Angielski dla Wymagających

Comprehend

Comprehend to czasownik który oznacza rozumieć lub pojąć, czyli taki synonim do understand:

How could you comprehend the difficulty of my situation?
Jak mógłbyś pojąć jak trudna jest moja sytuacja?

It's so hard to comprehend this.
Jest tak trudno to zrozumieć.

I can comprehend her reasons to change the job.
Jestem w stanie zrozumieć jej powody zmiany pracy.

I was hardly able to comprehend that her life was in danger.
Ledwo byłam w stanie pojąć że jej życie było w niebezpieczeństwie.

I will never comprehend why she did what she did.
Nigdy nie zrozumiem dlaczego zrobiła to co zrobiła.


Możemy pojmować coś 'lepiej' - BETTER COMPREHEND, 'całkowicie'- FULLY COMPREHEND albo 'prawdziwie' 'na prawdę' - TRULY COMPREHEND: 

Brian hopes to better comprehend the material before the exam.
Brian ma nadzieję, że lepiej zrozumie materiał przed egzaminem.

In order to fully comprehend the text you need to read it carefully.
W celu pełnego zrozumienia tekstu musisz dokładnie go przeczytać.

Is it at all possible to truly comprehend the universe?
Czy prawdziwe zrozumienie wszechświata jest w ogóle możliwe?COMPREHENSION to rzeczownik oznaczający 'zrozumienie':

The students stared at me without comprehension.
Uczniowie gapili się na mnie bez zrozumienia.

That is beyond my comprehension.
Nie jestem w stanie tego pojąć.

READING COMPREHENSION- typ ćwiczenia sprawdzający/ćwiczący umiejętność zrozumienia tekstu

Przeciwieństwo do COMPREHENSION to INCOMPREHENSION
Pierwszy przymiotnik to COMPREHENSIBLE, czyli 'zrozumiały':

The text is clear and comprehensible.
Tekst jest jasny i zrozumiały.

This explanation is barely comprehensible to me.
To wyjaśnienie jest dla mnie ledwo zrozumiałe.Przeciwieństwo do COMPREHENSIBLE to INCOMPREHENSIBLE, czyli 'niezrozumiały':

They spoke in such an incomprehensible language that I didn't get anything.
Mówili w takim niezrozumiałym języku, że nic nie zrozumiałem.

Przysłówek to INCOMPREHENSIBLY - 'niezrozumiale':

He explained it too incomprehensibly for me to understand.
Wyjaśnił to zbyt niezrozumiale żebym to zrozumiał.Drugi przymiotnik to COMPREHENSIVE:

COMPREHENSIVE to 'wyczerpujący' lub 'obszerny', np. raport lub badanie:

After a comprehensive examination the doctor diagnosed the patient.
Po przeprowadzeniu obszernych badań lekarz postawił diagnozę.

We have prepared a comprehensive report.
Przygotowaliśmy wyczerpujący raport.


COMPREHENSIVE to też 'wszechstronny' lub 'rozległy', np. wiedza:

She has comprehensive knowledge of psychology.
Ona ma rozległą wiedzę z zakresu psychologii.


A COMPREHENSIVE INSURANCE POLICY to ubezpieczenie pełne


Przysłówek to COMPREHENSIVELY - 'dokładnie' lub 'wyczerpująco'


W Wielkiej Brytanii przymiotnik COMPREHENSIVE ma jeszcze jedno znaczenie z zakresu edukacji. COMPREHENSIVE to 'ogólnodostępny' lub 'publiczny' tak więc A COMPREHENSIVE SCHOOL to szkoła publiczna dla uczniów pomiędzy 11 a 18 rokiem życia. THE COMPREHENSIVE SYSTEM to system powszechnego kształcenia ogólnego (na poziomie szkoły średniej).
Share:

0 komentarze:

Prześlij komentarz

My Instagram

Szukaj na tym blogu

Recent Posts

Blog Archive

Categories

's (1) A/AN (2) Activities for students (2) Activities for teachers (3) Adjectives (4) Advanced (1) Anatomy Idioms (1) Animal Idioms (1) ANY (1) Aplikacje do nauki języka angielskiego (3) Application (2) Apps (2) Articles (4) as...as (1) B2 (2) BBC LEARNING (5) be going to (1) Black Friday (1) Books (6) Building Idioms (1) Can (1) Can't (1) Cat Idioms (2) Cats (1) Causative HAVE (1) Christmas (5) Co czytać (1) Come (3) Comma (1) Communication (1) Compound Nouns (1) Conditionals (8) Confusing Verbs (3) Confusing Words (4) Could (1) Creative Homework (1) Culture (5) Customs and Traditions (6) Czasy (1) Deduction (1) Demonstrative Adjectives (1) Dictionaries (1) Digital Tools (1) Disambiguation (1) Do (1) Dopełniacz Saksoński (1) Dos & Don'ts (1) Drugi Okres Warunkowy (1) Duolingo (1) E-Learning (2) Egzaminy (2) Emails (2) Essay (2) Euphemisms (1) Exercises (15) Expressing your opinion (2) Extra Practice (1) Facial Expressions (1) False Friends (1) Films (1) First Conditional (2) FISZKI (3) fixed phrases (1) flashcards (1) Football (1) FOR and AGAINST ESSAY (2) Formal (2) Future (3) Future Continuous (1) Future Forms (1) Future Perfect (2) Future Simple (1) Get (1) GONNA (1) Good links (1) Gramatyka (5) Grammar (81) Grammar Exercises (13) Have (1) Have Got to (1) Have sth done (1) Have to (2) History (1) Hobbit (1) Homework (1) How to learn (24) How to learn from songs (2) How to learn grammar (3) How to learn new vocabulary (7) How to pronounce English sounds? (1) How to teach (1) How to use Digital Tools for homework? (1) How to write emails (2) Hyphens (1) Iconographic (9) Ideas for teaching (3) Idioms (32) If (1) Informal (1) Inspiration (2) Interesting Phrases (1) Intermediate (1) Inversion (1) Irregular Verbs (2) Jak czytać (1) Jak ćwiczyć słuchanie (3) Jak pisać (2) Jak sie uczyć rozumienia ze słuchu (2) Jak się uczyć języków obcych (13) Jak się uczyć w domu (4) Jak słuchać (1) Jak uczyć (2) Jak ułożyć pytanie (1) Jokes (1) Konkursy (1) Książki po angielsku (1) Kursy (1) Learning Apps (8) Learning Styles (1) Legal English (1) Lessons (3) Let's (3) LIKE (1) Links (2) Listening (2) Listening Comprehension (5) Lyrics (2) Make (2) Make and Do (1) Making suggestions (2) Materials for classroom (1) Matura (2) May (1) Memory (1) methodology (1) Might (1) Mind Idioms (1) Mixed Conditionals (1) Mnemonics (1) Modal Verbs (5) Modals of Deduction (1) Monty Phyton (1) Mowa Zależna (4) Music (2) Music Idioms (2) Must (3) Necessity (1) Need to (1) New Words (1) Non-verbal Communication (1) Noun (2) Noun+Of+Noun (2) Object (1) Obligation (1) Odds and ends (19) Opinion (2) Other (6) Oxford Comma (1) Pamięć (1) Passive Voice (2) Past Continuous (1) Past Perfect Continuous (1) Past Perfect Simple (1) Past Simple (3) Past Tenses (3) PBL (1) pdf (1) Perfect Tenses (2) Personalizacja (1) photocopiable (1) Phrasal Verbs (6) Phrases invented by Shakespeare (2) Podcasts (1) Poetry (1) Poligloci (1) Ponglisz (1) Porównania (1) Position of Prepositions (1) Possessive 's (1) Practice (1) Prepositions (2) Present Continuous (2) Present Perfect (4) Present Perfect Continuous (3) Present Perfect Simple (4) Present Simple (2) Present Tenses (2) Prezenty (1) Project Based Learning (1) Pronunciation (4) Przymiotnik (2) Punctuation (6) Pytania (1) QUANTIFIERS (1) Question Tags (3) Questions (3) Questions from readers (2) Quizlet (2) Recenzja (3) Recording Vocabulary (1) Relative Clauses (5) Reported Speech (5) Reported Speech Advanced (2) Reported Speech Podstawy (2) Review (1) Royal Idioms (1) Rozprawka (2) Rzeczownik (1) Saxon Genitive (1) Scotland (1) Second Conditional (3) Semi-Formal (2) Shall (3) Silent Letters (1) Similes (1) Slang (1) Słownictwo (1) SOME (1) Something interesting to listen (8) Something interesting to read (38) Something interesting to watch :) (70) Song (1) Songs (9) Soundtrack (1) State verbs (2) Strona Bierna (2) Style (2) Subject (1) SVO (1) synonimy (1) Synonyms (1) Teachers (1) Ted (1) Ted Ed (1) Tenses (9) Thanksgiving (1) That (1) THE (2) The sounds of English (1) The subjunctive (1) These (1) Third Conditional (2) This (1) Those (1) Tradition (1) tryb łączący (1) Trzeci Okres Warunkowy (1) Turkey (1) Upperintermediate (2) Used to (1) Verb (1) Verbs of the senses (1) Video (1) Videos (1) Vocabulary (122) Vocabulary exercises (2) Vocaroo (1) VSO (1) Warm-Ups (1) wish (1) Word of the Week (24) Word Order (2) Wordable (1) WordBit (1) Worksheets (4) Writing (2) ZAimki Wskazujące (1) Zdania Warunkowe (3) ZERO ARTICLE (2) Zero Conditional (1)

Copyright © IngliszTiczer.pl | Powered by Blogger

Design by ThemePacific | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com