Angielski dla Wymagających

Necessity

Necessity to konieczność lub potrzeba. Do wyrażania konieczności w języku angielskim używamy kilku czasowników: NEED TO, MUST oraz HAVE TO.

 

Często konieczność zrobienia czegoś nie wynika z nakazów, czy prawa. Bardzo często wynika z tego, że coś jest bardzo ważne lub potrzebne:

Friends need to / have to / must be honest with each other.
(Przyjaciele potrzebują być wobec siebie szczerzy.)

I really need to / have to / must be going now.
(Ja naprawdę potrzebuje już iść.)


NEED + czasownik + ING

Jeśli chcemy powiedzieć, że coś wymaga poddaniu jakiejś czynności, np., że kanapa wymaga naprawy a ściany malowania, używamy NEED z czasownikiem z końcówką -ing:

The sofa needs repairing.
The walls need painting.

My hair needs cutting.
(Moje włosy wymagają ścięcia.)

My eyes need testing.
(Moje oczy wymagają zbadania.)

To samo możemy wyrazić za pomocą konstrukcji biernej - NEED TO BE + 3rd Form:

The sofa needs to be repaired.
The walls need to be painted.
My hair needs to be cut.
My eyes need to be tested.

(Znaczenie jest takie samo jak powyżej.)


DON'T NEED TO i NEEDN'T

Kiedy chcemy powiedzieć, że nie mamy potrzeby zrobienia czegoś używamy DON'T NEED TO lub NEEDN'T:

I needn't / don't need to go to the doctor.
(Nie potrzebuję iść do lekarza.)

They needn't / don't need to ask such silly questions.
(Oni nie potrzebują zadawać takich głupich pytań.)


W celu wyrażania konieczności w przeszłości możemy użyć HAD TO lub NEEDED TO:

I had to / needed to go to the dentist.
(Potrzebowałem pójść do dentysty - lub też - Musiałem pójść do dentysty)


Kiedy chcemy wyrazić brak konieczności lub potrzeby aby coś zrobić w przeszłości, możemy użyć DIDN'T NEED / HAVE TO lub NEEDN'T HAVE + 3rd Form:

I didn't need to tell you that.
(Nie musiałem ci tego mówić. - i nie powiedziałem)

I needn't have told you that.
(Nie potrzebnie ci to powiedziałem. - ale jednak powiedziałem)


O ostatnich kilku formach możecie również poczytać TUTAJ.

Share:

Speech recognition and what it can do even to native speakers

How come I haven't come across that before? Have you? Two Scots are trying to win the battle with a speech recognition system in a lift over the right way to pronounce the word 'eleven'. Even the native speakers have to struggle...

Enjoy! 
Share:

Ants in his Pants

I have recently come across this lovely cheeky idiom and of course I couldn't resist the need of sharing it with others ;)HAVE ANTS IN ONE'S PANTS means to be restless and fidgety (dosł. mieć mrówki w majtkach ;), czyli nie móc usiedzieć w miejscu)


Mike's got ants in his pants. (Mike nie może usiedzieć w miejscu.)
Mike is so restless and fidgety. (Mike jest taki niespokojny i nerwowy.)And a cool chant for kids and not only them ;)


Share:

Obligation

Obligation to 'konieczność' lub też 'obowiązek'. Jak zwał tak zwał, dzisiaj będzie o tym jak powiedzieć 'MUSZĘ' po angielsku.HAVE TO

Używamy HAVE TO gdy:


   1. Chcemy podkreślić fakt, iż konieczność, która na nas spoczywa pochodzi z zewnątrz, jest to tzw. external obligation, np. są to ogólnie obowiązujące prawa lub obowiązki:


I have to pay if I want to have some extra leg room. (Muszę zapłacić jeśli chcę mieć więcej miejsca na nogi.)

You have to fasten your seat belt when you drive. (Musisz zapiąć pasy kiedy prowadzisz auto.)


     2.  Gramatycznie nie możemy użyć MUST, np.:
  • z bezokolocznikiem (INFINITIVE): It's difficult to have to decide. (Jest trudno musieć zdecydować.) Nie można tutaj użyć MUST: It's difficult to must decide.
  • z imisłowem (PARTICIPLE): Having to work more than 8 hours a day is terrifying for me. (Konieczność pracowania dłużej niż osiem godzin dziennie jest dla mnie przerażająca.) Nie możemy tutaj zastosować MUST, ponieważ nigdy nie dodajemy do niego '-ing': Musting work...MUST

Używamy MUST gdy:


      1.  Chcemy podkreślić, że konieczność, która na nas spoczywa pochodzi od nas samych, to my uważamy, że musimy coś zrobić:

I must get up earlier tomorrow. (Muszę jutro wstać wcześniej.)
I must do the shopping today. (Muszę dzisiaj zrobić zakupy.)

        2.  Chcemy dobitnie wyrazić swoje przekonania:

I believe people must vote at elections. (Wierzę, że ludzie muszą głosować w wyborach.)

     3.  Formułujemy instrukcje lub polecenia w bardziej oficjalny sposób, często stosujemy wtedy też stronę bierną:

The electricity must always be switched off before repairs are attempted. (Należy zawsze odłączyć prąd / zasilanie przed naprawą.)

     4.   Chcemy komuś coś nakazać, zazwyczaj zwracamy się tak do dzieci lub podwładnych, inaczej możemy zabrzmieć bardzo niegrzecznie:

You must focus more! (Musisz się bardziej skoncentrować!)
You must always look both ways before you cross the road. (Zawsze musisz spojrzeć w obie strony zanim przejdziesz przez jezdnię.)

   5.   Chcemy coś komuś dobitnie polecić lub doradzić:

You must read this book! It's excellent! (Musisz przeczytać tą książkę! Jest wyśmienita!)HAVE GOT TO

HAVE GOT TO używamy podobnie jak HAVE TO do wyrażenia konieczności, która pochodzi z zewnątrz. HAVE GOT TO jest jednak dużo mniej oficjalne i występuje w mowie raczej niż w piśmie:

We've got to be at the airport at 7 p.m. (Musimy być na lotnisku o 19.00.)HAD TO

HAD TO jest formą przeszłą, oznacza 'musiałem/am':

I had to go to work yesterday. (Musiałem/am pójść wczoraj do pracy.)


DON'T HAVE TO i DON'T NEED TO

DON'T HAVE TO i DON'T NEED TO używamy w znaczeniu 'nie muszę', czyli kiedy nie mamy obowiązku zrobienia czegoś:

I don't have / need to work on Saturdays. (Nie muszę pracować w soboty.)


DIDN'T HAVE TO i DIDN'T NEED TO

DIDN'T HAVE TO i DIDN'T NEED TO to formy przeszłe, czyli 'nie musiałem/am':

I didn't have / need to do the shopping. (Nie musiałem/am zrobić zakupów.)

NEEDN'T HAVE + 3rd Form

NEEDN'T HAVE + 3rd Form oznacza 'niepotrzebnie coś zrobiłem', czyli nie musieliśmy tego robić, ale jednak zrobiliśmy (najczęściej niepotrzebnie):

Why didn't you tell me that you had done the shopping? I needn't have bought all that! (Dlaczego nie powiedziałeś mi, że zrobiłeś zakupy? Niepotrzebnie wszystko to kupiłam!)Inne sposoby wyrażania konieczności to:

  • BE TO - jest raczej bardzo oficjalne:
The members of the jury are to make the decision. (Członkowie ławy przysięgłych mają podjąć decyzję.)

  • BE SUPPOSED TO - jest używane do wyrażenia konieczności lub obowiązku, który nie jest zbyt często przestrzegany:
We're supposed to change shoes at school, but many students don't do that. (Mamy zmieniać buty w szkole, ale wielu uczniów tego nie robi.)


  • BE OBLIGED TO (lub BE OBLIGATED TO  w amerykańskim angielskim) i BE REQUIRED TO - są raczej bardzo oficjalne:
Motorists are obliged to / are required to wear seat belts in the EU. (Kierowcy są zobligowani do zapinania pasów na terenie Unii Europejskiej.)
Share:

MAKE AND DO


Jestem pewna, że nie raz mieliście dylemat pod tytułem MAKE czy DO. (Oba czasowniki to przecież 'robić' w języku polskim!) Dzisiaj będzie  właśnie o tym. Jest kilka zasad, które mogą ułatwić ten trudny wybór, ale nie da się ukryć, że większość rzeczy jest po prostu do zapamiętania. DO

DO to trochę tak jak PERFORM, czyli używamy go do opisania czynności, które niejako 'wykonujemy'. Odnosimy się do ogólnych czynności.

We use DO to describe activities, or things that have an effect on people. We refer to general activities:

DO HOMEWORK (robić pracę domową)
DO A COURSE (robić kurs)
DO EXERCISE / SPORT (uprawiać sport)
DO HOUSEWORK (wykonywać prace domowe)
DO A JOB (wykonywać pracę)
DO RESEARCH (przeprowadzać badania)
DO SOMEBODY AN INJURY (ranić, kaleczyć, krzywdzić)
DO SOMEBODY A FAVOUR (wyświadczać przysługę)
DO SOMEBODY GOOD OR BAD (robić komuś dobrze lub źle)
DO HARM (wyrządzać krzywdę)

W języku nieoficjalnym używamy DO zamiast innych czasowników do opisania pewnych czynności lub zadań:

In informal English we can use DO instead of other verbs to talk about certain jobs:

DO YOUR HAIR (= brush your hair) (czesać / układać włosy; 'robić włosy')
DO THE GARDEN (= tidy the garden) (pracować w ogrodzie)


DO używamy też do opisania bardzo ogólnych lub wręcz - niesprecyzowanych czynności:

We use DO when we talk about very general, not particular activities:

DO SOMETHING / ANYTHING / NOTHING / EVERYTHING (robić coś / cokolwiek / nic / wszystko)
DO A LOT (robić dużo)

Bardzo często DO pojawia się w towarzystwie rzeczowników odczasownikowych (z końcówką -ing):

DO is also used with –ing form nouns when we talk about jobs and leisure activities:

DO THE IRONING / THE WASHING / THE CLEANING / THE COOKING /THE SHOPPING
DO SKIING / SOME READING / SIGHTSEEING / SWIMMING / WALKING

Inne popularne wyrażenia z DO to:

Some other common expressions with DO are:

DO A CROSSWORD (robić krzyżówkę)
DO BUSINESS (robić interesy)
DO UP (zapinać, np. ubranie; odnawiać lub dekorować, np. mieszkanie)
DO YOUR BEST (dać z siebie wszystko)
DO YOUR DUTY (czynić swój obowiązek)

Bardzo często mówi się, że DO pojawia się w towarzystwie wyrażeń związanych z 'nauką' i 'szkolnictwem':

DO A DEGREE / AN EXAM (robić stopień naukowy / pisać egzamin)
DO HOMEWORK
DO A COURSE


MAKE

MAKE to inaczej 'CREATE' czyli 'tworzyć':

To talk about creating or building something we use MAKE:

MAKE CLOTHES / CURTAINS / THINGS / A FILM
MAKE A SANDWICH / DINNER / COFFEE / A CAKE
MAKE A PLAN / A MODEL / A PROJECT / AN APPOINTMENT / A DECISION

MAKE używamy też kiedy chcemy powiedzieć, że ktoś byłby dobry w jakiejś roli:

We can use MAKE to say how successful someone would be or is in a particular position or role:

MAKE A GOOD BOSS / A GOOD WIFE / A GOOD HUSBAND

He would make a good boss.
On byłby dobrym szefem.

Inne popularne wyrażenia z MAKE to:

Some other common expressions with MAKE are:

MAKE A CALL (wykonać telefon)
MAKE A FIRE (rozpalić ogień)
MAKE A FORTUNE / MONEY / A PROFIT / A DEAL (robić fortunę; pieniądze; dochód; mieć umowę lub zawrzeć porozumienie)
MAKE A JOURNEY (udawać się w podróż)
MAKE A LIVING (zarabiać)
MAKE A MESS (robić bałagan)
MAKE A MISTAKE (robić błąd)
MAKE A NOISE (robić hałas)
MAKE A PROMISE (składać obietnicę)
MAKE AN ATTEMPT (poczynić starania)
MAKE AN EFFORT (postarać się coś zrobić)
MAKE AN EXCEPTION (zrobić wyjątek)
MAKE AN EXCUSE (robić wymówki)
MAKE AN IMPRESSION (wywierać wrażenie)
MAKE AN OFFER (składać ofertę)
MAKE FRIENDS (WITH SOMEBODY) (zaprzyjaźnić się z kimś)
MAKE IT UP TO SOMEBODY (wynagradzać komuś coś)
MAKE PROGRESS (robić postępy)
MAKE ROOM (robić miejsce)
MAKE SOMETHING CLEAR (wyjaśniać coś)
MAKE SURE (upewniać się)
MAKE THE BED (ścielić łóżko)

Share:

Follow Me:

Recent Posts

Categories

Vocabulary (122) Grammar (81) Something interesting to watch :) (70) Something interesting to read (38) Idioms (32) How to learn (24) Word of the Week (24) Odds and ends (19) Exercises (15) Grammar Exercises (13) Jak się uczyć języków obcych (13) Iconographic (9) Songs (9) Tenses (9) Conditionals (8) Learning Apps (8) Something interesting to listen (8) How to learn new vocabulary (7) Books (6) Customs and Traditions (6) Other (6) Phrasal Verbs (6) Punctuation (6) BBC LEARNING (5) Christmas (5) Culture (5) Gramatyka (5) Listening Comprehension (5) Modal Verbs (5) Relative Clauses (5) Reported Speech (5) Adjectives (4) Articles (4) Confusing Words (4) Jak się uczyć w domu (4) Mowa Zależna (4) Present Perfect (4) Present Perfect Simple (4) Pronunciation (4) Worksheets (4) Activities for teachers (3) Aplikacje do nauki języka angielskiego (3) Come (3) Confusing Verbs (3) FISZKI (3) Future (3) How to learn grammar (3) Ideas for teaching (3) Jak ćwiczyć słuchanie (3) Lessons (3) Let's (3) Must (3) Past Simple (3) Past Tenses (3) Present Perfect Continuous (3) Question Tags (3) Questions (3) Recenzja (3) Second Conditional (3) Shall (3) Zdania Warunkowe (3) A/AN (2) Activities for students (2) Application (2) Apps (2) B2 (2) Cat Idioms (2) E-Learning (2) Egzaminy (2) Emails (2) Essay (2) Expressing your opinion (2) FOR and AGAINST ESSAY (2) First Conditional (2) Formal (2) Future Perfect (2) Have to (2) How to learn from songs (2) How to write emails (2) Inspiration (2) Irregular Verbs (2) Jak pisać (2) Jak sie uczyć rozumienia ze słuchu (2) Jak uczyć (2) Links (2) Listening (2) Lyrics (2) Make (2) Making suggestions (2) Matura (2) Music (2) Music Idioms (2) Noun (2) Noun+Of+Noun (2) Opinion (2) Passive Voice (2) Perfect Tenses (2) Phrases invented by Shakespeare (2) Prepositions (2) Present Continuous (2) Present Simple (2) Present Tenses (2) Przymiotnik (2) Questions from readers (2) Quizlet (2) Reported Speech Advanced (2) Reported Speech Podstawy (2) Rozprawka (2) Semi-Formal (2) State verbs (2) Strona Bierna (2) Style (2) THE (2) Third Conditional (2) Upperintermediate (2) Vocabulary exercises (2) Word Order (2) Writing (2) ZERO ARTICLE (2) 's (1) ANY (1) Advanced (1) Anatomy Idioms (1) Animal Idioms (1) Black Friday (1) Building Idioms (1) Can (1) Can't (1) Cats (1) Causative HAVE (1) Co czytać (1) Comma (1) Communication (1) Compound Nouns (1) Could (1) Creative Homework (1) Czasy (1) Deduction (1) Demonstrative Adjectives (1) Dictionaries (1) Digital Tools (1) Disambiguation (1) Do (1) Dopełniacz Saksoński (1) Dos & Don'ts (1) Drugi Okres Warunkowy (1) Duolingo (1) Euphemisms (1) Extra Practice (1) Facial Expressions (1) False Friends (1) Films (1) Football (1) Future Continuous (1) Future Forms (1) Future Simple (1) GONNA (1) Get (1) Good links (1) Have (1) Have Got to (1) Have sth done (1) History (1) Hobbit (1) Homework (1) How to pronounce English sounds? (1) How to teach (1) How to use Digital Tools for homework? (1) Hyphens (1) If (1) Informal (1) Interesting Phrases (1) Intermediate (1) Inversion (1) Jak czytać (1) Jak słuchać (1) Jak ułożyć pytanie (1) Jokes (1) Konkursy (1) Książki po angielsku (1) Kursy (1) LIKE (1) Learning Styles (1) Legal English (1) Make and Do (1) Materials for classroom (1) May (1) Memory (1) Might (1) Mind Idioms (1) Mixed Conditionals (1) Mnemonics (1) Modals of Deduction (1) Monty Phyton (1) Necessity (1) Need to (1) New Words (1) Non-verbal Communication (1) Object (1) Obligation (1) Oxford Comma (1) PBL (1) Pamięć (1) Past Continuous (1) Past Perfect Continuous (1) Past Perfect Simple (1) Personalizacja (1) Podcasts (1) Poetry (1) Poligloci (1) Ponglisz (1) Porównania (1) Position of Prepositions (1) Possessive 's (1) Practice (1) Prezenty (1) Project Based Learning (1) Pytania (1) QUANTIFIERS (1) Recording Vocabulary (1) Review (1) Royal Idioms (1) Rzeczownik (1) SOME (1) SVO (1) Saxon Genitive (1) Scotland (1) Silent Letters (1) Similes (1) Slang (1) Song (1) Soundtrack (1) Subject (1) Synonyms (1) Słownictwo (1) Teachers (1) Ted (1) Ted Ed (1) Thanksgiving (1) That (1) The sounds of English (1) The subjunctive (1) These (1) This (1) Those (1) Tradition (1) Trzeci Okres Warunkowy (1) Turkey (1) Used to (1) VSO (1) Verb (1) Verbs of the senses (1) Video (1) Videos (1) Vocaroo (1) Warm-Ups (1) WordBit (1) Wordable (1) ZAimki Wskazujące (1) Zero Conditional (1) as...as (1) be going to (1) fixed phrases (1) flashcards (1) methodology (1) pdf (1) photocopiable (1) synonimy (1) tryb łączący (1) wish (1)

Copyright © IngliszTiczer.pl | Powered by Blogger

Design by ThemePacific | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com