Contingency

Contingency  

/kənˈtɪn.dʒənt .si/


Słowo pochodzi z łacińskiego contingere (stać się, wydarzyć) i z definicji oznacza:

"Something that may happen in the future and usually cause us problems."


przykłady:

You must be able to deal with possible contingencies.
Musisz być w stanie poradzić sobie w każdej ewentualności/w każdym przypadku.

Be prepared for all contingencies.
Bądź przygotowany na każdą ewentualność.


contingency to zatem 'ewentualność'


contingency fund lub contingency reserve to rezerwa budżetowacontingency plan to plan awaryjny


contingent to rzeczownik który oznacza 'reprezentację', 'lobby' albo 'kontyngent' (wojskowy)to be contingent on something to być zależnym od czegoś


His wages were contingent on his monthly performance.
Jego zarobki były zależne od wyników miesięcznych.

Komentarze