Give me a break!

Idiom na dziś to GIVE ME A BREAK!


Możemy powiedzieć np. tak:

Stop criticizing me, will you? Can't you see I am still learning?

albo użyć idiomu i powiedzieć tak:

Give me a break! Can't you see I am still learning?


GIVE ME A BREAK! czyli dosłownie 'Daj mi przerwę!' tzn. 'Daj mi spokój!' lub 'Odczep się!'BREAK to przerwa, np.:

Let's have a break!
Zróbmy sobie przerwę!

I always have a coffee break at work.
Zawsze mam przerwę na kawę w pracy.

Komentarze