Angielski dla Wymagających

-ic and -ical adjectives

Adjectives have various endings. Many of them end in -IC and -ICAL, which gives students a lot of trouble. Today we will take a look at a few pairs of such adjectives and see what the difference is there between them.

CLASSIC and CLASSICAL


CLASSIC refers to a famous example of its type (odnosi się do słynnego przykładu czegoś; takiego 'klasycznego' przykładu):


She was wearing a classic black dress.
Miała na sobie klasyczną małą czarną.

This wine is a classic French wine.
To wino jest klasycznym winem francuskim.

This is a classic example of how he can behave.
To jest klasyczny przykład tego jak on się potrafi zachować.

CLASSICAL refers to the culture of ancient Greece and Rome, or to European works of art or music of the so called 'classical' period in the history (odnosi się do kultury starożytnej Grecji i Rzymu lub do dzieł sztuki, bądź muzyki pochodzącej z epoki klasycyzmu):


She is learning classical guitar.
Ona się uczy grać na gitarze klasycznej.

I love classical music.
Uwielbiam muzykę klasyczną / poważną.

I don't understand classical mechanics.
Nie rozumiem mechaniki klasycznej.
COMIC and COMICAL


COMIC refers to comedy (odnosi się do komedii):


He is an excellent comic actor.
On jest wyśmienitym aktorem komediowym.

I hate comic opera.
Nienawidzę opery komicznej.

COMICAL is a bit old-fashioned and means 'funny' (jest nieco staroświeckie i oznacza 'śmieszny')


It was very comical.
To było bardzo śmieszne.

I like to listen to a comical story.
Lubie posłuchać śmiesznej historii.ECONOMIC and ECONOMICAL


ECONOMIC refers to the science of economics or the economy of a country (odnosi się do ekonomii jako nauki lub do gospodarki kraju):

The government had some economic problems last year.
Rząd miał pewne problemy gospodarcze w zeszłym roku.

We do not have a good economic policy.
Nie mamy dobrej polityki gospodarczej.

My brother is an economic analyst.
Mój brat jest analitykiem ekonomicznym.ECONOMICAL means money-saving (oznacza 'oszczędny', 'ekonomiczny'):

This car is less economical than ours.
Ten samochód jest mniej ekonomiczny niż nasz.

Getting around by bus is most economical.
Poruszanie się autobusem jest najbardziej ekonomiczne.ELECTRIC and ELECTRICAL


ELECTRIC is used with the names of particular machines that work by electricity (jest używane do opisania maszyn zasilanych energia elektryczną):

I can play the electric guitar.
Umiem grać na gitarze elektrycznej.

You have to be carefull with those electric blankets.
Musisz uważać z tymi elektrycznymi kocami.

I don't like using electric toothbrushes.
Nie lubię używać elektrycznych szczoteczek do zębów.

Watch out!

We also say:

ELECTRIC SHOCK (wstrząs elektryczny)
ELECTRIC ATMOSPHERE (elektryzująca atmosfera)
ELECTRIC SHOCK THERAPY (leczenie elektrowstrząsami)ELECTRICAL is used with more general words (jest używane z nieco bardziej ogólnymi wyrażeniami):

You can buy here electrical appliances.
Możesz tutaj kupić urządzenia elektryczne.

Tom is studying electrical engineering.
Tom studiuje inżynierię elektryczną.
Watch out!

Sometimes both are okay:

ELECTRIC / ELECTRICAL STORM (burza z piorunami)HISTORIC and HISTORICAL


HISTORIC is used in the sense of 'making history' (jest używane w znaczeniu 'tworzące historię')

September 1, 1939 is a historic date for all Europen nations.
1.09.1939 jest historyczna data dla narodów Europy.

This is a historic building.
To jest zabytkowy budynek.

The President's historic visit to Vietnam.
Historyczna / Wielkopomna wizyta prezydenta w Wietnamie.

HISTORICAL means 'connected with history' or 'really existing in history' (oznacza 'związany z historią' lub 'naprawdę istniejący w historii'):

I don't like historical novels.
Nie lubię powieści historycznych.

Was King Arthur a historical figure?
Czy Król Artur był postacia historyczną?

Historical sources are kept here.
Są tutaj trzymane źródła historyczne.

MAGIC and MAGICAL


MAGIC is used in a number of fixed expressions (jest stosowane w wielu utartych zwrotach):

Tell me the magic word and I will be yours.
Powiedz mi magiczne słowo i będę twój.

7 is the magic number for many people.
7 jest magiczna cyfrą dla wielu ludzi.MAGICAL is sometimes used instead of MAGIC, especially in metaphorical senses like 'mysterious' or 'exciting' (jest czasami używane wymiennie z MAGIC, szczególnie w znaczeniu 'tajemniczy' lub 'ekscytujący'):

It was a magical experience.
To było ekscytujące doświadczenie.

It was a magical evening.
To był ekscytujący wieczór.POLITIC and POLITICAL


POLITIC means 'wise' (oznacza 'rozsądny', 'rozważny'):

I thought it would be politic to wait for her.
Myślałem, że będzie rozsądnie na nią poczekać.

That wasn't a very politic thing to say.
To co powiedziałeś nie było najmądrzejsze.POLITICAL means 'connected with politics' (oznacza 'związany z polityką'):

I'm not interested in your political views. 
Nie interesują mnie twoje poglądy polityczne.

I don't know which political party to vote for.
Nie wiem na jaką partie polityczną mam głosować.

Share:

0 komentarze:

Prześlij komentarz

My Instagram

Szukaj na tym blogu

Recent Posts

Categories

's (1) A/AN (2) Activities for students (2) Activities for teachers (3) Adjectives (4) Advanced (1) Anatomy Idioms (1) Animal Idioms (1) ANY (1) Aplikacje do nauki języka angielskiego (3) Application (2) Apps (2) Articles (4) as...as (1) B2 (2) BBC LEARNING (5) be going to (1) Black Friday (1) Books (6) Building Idioms (1) Can (1) Can't (1) Cat Idioms (2) Cats (1) Causative HAVE (1) Christmas (5) Co czytać (1) Come (3) Comma (1) Communication (1) Compound Nouns (1) Conditionals (8) Confusing Verbs (3) Confusing Words (4) Could (1) Creative Homework (1) Culture (5) Customs and Traditions (6) Czasy (1) Deduction (1) Demonstrative Adjectives (1) Dictionaries (1) Digital Tools (1) Disambiguation (1) Do (1) Dopełniacz Saksoński (1) Dos & Don'ts (1) Drugi Okres Warunkowy (1) Duolingo (1) E-Learning (2) Egzaminy (2) Emails (2) Essay (2) Euphemisms (1) Exercises (15) Expressing your opinion (2) Extra Practice (1) Facial Expressions (1) False Friends (1) Films (1) First Conditional (2) FISZKI (3) fixed phrases (1) flashcards (1) Football (1) FOR and AGAINST ESSAY (2) Formal (2) Future (3) Future Continuous (1) Future Forms (1) Future Perfect (2) Future Simple (1) Get (1) GONNA (1) Good links (1) Gramatyka (5) Grammar (81) Grammar Exercises (13) Have (1) Have Got to (1) Have sth done (1) Have to (2) History (1) Hobbit (1) Homework (1) How to learn (24) How to learn from songs (2) How to learn grammar (3) How to learn new vocabulary (7) How to pronounce English sounds? (1) How to teach (1) How to use Digital Tools for homework? (1) How to write emails (2) Hyphens (1) Iconographic (9) Ideas for teaching (3) Idioms (32) If (1) Informal (1) Inspiration (2) Interesting Phrases (1) Intermediate (1) Inversion (1) Irregular Verbs (2) Jak czytać (1) Jak ćwiczyć słuchanie (3) Jak pisać (2) Jak sie uczyć rozumienia ze słuchu (2) Jak się uczyć języków obcych (13) Jak się uczyć w domu (4) Jak słuchać (1) Jak uczyć (2) Jak ułożyć pytanie (1) Jokes (1) Konkursy (1) Książki po angielsku (1) Kursy (1) Learning Apps (8) Learning Styles (1) Legal English (1) Lessons (3) Let's (3) LIKE (1) Links (2) Listening (2) Listening Comprehension (5) Lyrics (2) Make (2) Make and Do (1) Making suggestions (2) Materials for classroom (1) Matura (2) May (1) Memory (1) methodology (1) Might (1) Mind Idioms (1) Mixed Conditionals (1) Mnemonics (1) Modal Verbs (5) Modals of Deduction (1) Monty Phyton (1) Mowa Zależna (4) Music (2) Music Idioms (2) Must (3) Necessity (1) Need to (1) New Words (1) Non-verbal Communication (1) Noun (2) Noun+Of+Noun (2) Object (1) Obligation (1) Odds and ends (19) Opinion (2) Other (6) Oxford Comma (1) Pamięć (1) Passive Voice (2) Past Continuous (1) Past Perfect Continuous (1) Past Perfect Simple (1) Past Simple (3) Past Tenses (3) PBL (1) pdf (1) Perfect Tenses (2) Personalizacja (1) photocopiable (1) Phrasal Verbs (6) Phrases invented by Shakespeare (2) Podcasts (1) Poetry (1) Poligloci (1) Ponglisz (1) Porównania (1) Position of Prepositions (1) Possessive 's (1) Practice (1) Prepositions (2) Present Continuous (2) Present Perfect (4) Present Perfect Continuous (3) Present Perfect Simple (4) Present Simple (2) Present Tenses (2) Prezenty (1) Project Based Learning (1) Pronunciation (4) Przymiotnik (2) Punctuation (6) Pytania (1) QUANTIFIERS (1) Question Tags (3) Questions (3) Questions from readers (2) Quizlet (2) Recenzja (3) Recording Vocabulary (1) Relative Clauses (5) Reported Speech (5) Reported Speech Advanced (2) Reported Speech Podstawy (2) Review (1) Royal Idioms (1) Rozprawka (2) Rzeczownik (1) Saxon Genitive (1) Scotland (1) Second Conditional (3) Semi-Formal (2) Shall (3) Silent Letters (1) Similes (1) Slang (1) Słownictwo (1) SOME (1) Something interesting to listen (8) Something interesting to read (38) Something interesting to watch :) (70) Song (1) Songs (9) Soundtrack (1) State verbs (2) Strona Bierna (2) Style (2) Subject (1) SVO (1) synonimy (1) Synonyms (1) Teachers (1) Ted (1) Ted Ed (1) Tenses (9) Thanksgiving (1) That (1) THE (2) The sounds of English (1) The subjunctive (1) These (1) Third Conditional (2) This (1) Those (1) Tradition (1) tryb łączący (1) Trzeci Okres Warunkowy (1) Turkey (1) Upperintermediate (2) Used to (1) Verb (1) Verbs of the senses (1) Video (1) Videos (1) Vocabulary (122) Vocabulary exercises (2) Vocaroo (1) VSO (1) Warm-Ups (1) wish (1) Word of the Week (24) Word Order (2) Wordable (1) WordBit (1) Worksheets (4) Writing (2) ZAimki Wskazujące (1) Zdania Warunkowe (3) ZERO ARTICLE (2) Zero Conditional (1)

Copyright © IngliszTiczer.pl | Powered by Blogger

Design by ThemePacific | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com