Eats, Shoots & Leaves by Lynne Truss

Eats, Shoots & Leaves by Lynne Truss


This is one of those books that one should read over and over again and to quote Newsweek review of it, you could say “You don’t need to be a grammar nerd to enjoy it.” I have bought it by accident in NY only because I found its cover really intriguing.


The book is about punctuation and proves that it really matters a lot where a comma is placed in a sentence.


To give you just a taste of what the book is like:

A panda walks into a café. He orders a sandwich, eats it, then draws a gun and fires two shots in the air.
‘Why?’ asks the confused waiter, as the panda makes towards
the exit. The panda produces a badly punctuated wildlife manual and tosses it over his shoulder.
‘I’m a panda,’ he says at the door. ‘Look it up.’
The waiter turns to the relevant entry and, sure enough, finds an explanation.
‘Panda. Large black-and-white bear like mammal, native to China. Eats, shoots and leaves.’

It was a page-turner and an eye-opener for me, so I could recommend it to anybody who teaches, learns or is simply interested in English.

Recently I’ve found a version of the book  for kids which is filled with lovely illustrations just like those:So-   'STICKLERS, UNITE!'

1 komentarz : 1. Hỏa Lão cất tiếng nói, sắc mặt của lão ngưng trọng vô cùng.

  - Phá hủy không gian thông đạo, không lẽ Hồ Điệp Cốc đã xảy ra chuyện.

  Sắc mặt của Nhạc Thành biến đổi lớn, hắn nghĩ đến chúng nữ ỏ trong Hồ Điệp Cốc thì lòng nóng như lửa đốt thủ ấn cấp tốc biến đổi.

  - Hạo Thiên Tháp, phá.

  Nhạc Thành ở trong Hạo Thiên Tháp la lên, Hạo Thiên Tháp mang theo một mảng thanh mang tràn ngập, không gian sau đó kịch liệt chấn động, cùng lúc đó Hạo Thiên Tháp vượt không gian như một đạo cầu vồng bắn về phía cửa.
  dongtam
  mu moi ra hom nay
  tim phong tro
  http://nhatroso.com/
  nhạc sàn
  tổng đài tư vấn luật
  văn phòng luật hà nội
  tổng đài tư vấn luật
  thành lập công ty trọn gói
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm tiếng anh
  Hạo Thiên Tháp xé rách không gian đi xuyên qua vũ trụ còn không vấn đề huống hồ là thông đạo, nghĩ đến chúng nữ gặp chuyện không may, Nhạc Thành toàn lực khống chế Hạo Thiên Tháp phóng ra bên ngoài.

  Nhìn thấy không gian thông đạo bị phá hủy, sắc mặt của lão bà áo tím trở nên khó nhìn, lúc này HỒng Ma vận chuyển đấu khí màu đỏ điên dại đánh về phial lão bà áo tím.

  - U Minh chưởng.

  OdpowiedzUsuń

Copyright © 2012 - 2013. Inglisz Ticzer .pl by Monika Lach - All Rights Reserved
Designed by: Tilabs | Customized by: Fazle Rabbi | Powered by: Blogger