Angielski dla Wymagających

Present Simple


Present Simple czyli czas teraźniejszy prosty jest podstawowym czasem w języku angielskim.


Budowa (Form)
Affirmative
(zdanie twierdzące)
Negative
(zdanie przeczące)
Question
(pytanie)
I live
I don’t live
Do I live?
You live
You don’t live
Do you live?
He/She/It lives
He/She/It doesn’t live
Does he/she/it live?
We live
We don’t live
Do we live?
They live
They don’t live
Do they live?


Potrzebny jest nam podmiot do którego dodajemy czasownik w formie podstawowej (bezokolicznik). Musimy pamiętać, że w trzeciej osobie liczby pojedynczej do czasownika dodajemy końcówkę ‘s’. W przeczeniu używamy ‘don’t’ z bezokolicznikiem I ‘doesn’t’ z bezokolicznikiem dla trzeciej osoby liczby pojedynczej.

Dodawanie końcówki ‘s’ (Adding ‘s’ ending)

Najczęściej po prostu dodajemy ‘s’ do bezokolicznika (we add ‘s’ to infinitive):

work – works
sit – sits
live – lives

Jeśli czasownik zakończony jest spółgłoską z y, zamieniamy y na i i dodajemy ‘es’ verbs ending in consonant + y change y to i and add ‘es’):

cry – cries
hurry – hurries

Jeśli czasownik zakończony jest na   s, z, ch, sh, x  dodajemy do niego ‘es’ (verbs ending in s, z, ch, sh, x  add ‘es’ to infinitive):

fix – fixes
wash – washes
watch – watches

Wyjątki (exceptions):

have – has
go – goes
do – does

Present Simple używamy: 

1.     Do mówienia o stanach, czyli czymś niezmiennym w naszym życiu lub świecie:

Tom works for an insurance company.
Betty lives in London.
I’m a doctor.
Water boils at 100 degrees Celsius.
What do babies eat?

2.     Do mówienia o rutynach, nawykach, zwyczajach, czyli czymś co się w naszym życiu regularnie powtarza:

I swim three times a week.
Mark never goes to the gym.
They often go to work by car.

3.     Do mówienia o tym co się dzieje na naszych oczach w danej chwili, szczególnie kiedy komentujemy co się dzieje:

First, I cut the onions and then I put them onto the frying pan…
Żewłakow passes to Lewandowski and Lewandowski shoots – and it’s  a goal!

4.     Kiedy pytamy o drogę lub udzielamy komuś instrukcji:

‘How do I get to the post office?’
‘You go straight to the crossroads and then you turn left …’

5.     Do opowiadania historii, lub streszczania treści książek, filmów, etc.:

Soon Shreck falls in love and decides to win Fiona’s heart.

6.     Do mówienia o przyszłości, która jest zaplanowana poprzez rozkłady jazdy, plany, harmonogramy etc.

I start my new job tomorrow.
The plane departs at 10.30 p.m.
We have biology tomorrow.

7.     W zdaniach podrzędnych ‘TIME CLAUSES’:

I’ll call you when I finish work.
As soon as we get there, all tickets will have been sold.

Uwagi (Comments)

-       Typowe określenia dla Present Simple to okoliczniki częstotliwości. Można je podzielić na dwie grupy:

Adverbs of frequency:

always (zawsze)
usually (zazwyczaj)
often (często)
sometimes (czasami)
rarely/ seldom (rzadko)
hardly ever (rzadko kiedy)
never (nigdy)

Te przysłówki wystepują w zdaniu przed czasownikiem, albo po czasowniku To BE, np. I often go swimming. I am never late.

Usually, normally, often, frequently, sometimes i occasionally mogą być równiez użyte na początku zdania: Usually I get up early.


Every day/ week/month, etc. (co dzień, co tydzień, co miesiąc)
Once, twice, three times a week/ month, etc. (raz, dwa razy, trzy razy w tygodniu/ miesiącu)
On Mondays/Tueasdays, etc. (w poniedziałki, wtorki)
in the evenings/mornings, etc. (wieczorami, co rano)

Te określenia czasu używane są w zdaniu zazwyczaj na końcu, lub na początku: I go to work by bus every day. Every month I visit my grandmother in the country.

Istnieje grupa czasowników opisujących stany, tzw. STATE VERBS. Czasowniki te występują tylko lub przeważnie w czasach prostych (simple tenses), np. have, like, believe, forget etc.  Czasonikom tym poświęcony będzie oddzielny wpis na blogu.

Jak się uczyć i ćwiczyć (How to learn and practice)

Oczywiście poza tradycyjnymi ćwiczeniami które znajdziemy w podręcznikach i gramatykach warto od razu ćwiczyć zastosowanie Present Simple w mówieniu. Przede wszystkim warto poćwiczyć mówienie (czy też pisanie, a potem mówienie) o swoim powszednim dniu, tygodniu, rutynach I nawykach.
Możemy sobie to najpierw napisać, a potem na głos sobie to opowiedzieć.
Warto również opisać sobie dzień, czy też tydzień kogoś mam bliskiego. Chodzi o ćwiczenie dodawania końcówki ‘s’ do czasownika w trzeciej osobie liczby pojedynczej.
Share:

0 komentarze:

Prześlij komentarz

My Instagram

Szukaj na tym blogu

Recent Posts

Categories

's (1) A/AN (2) Activities for students (2) Activities for teachers (3) Adjectives (4) Advanced (1) Anatomy Idioms (1) Animal Idioms (1) ANY (1) Aplikacje do nauki języka angielskiego (3) Application (2) Apps (2) Articles (4) as...as (1) B2 (2) BBC LEARNING (5) be going to (1) Black Friday (1) Books (6) Building Idioms (1) Can (1) Can't (1) Cat Idioms (2) Cats (1) Causative HAVE (1) Christmas (5) Co czytać (1) Come (3) Comma (1) Communication (1) Compound Nouns (1) Conditionals (8) Confusing Verbs (3) Confusing Words (4) Could (1) Creative Homework (1) Culture (5) Customs and Traditions (6) Czasy (1) Deduction (1) Demonstrative Adjectives (1) Dictionaries (1) Digital Tools (1) Disambiguation (1) Do (1) Dopełniacz Saksoński (1) Dos & Don'ts (1) Drugi Okres Warunkowy (1) Duolingo (1) E-Learning (2) Egzaminy (2) Emails (2) Essay (2) Euphemisms (1) Exercises (15) Expressing your opinion (2) Extra Practice (1) Facial Expressions (1) False Friends (1) Films (1) First Conditional (2) FISZKI (3) fixed phrases (1) flashcards (1) Football (1) FOR and AGAINST ESSAY (2) Formal (2) Future (3) Future Continuous (1) Future Forms (1) Future Perfect (2) Future Simple (1) Get (1) GONNA (1) Good links (1) Gramatyka (5) Grammar (81) Grammar Exercises (13) Have (1) Have Got to (1) Have sth done (1) Have to (2) History (1) Hobbit (1) Homework (1) How to learn (24) How to learn from songs (2) How to learn grammar (3) How to learn new vocabulary (7) How to pronounce English sounds? (1) How to teach (1) How to use Digital Tools for homework? (1) How to write emails (2) Hyphens (1) Iconographic (9) Ideas for teaching (3) Idioms (32) If (1) Informal (1) Inspiration (2) Interesting Phrases (1) Intermediate (1) Inversion (1) Irregular Verbs (2) Jak czytać (1) Jak ćwiczyć słuchanie (3) Jak pisać (2) Jak sie uczyć rozumienia ze słuchu (2) Jak się uczyć języków obcych (13) Jak się uczyć w domu (4) Jak słuchać (1) Jak uczyć (2) Jak ułożyć pytanie (1) Jokes (1) Konkursy (1) Książki po angielsku (1) Kursy (1) Learning Apps (8) Learning Styles (1) Legal English (1) Lessons (3) Let's (3) LIKE (1) Links (2) Listening (2) Listening Comprehension (5) Lyrics (2) Make (2) Make and Do (1) Making suggestions (2) Materials for classroom (1) Matura (2) May (1) Memory (1) methodology (1) Might (1) Mind Idioms (1) Mixed Conditionals (1) Mnemonics (1) Modal Verbs (5) Modals of Deduction (1) Monty Phyton (1) Mowa Zależna (4) Music (2) Music Idioms (2) Must (3) Necessity (1) Need to (1) New Words (1) Non-verbal Communication (1) Noun (2) Noun+Of+Noun (2) Object (1) Obligation (1) Odds and ends (19) Opinion (2) Other (6) Oxford Comma (1) Pamięć (1) Passive Voice (2) Past Continuous (1) Past Perfect Continuous (1) Past Perfect Simple (1) Past Simple (3) Past Tenses (3) PBL (1) pdf (1) Perfect Tenses (2) Personalizacja (1) photocopiable (1) Phrasal Verbs (6) Phrases invented by Shakespeare (2) Podcasts (1) Poetry (1) Poligloci (1) Ponglisz (1) Porównania (1) Position of Prepositions (1) Possessive 's (1) Practice (1) Prepositions (2) Present Continuous (2) Present Perfect (4) Present Perfect Continuous (3) Present Perfect Simple (4) Present Simple (2) Present Tenses (2) Prezenty (1) Project Based Learning (1) Pronunciation (4) Przymiotnik (2) Punctuation (6) Pytania (1) QUANTIFIERS (1) Question Tags (3) Questions (3) Questions from readers (2) Quizlet (2) Recenzja (3) Recording Vocabulary (1) Relative Clauses (5) Reported Speech (5) Reported Speech Advanced (2) Reported Speech Podstawy (2) Review (1) Royal Idioms (1) Rozprawka (2) Rzeczownik (1) Saxon Genitive (1) Scotland (1) Second Conditional (3) Semi-Formal (2) Shall (3) Silent Letters (1) Similes (1) Slang (1) Słownictwo (1) SOME (1) Something interesting to listen (8) Something interesting to read (38) Something interesting to watch :) (70) Song (1) Songs (9) Soundtrack (1) State verbs (2) Strona Bierna (2) Style (2) Subject (1) SVO (1) synonimy (1) Synonyms (1) Teachers (1) Ted (1) Ted Ed (1) Tenses (9) Thanksgiving (1) That (1) THE (2) The sounds of English (1) The subjunctive (1) These (1) Third Conditional (2) This (1) Those (1) Tradition (1) tryb łączący (1) Trzeci Okres Warunkowy (1) Turkey (1) Upperintermediate (2) Used to (1) Verb (1) Verbs of the senses (1) Video (1) Videos (1) Vocabulary (122) Vocabulary exercises (2) Vocaroo (1) VSO (1) Warm-Ups (1) wish (1) Word of the Week (24) Word Order (2) Wordable (1) WordBit (1) Worksheets (4) Writing (2) ZAimki Wskazujące (1) Zdania Warunkowe (3) ZERO ARTICLE (2) Zero Conditional (1)

Copyright © IngliszTiczer.pl | Powered by Blogger

Design by ThemePacific | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com