Angielski dla Wymagających

Tooth Idioms

Cześć! W języku polskim mamy trochę związków frazeologicznych z zębami w roli głównej. Warto wspomnieć chociażby 'zacisnąć zęby', 'zjeść na czymś zęby', 'nadgryziony zębem czasu', 'oko za oko, ząb za ząb', 'ostrzyc sobie zęby na kogoś', 'wziąć kogoś na ząb', 'ani w ząb', 'szczerzyć zęby' i wiele wiele innych :) A my narzekamy na 'płodność' języka angielskiego, że tyle idiomów, czasowników frazowych... ;) No to zobaczmy, dzisiaj idiomy z TOOTH i TEETH :) Zaciśnijcie zęby! Grit your teeth!

Przede wszystkim pamiętajcie, że TOOTH to rzeczownik z nieregularna formą liczby mnogiej - TEETH, czyli ONE TOOTH, ale TWO TEETH.


Zaczynamy od 'pokazywania zębów lub pazurów', czyli - show one's teeth:

We thought Bob was shy and calm, but he really showed his teeth when Jack insulted his girlfriend.
Myśleliśmy, że Bob jest nieśmiały i spokojny ale pokazał pazury kiedy Jack obraził jego dziewczynę.


Mówiłam już o zjadaniu zębów na czymś i mamy taki idiom w języku angielskim - cut one's teeth on sth:

She cut her teeth on a local newspaper before landing a job on a national newspaper.
Zjadła zęby pracując dla lokalnej gazety zanim dostała pracę w gazecie o krajowym zasięgu.


Tak przy okazji, She cut a tooth lub She cut teeth to 'Wyrzyna się jej ząb lub zęby'.


be a bit long in the tooth to mieś swoje lata:

I may be long in the tooth, but I'm not stupid.
Może i mam swoje lata, ale nie jestem głupi.


Mam dosyć lub mieć czegoś po dziurki w nosie to po angielsku be fed up to the back teeth:

You're probably fed up to the back teeth of hearing about my problems!
Pewnie masz dosyć słuchania o moich problemach!


do sth in the teeth of sb/sth to zrobić coś wbrew komuś lub czemuś:

He moved out in the teeth of his parents.
Wyprowadził się wbrew swoim rodzicom.


have teeth to być skutecznym lub mieć prawdziwą władzę:

The committee can make recommendations but it has no real teeth.
Komitet może rekomendować, ale nie ma prawdziwej władzy.


Możemy też 'dać czemuś zęby' czyli uczynić coś skutecznym lub nadać mu wagę - give teeth to sth:

The severe penalty really gives teeth to the law. 
Surowa kara naprawdę czyni prawo skutecznym.


Zabrać się do czegoś poważnie to get one's teeth into sth:

I can't wait to get my teeth into that job.
Nie mogę się już doczekać żeby zabrać się poważnie za tą pracę.


Kłamać w żywe oczy to też wyrażenie z teeth - lie through one's teeth:

I'm sure she was lying through her teeth!
Jestem pewna, że kłamała w żywe oczy!


set sb's teeth on edge to działać komuś na nerwy:

That noise sets my teeth on edge!
Ten hałas działa mi na nerwy!


time-worn to nadgryziony zębem czasu, np. a time-worn table to byłby nadgryziony zębem czasu stół, ewentualnie stolik ;)


be armed to the teeth to być uzbrojonym po zęby:

We walked past a group of soldiers, armed to the teeth.
Minęliśmy grupę żołnierzy uzbrojonych po zęby.She's gritting her teethNo i w końcu jeszcze grit one's teeth czyli zacisnąć zęby:

I was so mad, all I could do was stand there and grit my teeth.
Byłam taka wściekła, że jedyne co mogłam zrobić to stać i zacisnąć zęby.


i na deser -  

The gods send nuts to those who have no teeth

czyli takie powiedzenie, że Bóg daje orzechy tym co zębów nie mają ;)

Share:

Phrasal Verbs with COME part 1

Come, come, come! Czyli chodź, chodź, chodź! No właśnie! Come! Bo dzisiaj będzie o phrasal verbs z COME w roli głównej część pierwsza! ;) Pamiętajcie tylko, że warto najpierw zapoznać się z TYM POSTEM. Dzisiaj come about, come across i come along.Do rzeczy...

come about
The accident came about at midnight, to 'wypadek wydarzył się o północy', podczas gdy The changes came about soon to 'wkrótce dokonały się zmiany'. 

come across
The message comes across easily to 'Wiadomość jest bardzo czytelna'. Come across to w ogóle 'mieć jasną wymowę' czy 'być bardzo czytelnym', można nawet powiedzieć, że Her love of children comes across strongly, czyli 'Wyraźnie widać, że kocha dzieci.' Ktoś może nam sprawiać wyraźnie wrażenie bycia np. kłamcą: He comes across as a liar, lub wręcz przeciwnie - sprawiać wrażenie uczciwego - She comes across as being honest. 

Na pewno nie raz 'natknęliście się' na coś lub też na kogoś... czyli You must have come across something or somebody more than once. I came across Bob just when I was leaving the office. You can come across some real gems of literature in this bookshop.

come along
Polecam najpierw przesłuchać piosenkę, bo całkiem fajnie wpada w ucho używane tam non stop COME ALONG tytuł nie inny ;) Wykonawca - niejaka Titiyo


Play with it while you have hands (Baw się tym póki masz ręce)
Dust settles, cities turn to sand (Kurz opada, miasta zamieniają się w piach)

Trespassing (wtargnięcie na teren prywatny)  this is their land (to jest ich teren)
Time flies (czas upływa), make a statement (złóż oświadczenie), take a stand (zajmij jakieś stanowisko)

Come along now (Chodź już!!!)
Come along with me (Chodź ze mną)
Come along now 
Come along and you´ll see 
What it´s like to be free (zobaczysz jak to jest być wolnym)


Come along now 
Come along with me 
And I´ll ease your pain (złagodzę twój ból)
Come along 
Come along with me 
And let´s seize this day (chwyćmy dzień - czyli takie Carpe Diem!!! Piosenka niemalże filozoficzna;))
Come along, come along with me 
Oh, come along with me 

Stay out (nie wracaj do domu) stay clear (trzymaj sie z daleka) but stay close (ale pozostań blisko)
Friends, foes (wrogowie), God only knows (sam Bóg wie)
Lets be the thorn on the rose (kolcem róży)
Time flies, make a statement, strike a pose 

Come along now 
Come along with me 
Come along now 
Come along and you´ll see 
What it´s like to be free 

Come along 
Come along with me 
Come along now 
Come along and you´ll see what it´s like to be free 

Come along now 
Come along with me 
And I´ll ease your pain 
Come along 
Come along with me 
And let´s seize this day 
Oh, Come along with me 

Time flies, make a statement, take a stand x 3 
Time flies, take your chance 

Come along…


Wracając do come along, to po pierwsze 'zjawiać się', np. może się zjawić autobus, albo ktoś u naszego progu ;): We were talking but then suddenly the bus came along and I had to run. He came along yesterday and said he needed some cash. 
Pojawić się może jakaś propozycja: The job offer came along and I decided to take it.

W piosence, jak już zauważyliście, come along to 'przychodzić', albo z wykrzyknikiem 'Chodź!' Jeśli chcemy kogoś zaprosić aby poszedł z nami to możemy powiedzieć po prostu Why don't you come along? Ok, ok, I will come along with you!

Żeby tego było mało, to come along oznacza też 'robić postępy', 'iść dobrze' albo 'posuwać się':

The students are coming along fast. (Studenci szybko robię postępy)
How's your essay coming along? (Jak się posuwa twoje wypracowanie?)


Share:

Phrasal Verbs 1 Basic Information

Pierwszy post o Phrasal Verbs to będzie krótkie wprowadzenie Was w ten temat który jest niczym rzeka ;) 

Zacznijmy od tego czym są Phrasal Verbs...

Czasowniki frazowe, bo tak możemy je nazwać po polsku, charakteryzują się tym, że są połączeniem czasownika (VERB) z przyimkiem (PREPOSITION) i przysłówkiem (ADVERB) lub oboma na raz. I wszystko byłoby pięknie, gdyby nie fakt, że takie połączenie skutkuje znaczeniem, które ma się nijak do znaczenia tego samego czasownika, przyimka czy też przysłówka oddzielnie.


Kilka przykładów:
  • LOOK UP oznacza 'sprawdzać znaczenie słowa w słowniku', 'odwiedzać kogoś' lub 'wyglądać lepiej', pomimo, że samo LOOK to 'patrzeć' a UP to 'w górę lub do góry':


I don't know that word! Let's look it up! (=Nie znam tego słowa! Sprawdźmy je w słowniku/ Sprawdźmy co oznacza!)
She said she would look us up the next time she is in London. (=Powiedziała, że nas odwiedzi następnym razem jak będzie w Londynie)
Things are looking up. (=Wszystko wygląda lepiej)


  • MAKE OUT oznacza 'zrozumieć; rozgryźć' podczas gdy samo MAKE to 'robić' a OUT to 'na zewnątrz':


I can't make him out at all. (= Nie potrafię go zrozumieć.)


Najczęstszymi partykułami dodawanymi do czasowników są: ABOUT, (A)ROUND, AT, AWAY, BACK, DOWN, FOR, IN, INTO, OFF, ON, OUT, OVER, THROUGH, TO i UP.

Musicie zatem zapoznać się ze znaczeniem lub nierzadko - znaczeniami 'całego' czasownika frazowego.

Drugą bardzo ważną rzeczą jest znajomość tego w jaki sposób możemy takiego czasownika użyć poprawnie w zdaniu. Rozchodzi się tutaj o dopełnienie i jego pozycję względem części składowych czasownika frazowego. Wiem, wiem jak to brzmi ;) Już Wam pokazuję o co chodzi w praktyce ;)Czasownik Frazowy
O co chodzi z tym dopełnieniem? ;)
Ewentualne przykłady ;)
BREAK DOWN
Nie ma w ogóle dopełnienia
The car broke down and we had to walk home.
Samochód się zepsuł i musieliśmy iść do domu na piechotę.
BRING BACK something
BRING something BACK
Dopełnieniem może być tylko rzecz (coś) a nie człowiek (ktoś)
It brings back some of the best memories.
To przywołuje na myśl niektóre z najlepszych wspomnień.
ASK OUT somebody
ASK somebody OUT
Dopełnieniem może być tylko człowiek (ktoś)
I think I will ask her out!
Tak sobie myślę, że ją zaproszę na randkę!
LOOK AFTER somebody/something
Dopełnieniem może być zarówno osoba (ktoś) jak i przedmiot (coś)
I’ll look after kids.
Zaopiekuję się dziećmi.
I’ll look after your plants while you’re away.
Zaopiekuję się twoimi kwiatkami jak cię nie będzie.
RING somebody BACK
CALL somebody BACK
Dopełnienie musi znaleźć się ‘w środku’
I’ll call/ring you back.
Oddzwonię do ciebie.
GET OVER somebody/something
Dopełnienie musi znaleźć się ‘na końcu’
He will never get over her.
On jej nigdy nie zapomni.
Get over it!
Zapomnij o tym!
THINK OVER something
THINK something OVER
Dopełnienie może się pojawić ‘na końcu’ lub ‘w środku’ wyrażenia (przy czym jeśli dopełnienie jest 'długie' to raczej nie pojawi się 'w środku' ale 'na końcu')
I’ll have to think it over.
Będę musiała to przemyśleć.
Let’s think over his proposal.
Przemyślmy jego propozycję.


Uwagi:

  • SOMEBODY - ktoś; w słowniku znajdziecie skrót 'sb'
  • SOMETHING - coś; w słowniku znajdziecie skrót 'sth'

  • W słowniku możecie znaleźć następujące oznaczenia (różne słowniki stosują inne oznaczenia):


get over sb/sth 
popatrzcie na tabelkę - dopełnienie musi znaleźć się na końcu, dopełnieniem może być 'coś' lub 'ktoś'

lub

pick up
phr v, T lub [Transitive]
'phr v' to phrasal verb, czyli wiecie, że macie do czynienia z czasownikiem frazowym
T oznacza TRANSITIVE, czyli że czasownik jest przechodni i może być użyty w stronie biernej, a po naszemu - możemy do niego dodać  dopełnienie bliższe, np. możemy powiedzieć PICK IT/HER UP lub PICK UP KIDS oraz 'Kids were picked up by my mum.' (strona bierna - Dzieci zostały odebrane przez moja mamę)

eat out
phr v, I lub [Intransitive]
INTRANSITIVE oznacza, że czasownik jest nieprzechodni, czyli nie ma dopełnienia, ani nie może może być użyty w stronie biernej. Można zatem powiedzieć: 'I like eating out.' i tyle.

  • Pamiętajcie, żeby bardzo uważnie sprawdzać w słowniku w jaki sposób możecie użyć danych czasowników frazowych. 

  • Zawsze zapisujcie sobie całe zdania z takim czasownikiem, słowniki angielsko-angielskie zawsze takie przykłady zawierają, i uczcie się całych zdań.

  • Jeśli nie macie pewności, czy dobrze/poprawnie zbudowaliście zdanie z czasownikiem frazowym dobrym sposobem na sprawdzenie tego jest wpisanie w Google tego co ułożyliście i sprawdzenie ile wyników otrzymaliśmy ;)Share:

deDOMO czyli jak się uczyć języka obcego z dzieckiem w domu

Witajcie. Do napisania tego postu zbierałam się już jakiś czas i w końcu jest. Wielu rodziców zapewne nie raz zastanawiało się jak pomóc swojemu dziecku w nauce języka obcego w domu. Problem w tym jak się za to zabrać i jak to wykonać w praktyce. Wydaje mi się, że znalazłam świetny pomysł, czyli deDOMO. deDOMO to nowatorska metoda nauki języka angielskiego w domu, według której rodzic może promować używanie języka angielskiego właśnie w zaciszu domowego ogniska. 


Autorem metody jest p. Grzegorz Śpiewak, znany na pewno większości nauczycieli języka angielskiego od dawna. Jakiś czas temu byłam na jednym ze szkoleń dla nauczycieli jęz. angielskiego organizowanym przez p. Grzegorza właśnie. Tam też dostałam zestaw do nauki deDOMO
Oczarowała mnie prostota metody i sam pomysł. Ja co prawda nie mam (jeszcze) możliwości aby ją zastosować u siebie w domu ;) ale jak będę miała taką okazje to na pewno będę "musztrowała" swoje pociechy w taki właśnie sposób ;))

Myślę, że jeśli chcecie pomóc swoim dzieciakom w nauce języka angielskiego, czy też jakiegokolwiek innego języka obcego, to z pewnością mogę polecić tą metodę.

Siedem podstawowych zasad deDOMO:

1. Dom to nie druga szkoła

Rodzic to nie nauczyciel. Dom to nie szkoła. Dom stwarza mnóstwo sytuacji życia codziennego w których wprowadzić możemy język angielski, czego szkoła i nauczyciel nigdy w stanie zrobić nie będą. Nauka w domu zatem będzie zupełnie inna i osobną rzeczą.

2. Mówisz i masz

Niech dziecko prosi o wszystko po angielsku jeśli na prawdę mu na czymś zależy. Tak więc jeśli chce pooglądać telewizję, niech poprosi o to po angielsku:

Dziecko: Can I watch TV?
Rodzic: Yes, you can.

3. Angielski przy okazji

W domu codziennie powtarzają się okazje w których używamy utartych i typowych zwrotów: robienie zakupów, ubieranie się, zbieranie się do szkoły, śniadanie czy sprzątanie. Dlaczego więc nie zamienić polskich zdań na angielskie... Istotnym jest też fakt iż dzieci będą wtedy używać języka angielskiego w bardzo praktycznych sytuacjach.

4. Krok po kroku czyli step by step

W domu spędzamy dużo więcej czasu niż w szkole. Dlaczego tego nie wykorzystać? Nie musimy się śpieszyć i mamy tyle czasu ile tylko chcemy na wdrażanie i drylowanie angielskich zdań krok po kroku.

5. Punkt po punkcie

Możemy zmotywować dziecko do używania angielskiego poprzez system punktów bonusowych. Za każdą udaną wypowiedź po angielsku dziecko zdobywa punkt. Po pewnym czasie może te punkty wymienić u rodzica na nagrodę.

6. Win-win

Wygrywają wszyscy. Dziecko wygrywa, ponieważ może dostać to czego chce, może zdobywać nagrody. Rodzic wygrywa ponieważ w końcu dziecko mówi po angielsku coraz szybciej i sprawniej.

7. 100% Marchewki

Wszystkie sukcesy nagradzamy i nie jesteśmy ani trochę skąpi nawet jeśli dziecko nie jest w 100% poprawne. Nigdy nie karcimy za próby ani nie odbieramy punktów. Orientujemy się na sukces!


Adres internetowy    deDOMO Angielski dla Rodziców
Na stronie znajdziecie materiały, świetny blog rodzica, w którym rodzice praktykujący metodę opisuja swoje z nią doświadczenia i wiele wiele więcej.
Share:

Follow Me:

Recent Posts

Categories

Vocabulary (122) Grammar (81) Something interesting to watch :) (70) Something interesting to read (38) Idioms (32) How to learn (24) Word of the Week (24) Odds and ends (19) Exercises (15) Grammar Exercises (13) Jak się uczyć języków obcych (13) Iconographic (9) Songs (9) Tenses (9) Conditionals (8) Learning Apps (8) Something interesting to listen (8) How to learn new vocabulary (7) Books (6) Customs and Traditions (6) Other (6) Phrasal Verbs (6) Punctuation (6) BBC LEARNING (5) Christmas (5) Culture (5) Gramatyka (5) Listening Comprehension (5) Modal Verbs (5) Relative Clauses (5) Reported Speech (5) Adjectives (4) Articles (4) Confusing Words (4) Jak się uczyć w domu (4) Mowa Zależna (4) Present Perfect (4) Present Perfect Simple (4) Pronunciation (4) Worksheets (4) Activities for teachers (3) Aplikacje do nauki języka angielskiego (3) Come (3) Confusing Verbs (3) FISZKI (3) Future (3) How to learn grammar (3) Ideas for teaching (3) Jak ćwiczyć słuchanie (3) Lessons (3) Let's (3) Must (3) Past Simple (3) Past Tenses (3) Present Perfect Continuous (3) Question Tags (3) Questions (3) Recenzja (3) Second Conditional (3) Shall (3) Zdania Warunkowe (3) A/AN (2) Activities for students (2) Application (2) Apps (2) B2 (2) Cat Idioms (2) E-Learning (2) Egzaminy (2) Emails (2) Essay (2) Expressing your opinion (2) FOR and AGAINST ESSAY (2) First Conditional (2) Formal (2) Future Perfect (2) Have to (2) How to learn from songs (2) How to write emails (2) Inspiration (2) Irregular Verbs (2) Jak pisać (2) Jak sie uczyć rozumienia ze słuchu (2) Jak uczyć (2) Links (2) Listening (2) Lyrics (2) Make (2) Making suggestions (2) Matura (2) Music (2) Music Idioms (2) Noun (2) Noun+Of+Noun (2) Opinion (2) Passive Voice (2) Perfect Tenses (2) Phrases invented by Shakespeare (2) Prepositions (2) Present Continuous (2) Present Simple (2) Present Tenses (2) Przymiotnik (2) Questions from readers (2) Quizlet (2) Reported Speech Advanced (2) Reported Speech Podstawy (2) Rozprawka (2) Semi-Formal (2) State verbs (2) Strona Bierna (2) Style (2) THE (2) Third Conditional (2) Upperintermediate (2) Vocabulary exercises (2) Word Order (2) Writing (2) ZERO ARTICLE (2) 's (1) ANY (1) Advanced (1) Anatomy Idioms (1) Animal Idioms (1) Black Friday (1) Building Idioms (1) Can (1) Can't (1) Cats (1) Causative HAVE (1) Co czytać (1) Comma (1) Communication (1) Compound Nouns (1) Could (1) Creative Homework (1) Czasy (1) Deduction (1) Demonstrative Adjectives (1) Dictionaries (1) Digital Tools (1) Disambiguation (1) Do (1) Dopełniacz Saksoński (1) Dos & Don'ts (1) Drugi Okres Warunkowy (1) Duolingo (1) Euphemisms (1) Extra Practice (1) Facial Expressions (1) False Friends (1) Films (1) Football (1) Future Continuous (1) Future Forms (1) Future Simple (1) GONNA (1) Get (1) Good links (1) Have (1) Have Got to (1) Have sth done (1) History (1) Hobbit (1) Homework (1) How to pronounce English sounds? (1) How to teach (1) How to use Digital Tools for homework? (1) Hyphens (1) If (1) Informal (1) Interesting Phrases (1) Intermediate (1) Inversion (1) Jak czytać (1) Jak słuchać (1) Jak ułożyć pytanie (1) Jokes (1) Konkursy (1) Książki po angielsku (1) Kursy (1) LIKE (1) Learning Styles (1) Legal English (1) Make and Do (1) Materials for classroom (1) May (1) Memory (1) Might (1) Mind Idioms (1) Mixed Conditionals (1) Mnemonics (1) Modals of Deduction (1) Monty Phyton (1) Necessity (1) Need to (1) New Words (1) Non-verbal Communication (1) Object (1) Obligation (1) Oxford Comma (1) PBL (1) Pamięć (1) Past Continuous (1) Past Perfect Continuous (1) Past Perfect Simple (1) Personalizacja (1) Podcasts (1) Poetry (1) Poligloci (1) Ponglisz (1) Porównania (1) Position of Prepositions (1) Possessive 's (1) Practice (1) Prezenty (1) Project Based Learning (1) Pytania (1) QUANTIFIERS (1) Recording Vocabulary (1) Review (1) Royal Idioms (1) Rzeczownik (1) SOME (1) SVO (1) Saxon Genitive (1) Scotland (1) Silent Letters (1) Similes (1) Slang (1) Song (1) Soundtrack (1) Subject (1) Synonyms (1) Słownictwo (1) Teachers (1) Ted (1) Ted Ed (1) Thanksgiving (1) That (1) The sounds of English (1) The subjunctive (1) These (1) This (1) Those (1) Tradition (1) Trzeci Okres Warunkowy (1) Turkey (1) Used to (1) VSO (1) Verb (1) Verbs of the senses (1) Video (1) Videos (1) Vocaroo (1) Warm-Ups (1) WordBit (1) Wordable (1) ZAimki Wskazujące (1) Zero Conditional (1) as...as (1) be going to (1) fixed phrases (1) flashcards (1) methodology (1) pdf (1) photocopiable (1) synonimy (1) tryb łączący (1) wish (1)

Copyright © IngliszTiczer.pl | Powered by Blogger

Design by ThemePacific | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com