Teach and Learn English

Past Simple i Past Continuous


Zaczynamy czasy przeszłe. Dziś Past Simple i Past Continuous.Na początek małe co nieco ;)...

Once upon a time, a very long time ago now, about last
Friday, Winnie-the-Pooh lived in a forest all by himself under the name of Sanders. (1)
...
One day when he was out walking, he came to an open place (2) in the middle of the forest, and in the middle of this place was a large oak-tree, and, from the top of the tree, there came a loud buzzing-noise. (3)
Winnie-the-Pooh sat down at the foot of the tree, put his head between his paws, and began to think. (4)
First of all he said to himself (5):  That buzzing-noise means something.  You don’t get a buzzing-noise like that, just buzzing and buzzing, without its meaning something. If there’s a buzzing-noise, somebody’s making a buzzing-noise, and the only reason for making a buzzing-noise that I know of is because you’re a bee. 
Then he thought another long time (6), and said:  ‘And the only reason for being a bee that I know of is making honey.’ 
And then he got up, and said (7): ‘And the only reason for making honey is so as I can eat it.’ So he began (8) to climb the tree.
He climbed and he climbed and he climbed (9), and as he climbed he sang a little song to himself. He was getting (10) rather tired by this time, so that is why he sang a Complaining Song.  He was nearly there now, and if he just stood on that branch… 

A.A. Milne Winnie the Pooh, chapter 1

Ponumerowane zdania w tekście służą jako przykłady w tabelce poniżej tam gdzie jest odniesienie do Winnie-the-Pooh.
Past Simple
Past Continuous
Czas przeszły prosty (dokonany)
Czas przeszły ciągły (niedokonany)
Budowa
ZDANIE TWIERDZĄCE

Używamy czasownika z końcówką –ED jesli czasownik jest regularny i drugiej formy czasownika w przypadku czasowników nieregularnych:

I/you/he/she/it/we/they  worked

I/you/he/she/it/we/they  swam


Używamy przeszłej formy czasownika BE, czyli WAS lub WERE oraz czasownika z końcówką –ING:

I/he/she/it was working

You/we/they were working
PRZECZENIE

Używamy DIDN’T i bezokolicznika:

I/you/he/she/it/we/they  didn’t work

I/you/he/she/it/we/they  didn’t swim


WASN’T / WEREN’T + czasownik +ING

I/he/she/it wasn’t working
  
You/we/they weren’t working
PYTANIE

DID+PODMIOT+BEZOKOLICZNIK…?


WAS/WERE+PODMIOT+
CZASOWNIK+ING..?


Kiedy używamy

      1.    Do mówienia o przeszłych dokonanych wydarzeniach kiedy wspominamy lub wiadomo z kontekstu kiedy miały miejsce:

I went out yesterday.
Two days ago Megan bought a new house.
We met with the Browns last week.

Winnie-the-Pooh (3), (5), (8)

      2.    Do mówienia o czymś co rozpoczęło się i zakończyło w przeszłości:

I lived in London for 3 years.
Mark worked for some time as a lawyer and then resigned.
Winnie-the-Pooh (1), (6)

      3.    Do mówienia o serii wydarzeń w przeszłości, kiedy wymieniamy je w chronologicznej kolejności:

I ate breakfast, got dressed and went out to work.

Winnie-the-Pooh (4), (7), (9)

      4.    Do mówienia o przeszłych rutynach, nawykach oraz preferencjach:

Sue loved chocolate when she was a child, but now she doesn’t crave it.
Betty played the guitar when she was younger.
I went to the gym regularly, but now I prefer swimming.


      1.    Do mówienia o czynnościach które miały miejsce w przeszłości i wykonywane były przez jakiś czas:

I was reading all day yesterday.
We were cooking and cleaning the house for almost a week.
-What were you doing yesterday at 7 p.m.?
-I was watching TV.

      2.    Do opisywania ‘tła’ wydarzeń:

The sun was shining, birds were singing and it was going to be a beautiful day.

Winnie-the-Pooh (10)

      3.    Do mówienia o czynnościach które odbywały się w tym samym czasie w przeszłości:

I was driving while the kids were sleeping.
Bob was reading a newspaper while Tom was cooking dinner.
Past Simple 
i Past Continuous razem 
w zdaniu

Bardzo często oba te czasy występują w zdaniu razem. Past Simple opisuje wtedy ‘krótkie’, dokonane wydarzenie, któro miało miejsce w trakcie jakiejś ‘długiej’ niedokonanej czynności wyrażonej za pomocą Past Continuous:

When I went to the room, Mark was reading a newspaper and the rest of the family were eating dinner and talking.

Betty called to tell me she would be late while I was going out.

When I was waiting for the bus, I saw my ex-girlfriend with her new boyfriend.

Winnie-the-Pooh (2)
Share:

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Categories

Obsługiwane przez usługę Blogger.

Łączna liczba wyświetleń

Szukaj na tym blogu

Follow by Email

Copyright © IngliszTiczer.pl | Powered by Blogger

Design by ThemePacific | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com