Teach and Learn English

Comprehend

Comprehend to czasownik który oznacza rozumieć lub pojąć, czyli taki synonim do understand:

How could you comprehend the difficulty of my situation?
Jak mógłbyś pojąć jak trudna jest moja sytuacja?

It's so hard to comprehend this.
Jest tak trudno to zrozumieć.

I can comprehend her reasons to change the job.
Jestem w stanie zrozumieć jej powody zmiany pracy.

I was hardly able to comprehend that her life was in danger.
Ledwo byłam w stanie pojąć że jej życie było w niebezpieczeństwie.

I will never comprehend why she did what she did.
Nigdy nie zrozumiem dlaczego zrobiła to co zrobiła.


Możemy pojmować coś 'lepiej' - BETTER COMPREHEND, 'całkowicie'- FULLY COMPREHEND albo 'prawdziwie' 'na prawdę' - TRULY COMPREHEND: 

Brian hopes to better comprehend the material before the exam.
Brian ma nadzieję, że lepiej zrozumie materiał przed egzaminem.

In order to fully comprehend the text you need to read it carefully.
W celu pełnego zrozumienia tekstu musisz dokładnie go przeczytać.

Is it at all possible to truly comprehend the universe?
Czy prawdziwe zrozumienie wszechświata jest w ogóle możliwe?COMPREHENSION to rzeczownik oznaczający 'zrozumienie':

The students stared at me without comprehension.
Uczniowie gapili się na mnie bez zrozumienia.

That is beyond my comprehension.
Nie jestem w stanie tego pojąć.

READING COMPREHENSION- typ ćwiczenia sprawdzający/ćwiczący umiejętność zrozumienia tekstu

Przeciwieństwo do COMPREHENSION to INCOMPREHENSION
Pierwszy przymiotnik to COMPREHENSIBLE, czyli 'zrozumiały':

The text is clear and comprehensible.
Tekst jest jasny i zrozumiały.

This explanation is barely comprehensible to me.
To wyjaśnienie jest dla mnie ledwo zrozumiałe.Przeciwieństwo do COMPREHENSIBLE to INCOMPREHENSIBLE, czyli 'niezrozumiały':

They spoke in such an incomprehensible language that I didn't get anything.
Mówili w takim niezrozumiałym języku, że nic nie zrozumiałem.

Przysłówek to INCOMPREHENSIBLY - 'niezrozumiale':

He explained it too incomprehensibly for me to understand.
Wyjaśnił to zbyt niezrozumiale żebym to zrozumiał.Drugi przymiotnik to COMPREHENSIVE:

COMPREHENSIVE to 'wyczerpujący' lub 'obszerny', np. raport lub badanie:

After a comprehensive examination the doctor diagnosed the patient.
Po przeprowadzeniu obszernych badań lekarz postawił diagnozę.

We have prepared a comprehensive report.
Przygotowaliśmy wyczerpujący raport.


COMPREHENSIVE to też 'wszechstronny' lub 'rozległy', np. wiedza:

She has comprehensive knowledge of psychology.
Ona ma rozległą wiedzę z zakresu psychologii.


A COMPREHENSIVE INSURANCE POLICY to ubezpieczenie pełne


Przysłówek to COMPREHENSIVELY - 'dokładnie' lub 'wyczerpująco'


W Wielkiej Brytanii przymiotnik COMPREHENSIVE ma jeszcze jedno znaczenie z zakresu edukacji. COMPREHENSIVE to 'ogólnodostępny' lub 'publiczny' tak więc A COMPREHENSIVE SCHOOL to szkoła publiczna dla uczniów pomiędzy 11 a 18 rokiem życia. THE COMPREHENSIVE SYSTEM to system powszechnego kształcenia ogólnego (na poziomie szkoły średniej).
Share:

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Categories

Obsługiwane przez usługę Blogger.

Łączna liczba wyświetleń

Szukaj na tym blogu

Follow by Email

Copyright © IngliszTiczer.pl | Powered by Blogger

Design by ThemePacific | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com