Teach and Learn English

RELATIVE CLAUSES

Relative Clauses - zagadnienie dość przyjemne, należące z natury do tych bardziej intrygujących. Po pierwsze, zawsze kojarzy mi się z podstawowym pytaniem zadawanym przez uczniów pt.: "No, dobrze, a teraz niech mi Pani powie jak to się nazywa po polsku!" No i tutaj zaczynają się schody... Bynajmniej nie ze względu na konstrukcję, czy też zastosowanie relative clauses! Ze względu na polską gramatykę i fakt, że tak naprawdę jej wcale nie znamy! Lub - nie pamiętamy ze szkoły. No więc, na powyższe pytanie zazwyczaj staram się unikać odpowiedzi, ale blog jest właśnie po to, żeby na takie pytania odpowiadać.... Zaczynamy!RELATIVE CLAUSES to zdania przydawkowe lub względne. Teraz warto sobie przypomnieć czymże była ta przydawka... Przydawka to część zdania opisująca rzeczownik, może być ona przymiotnikiem, np.: ŁADNY dom, zaimkiem - MÓJ kwiatek, imiesłowem - ROSNĄCY brzdąc lub PODLANY kwiatek, liczebnikiem - TRZECI szkrab lub wyrażeniem przyimkowym - spódnica Z WEŁNY. Ogólnie rzecz biorąc przydawka odpowiada na pytania: jaki? jaka? jakie? który? która? które? czyj? czyja? czyje? ile? z czego? dla czego?


Oto kilka przykładów RELATIVE CLAUSES: • The boy who lives here is very tall.
 • The pen which you lent me doesn't work.
 • I bought a house that was the cheapest.
 • The place where I was born is very nice.
 • The moment when he saw her was the most beautiful moment in his life.
 • The reason why I bought a house is that I have always wanted to live in the country.
 • Madonna, who has Italian origins, is considered to be the queen of pop.Te wyróżnione części zdania to właśnie RELATIVE CLAUSES. Jak można szybko się zorientować, opisują one rzeczownik w zdaniu głównym:Kolejną charakterystyczną rzeczą jest fakt, że zdania przydawkowe rozpoczynają się od bardzo charakterystycznych słów, tj. WHICH/ WHO/ THAT/ WHERE/ WHEN/ WHY/ WHOSE/ WHOM. Formalnie można je podzielić na dwie grupy: Relative pronouns (Zaimki względne): 

 • WHICH - który/która/któro (UŻYWAMY W ODNIESIENIU DO RZECZY MARTWYCH LUB ZWIERZĄT) 'The book which I gave you is very good.'
 • WHO - który/która/któro (UŻYWAMY TYLKO W ODNIESIENIU DO LUDZI!) 'The girl who you saw yesterday always wears black.'
 • THAT - może zastąpić WHICH oraz WHO w zdaniach definiujących/ ograniczających (Defining Relative Clauses) 'The house that/which we bought is very nice.' 'The teacher that/who told you that must be very clever.'
 • WHOSE - czyj/czyja/czyje 'The man whose dog bit you is our neighbour.'
 • WHOM - kogo/którego/których (jest to bardziej oficjalna forma od WHO) 'The woman who/whom he married is our cousin.'


Relative adverbs (Przysłówki względne): 
 • WHERE - gdzie 'The place where we stayed was horrible.'
 • WHEN - kiedy 'The day when I retire will have.'
 • WHY - dlaczego/dla którego 'The reason why I came here is that I wanted to tell you immediately what I had learned.'


CLICK BELOW TO GO TO AN ONLINE QUIZ ON RELATIVE CLAUSES:

RELATIVE CLAUSES - Millionaires ONLINE QUIZ

Share:

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Recent Posts

Categories

A/AN (2) Activities for students (2) Activities for teachers (3) Adjectives (4) Advanced (1) ANY (1) Aplikacje do nauki języka angielskiego (1) Application (2) Apps (1) Articles (3) B2 (1) BBC LEARNING (1) Black Friday (1) Books (5) Causative HAVE (1) Christmas (5) Conditionals (1) Confusing Verbs (3) Confusing Words (3) Creative Homework (1) Culture (5) Customs and Traditions (6) Czasy (1) Dictionaries (1) Digital Tools (1) Disambiguation (1) Dos & Don'ts (1) Duolingo (1) E-Learning (2) Emails (1) Euphemisms (1) Exercises (9) Expressing your opinion (1) Extra Practice (1) False Friends (1) Films (1) FISZKI (3) fixed phrases (1) flashcards (1) Football (1) Formal (1) Future (2) Future Continuous (1) Future Perfect (2) Good links (1) Gramatyka (3) Grammar (67) Grammar Exercises (7) Have sth done (1) History (1) Hobbit (1) Homework (1) How to learn (23) How to learn from songs (2) How to learn grammar (1) How to learn new vocabulary (5) How to pronounce English sounds? (1) How to teach (1) How to use Digital Tools for homework? (1) How to write emails (1) Hyphens (1) Iconographic (6) Ideas for teaching (2) Idioms (28) Informal (1) Inspiration (1) Intermediate (1) Inversion (1) Irregular Verbs (1) Jak ćwiczyć słuchanie (3) Jak sie uczyć rozumienia ze słuchu (2) Jak się uczyć języków obcych (9) Jak się uczyć w domu (1) Jak słuchać (1) Jak uczyć (2) Jak ułożyć pytanie (1) Jokes (1) Konkursy (1) Kursy (1) Learning Apps (6) Learning Styles (1) Lessons (3) Let's (2) LIKE (1) Links (2) Listening (1) Listening Comprehension (3) Lyrics (2) Making suggestions (2) Materials for classroom (1) methodology (1) Modal Verbs (3) Music (2) Music Idioms (1) New Words (1) Obligation (1) Odds and ends (19) Opinion (1) Other (6) Oxford Comma (1) Past Simple (1) PBL (1) pdf (1) Perfect Tenses (2) Personalizacja (1) photocopiable (1) Phrasal Verbs (6) Phrases invented by Shakespeare (2) Podcasts (1) Poetry (1) Poligloci (1) Ponglisz (1) Position of Prepositions (1) Practice (1) Prepositions (2) Present Perfect Continuous (2) Present Perfect Simple (3) Prezenty (1) Project Based Learning (1) Pronunciation (4) Punctuation (6) QUANTIFIERS (1) Question Tags (1) Questions (1) Questions from readers (2) Quizlet (2) Recenzja (2) Recording Vocabulary (1) Relative Clauses (5) Reported Speech (2) Review (1) Scotland (1) Second Conditional (1) Semi-Formal (1) Shall (2) Silent Letters (1) Slang (1) Słownictwo (1) SOME (1) Something interesting to listen (8) Something interesting to read (37) Something interesting to watch :) (69) Song (1) Songs (8) Soundtrack (1) State verbs (1) Style (1) Synonyms (1) Teachers (1) Ted (1) Ted Ed (1) Tenses (3) Thanksgiving (1) THE (2) The sounds of English (1) The subjunctive (1) Tradition (1) tryb łączący (1) Turkey (1) Upperintermediate (1) Verbs of the senses (1) Videos (1) Vocabulary (116) Vocabulary exercises (2) Vocaroo (1) Warm-Ups (1) Word of the Week (24) Word Order (2) Wordable (1) WordBit (1) ZERO ARTICLE (2)

Szukaj na tym blogu

Follow by Email

Copyright © IngliszTiczer.pl | Powered by Blogger

Design by ThemePacific | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com