The Scottish independence referendum

Yes or No, we will learn tomorrow. Meanwhile, I strongly recommend watching those two materials ;)

First watch this:

Scottish referendum explained


and then check out this one ;)))

People of Aberdeen New Jersey comment on Scottish referendum and independence


Just to make it clear - the reporter (speaking British English) interviews the residents of Aberdeen in New Jersey (USA). You can hear the different accents! Some vocabulary:

DEVOLUTION - przekazanie władzy organom niższego stopnia

CONSENT - zgoda

HEIR - sukcesor; spadkobierca

YOU AIN'T HEARD NOTHING YET! - To jeszcze nie słyszałeś wszystkiego!/ To jeszcze nic a nic nie słyszałeś!

CONSTITUENCY - okręg wyborczy

HAVE A CHAT WITH SOME PEOPLE - pogadać z ludźmi

IF THEY AIN'T BROKE, WHY FIX IT? - jak coś się nie zepsuło, to po co to naprawiać?

KILTS - kilty
A man wearing a kilt
HAGGIS - szkocka potrawa z baranich podrobów

Haggis

LOCHS - po szkocku to jeziora

NOT TO MY KNOWLEDGE - nic o tym nie wiem
Komentarze