Teach and Learn English

HAVE sth DONE vs. GET sth DONE

Jednym z najpopularniejszych postów na blogu od dawien dawna jest post o strukturze CAUSATIVE HAVE, czy też HAVE sth DONE mówiąc potocznie. Z jednej strony wcale mnie to nie dziwiło, ponieważ przez lata ucząc gramatyki na wszelakich kursach obserwowałam ogromne zainteresowanie jakie uczniowie wykazywali podczas omawiania tego zagadnienia. Na niższych poziomach zaawansowania – 'causative have' jest po prostu skomplikowane i uczniowie potrzebują dużo ćwiczeń aby 'ogarnąć temat'. Im bardziej zaawansowani w naszej nauce jesteśmy, tym bardziej dostrzegamy przydatność i popularność tej struktury w języku angielskim. Dzisiejszy post jest takim follow-up do pierwszego postu, który znajdziecie tutaj - Have something done. Otrzymałam tyle wiadomości i pytań na ten temat, że chyba najprościej będzie mi na nie wszystkie odpowiedzieć w jednym miejscu.

Najbardziej zaintrygowała Was różnica pomiędzy HAVE a GET, kiedy używamy ich w formie 'CAUSATIVE' i właśnie tym postaram się dzisiaj zająć bardzo szczegółowo.

Najczęściej opisywana różnica pomiędzy HAVE a GET polega na stylu. Mianowicie, GET jest bardziej potoczne i kolokwialne, używane w języku mówionym. Mówią o tym zarazem Mark Foley i Diane Hall w "MyGrammarLab Advanced":


"In informal English we can use GET instead of HAVE:
Do you get your hair done at Ebony's? I'm going to get the keys copied. (...) Hary got himself moved to the New York office."
 Mark Foley, Diane Hall "MyGrammarLab ADVANCED" Pearson Education Limited 2012, p. 278

jak i Martin Hewings:

"GOT in this pattern is normally only used in conversation and informal writing."
 Martin Hewings "Advanced Grammar in Use" Cambridge University Press 1999, p. 82


Tak samo też twierdzi Raymond Murphy:

"You can also say 'get something done' instead of 'have something done' (mainly in informal spoken English):
When are you going to get the roof repaired? (=have the roof repaired)"
 Raymond Murphy "English Grammar in Use" Second Edition Cambridge University Press, p. 90


Kolejna różnica polega na tym, że znaczenie GET jest nieco inne i nie zawsze jest równoznaczne z HAVE. GET jest mocniejsze niż HAVE w tym znaczeniu, że sugerujemy iż podmiot/wykonawca jest tutaj bardziej sprawczy, ma większy wpływ na daną czynność lub nawet (!) wykonuje ją sam (czyli coś zupełnie odmiennego od tego na czym polega struktura HAVE sth DONE):

"I must get this car serviced soon."
 L.G. Alexander "Longman English Grammar" Longman 1988, p. 248


Zapewne w powyższym przykładzie GET pasuje lepiej, ponieważ to podmiot w zdaniu musi ten samochód zaprowadzić do mechanika, musi ten serwis zorganizować sobie sam.


Martin Hewings podaje więcej przykładów:

"I'll get the house cleaned if you cook the dinner. (= I'll clean the house)
Sue got her fingers trapped in the bicycle chain. (= Sue trapped her fingers)"
 Martin Hewings "Advanced Grammar in Use" Cambridge University Press 1999, p. 82


Tutaj z kolei widać jasno, że kiedy używamy GET, to podmiot – I czy Sue wykonują daną czynność, a nie 'mają ją wykonaną przez kogoś.' Różnica zatem jest ogromna. Hewings podaje też, że HAVE – w przeciwieństwie do GET – sugeruje, że to na pewno nie podmiot wykonuje daną czynność, tylko 'ma ją wykonaną przez kogoś innego':

"I had my appendix removed when I was six.
They had their car broken into again."
 Martin Hewings "Advanced Grammar in Use" Cambridge University Press 1999, p. 82


Zastrzega jednak też, że w języku potocznym niektórzy używają tutaj GET ;) No, cóż... Wiadomo – zasady zasadami, ale trzeba podchodzić do wszystkiego zdrowo rozsądkowo i słuchać tego jak mówią ludzie ;)

W nieco nowszej gramatyce "My GrammarLab Advanced" można też znaleźć powyższe rozróżnienie pomiędzy GET a HAVE. Mianowicie, autorzy wyraźnie mówią, iż w znaczeniu takim, że coś się nam dzieje, na co wpływu nie mamy, zazwyczaj gdy jest to coś niemiłego i niespodziewanego nie używamy GET, tylko HAVE w czasie PRESENT PERFECT:

"With this meaning, we can only use HAVE, not GET, in the present perfect:
I'm afraid Alicia has got her visa application refused.
I'm afraid Alicia has had her visa application refused."
 Mark Foley, Diane Hall "MyGrammarLab ADVANCED" Pearson Education Limited 2012, p. 278


I tutaj ocieram się o odpowiedź na najczęściej zadawane mi pytanie – dlaczego nie używamy GET w czasie Present Perfect w tej strukturze? Jedno zastrzeżenie pojawia się właśnie powyżej. Drugie wynika z faktu, że istnieje taka konstrukcja jak 'HAVE GOT' czyli mieć/posiadać, odpowiednik 'HAVE' i być może dlatego właśnie nie spotyka się zdań typu: 'I have got my car repaired.' Raczej słyszy się: 'I've had my car repaired' lub 'I had my car repaired' czy też 'I got my car repaired.'


Są jeszcze dwie rzeczy tyczące się użycia GET o których wspomina np. L.G. Alexander:

  • W zdaniach rozkazujących (imperatives) GET brzmi o wiele bardziej naturalnie niż HAVE:
"Get your hair cut! Get your eyes tested!"
 L.G. Alexander "Longman English Grammar" Longman 1988, p. 248
  • W propozycjach zaczynających się od 'Why don't you..? GET wydaje się być silniejsze niż HAVE:
"Why don't you have your hair cut? (neutral suggestion)
Why don't you get your hair cut? (almost an order)"
 L.G. Alexander "Longman English Grammar" Longman 1988, p. 248


No, to by było na tyle jeśli chodzi o różnice pomiędzy HAVE a GET st. DONE. Na pewno nie rozwieje to wszystkich wątpliwości, ale być może niektóre z nich – tak ;))

Share:

Categories

Obsługiwane przez usługę Blogger.

Łączna liczba wyświetleń

Szukaj na tym blogu

Follow by Email

Copyright © IngliszTiczer.pl | Powered by Blogger

Design by ThemePacific | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com