Angielski dla Wymagających

Silent letters

It won't be surprising for you if I say that you spell words differently from the way you pronounce them in English. There are many reasons for it and one of them is the topic of today's post. Namely- silent letters. These are the letters you spell/write down but which you do not pronounce when you say the word out loud.


Let's see...


B

bom(b)
clim(b)
com(b)
de(b)t
dou(b)t
dum(b)
lam(b)
lim(b) 
su(b)tle
thum(b)


C

mus(c)le


D

han(d)kerchief
han(d)some 
gran(d)father
lan(d)scape
san(d)wich
We(d)nesday


G

champa(g)ne
diaphra(g)m
forei(g)n
rei(g)n
si(g)n


GH

bou(gh)t
cau(gh)t
dau(gh)ter
hei(gh)t
hi(gh)
li(gh)t
mi(gh)t
nei(gh)bour
ni(gh)t
ou(gh)t
ri(gh)t
strai(gh)t
thou(gh)t
throu(gh)
ti(gh)t
wei(gh)
wei(gh)


H

(h)onest
(h)onour
(h)our
(h)eir
ex(h)aust
ex(h)ibit
ve(h)icle
s(h)ep(h)erd
w(h)at
w(h)en
w(h)ere
w(h)ether
w(h)ich
w(h)ip
w(h)y


K

(k)nee
(k)nife
(k)nit
(k)night
(k)nob
(k)nock
(k)now
(k)nowledge


L

ca(l)m
cou(l)d
ha(l)f
sa(l)mon
shou(l)d
ta(l)k
wa(l)k
wou(l)d


N

autum(n)
hym(n)


P

cu(p)board
(p)neumatic
(p)salm
(p)sychiatrist
(p)sychology
(p)sychotherapy
(p)terodactyl
ras(p)berry
recei(p)t


S

i(s)land
i(s)le


T

cas(t)le
Chris(t)mas
fas(t)en
lis(t)en
mor(t)gage
of(t)en
sof(t)en
whis(t)le


U

g(u)ess
g(u)ide
g(u)itar


W

(w)rap
(w)rite
(w)rong
(w)ho
(w)hose
(w)holeShare:

Making suggestions

Making suggestions to sugerowanie lub proponowanie czegoś. W języku angielskim istnieje wiele sposobów na proponowanie/sugerowanie komuś czegoś i o tym właśnie jest dzisiejszy post ;)
Załóżmy, że chcemy zaproponować komuś pójście na lunch...


Would you like to have lunch? (= Czy chciałbyś zjeść lunch?)


Let's have lunch, shall we? (= Chodźmy na lunch, hmm?) - 'Let's' to skrót od 'Let us'; zwróćcie uwagę na to, że po 'Let's' używamy bezokolicznika!

Let's have lunch! (= Chodźmy na lunch!)

Shall we have lunch? (= Zjemy lunch?) - Pamiętajcie, że po 'Shall' używamy 'we' lub 'I'. Więcej o 'shall' pisałam tutaj.


What/How about having lunch? (= Co powiesz na zjedzenie lunch'u?) - Zwróćcie uwagę, że po 'What/How about' używamy czasownika z końcówką -ING!

What/How about lunch? (= Co powiesz na lunch?)

Why don't we have lunch? (= Dlaczego nie mielibyśmy zjeść lunch'u?)

Why not have lunch? (= Dlaczego nie zjeść lunchu?)


How do you feel about having lunch? (= Co myślisz o zjedzeniu lunchu?) - Po tym wyrażeniu również mamy czasownik z końcówką -ING!Fancy having lunch? (= Masz ochotę na lunch?) - bardzo często używane potocznie; końcówka -ING!I'd like to have lunch. What about you? (= Chciałbym zjeść lunch. A ty?)We could always have lunch. (= Zawsze możemy zjeść lunch.)


Having lunch's one idea. (= Zjedzenie lunchu to jeden pomysł.)

It would be nice to have lunch, don't you think? (= Byłoby miło zjeść lunch, nie uważasz?)

Would you mind having lunch? (= Miałbyś coś przeciwko zjedzeniu lunch'u?)- końcówka -ING!


I w końcu - polecam lekcje na BBC do posłuchania i poczytania TUTAJ.

Share:

Position of prepositions in relative clauses

To finish off the topic of relative clauses we need to take a look at one more 'problem' connected with them. Namely- the position of prepositions in those types of clauses. 

'The armchair in which the dog is lying is brown.' OR 'The armchair the dog is lying in is brown.'


Basically, prepositions can come either before relative pronouns (this is definitely MORE FORMAL!) or at the end of a relative clause (this is considered INFORMAL!):


The girl with whom I was sitting was very friendly. (FORMAL)
or
The girl (who) I was sitting with was very friendly. (INFORMAL)


This is the place in which I met her. (FORMAL)
or
This is the place (which) I met her in. (INFORMAL)


Pay attention to the fact that when the preposition is positioned at the end of a relative clause, the relative pronoun (who/which/that) is often omitted!


Remember that since WHO and THAT are less formal (than WHOM for example), we do not put a preposition before them:


The man with whom he works.
The man with who he works.
or
The man he works with.


Some more examples:

That's the house I told you about.
Do you remember the girl I was going out with in high school?
She's the only woman I've been in love with.
That's the reason I came here for.

Share:

Omitting relative pronouns in RELATIVE CLAUSES - When can we omit relative pronouns?

Omitting to pomijanie. Dzisiaj zajmiemy się sytuacjami, w których możemy pominąć relative pronouns, czyli zaimki względne.The coffee (which) you made looks good!


Zaimki względne (who, which, that) możemy pominąć w zdaniach przydawkowych typu DEFINING, czyli określających lub też definiujących. To jest pierwsze najważniejsze kryterium. 

Można zrobić tak:

The pen (which) you gave me is broken. (= The pen you gave me is broken.)

ale nie można zrobić tak:

Mary, (who) lives next door, is very polite.  (Mary, lives next door, is very polite.)


Relative pronoun możemy pominąć w zdaniach typu DEFINING kiedy pełni on funkcję dopełnienia (OBJECT) a nie podmiotu (SUBJECT):

W tym zdaniu WHICH pełni funkcję podmiotu. Zwróćcie uwagę na fakt, że bezpośrednio po WHICH mamy czasownik (VERB):
W tym zdaniu jest inaczej - WHICH pełni funkcję dopełnienia, a po nim jest zaimek osobowy (PRONOUN) który pełni funkcje podmiotu w zdaniu. Oznacza to, że możemy w tym zdaniu pominąć WHICH:
Kilka podobnych przykładów:

I feel sorry for the woman (who) he married.
What do you think of the coffee (which) she served us?
Paris is a city (which) I have always wanted to visit.


Pomijanie zaimków względnych jest zawsze mniej oficjalne, więc jeśli chcecie podnieść rejestr to powinniście tego unikać. W mowie potocznej jednak pomijanie jest zjawiskiem nagminnym.

W pewnych warunkach możemy również pomijać WHEN, WHERE lub WHY. Mianowicie wtedy kiedy przed nimi w zdaniu występują rzeczowniki odnoszące się do czasu, miejsca lub powodu np.: TIME, DAY, SOMEWHERE, PLACE lub REASON:

You can come and see us any time (when/that) you want.
I will never forget the day (when/that) we met.
Have you got somewhere (where/that) I could lie down for a moment?
I need a place (where/that) I could stay for the night.
The reason (why/that) I came here today is that I love you.


Czasami można się też spotkać z zastąpieniem zaimka względnego imiesłowem (PARTICIPLE):

Who is the girl who is dancing with your brother? = Who is the girl dancing with your brother?

Half of the people who were invited to the party didn't come. = Half of the people invited to the party didn't come.

He was sitting at a table which was covered with papers. = He was sitting at the table covered with papers.


Share:

Types of relative clauses

W poprzednim poście pisałam o RELATIVE CLAUSES. Dzisiaj pora na omówienie ich typów, a będą trzy.DEFINING (RESTRICTIVE) RELATIVE CLAUSES

Zdania względne/przydawkowe definiujące

Kilka przykładów:
The pen which you gave me is broken.
I know a woman who works as a car mechanic.
The man that lives here is a doctor.
The house where she was born still stands.

Cechy charakterystyczne:
Defining relative clauses, jak wynika z nazwy - definiują rzeczownik w zdaniu nadrzędnym, określają go. Dzięki informacji zawartej w tym zdaniu wiemy o co chodzi i nie można się jej pozbyć. Gdybym powiedziała tylko "The pen is broken" to nie wiadomo byłoby o jakim długopisie mówię. Z powyższych względów nie używamy w tych zdaniach przecinków!

W tych zdaniach możemy używać THAT i pod pewnymi warunkami również możemy pominąć łaczniki tych zdań.


NON-DEFINING (NON-RESTRICTIVE) RELATIVE CLAUSES
Zdania względne/przydawkowe niedefiniujące

Przykłady:
Paris, which is the capital of France, is a beautiful city.
This is Mary, who lives next door.
Dorothy, who does my hair, has moved out.
In 1908 Ford developed his Model T car, which sold for $500.

Cechy charakterystyczne:
Non-defining relative clauses nie definiują rzeczownika, nie określają go w sposób który byłby niezbędny w celu domyślenia się o co chodzi. Zawierają one informację dodatkową i dlatego też są oddzielone od zdania głównego przecinkami. Symbolicznie oznacza to, że możemy się bez tej informacji obyć.

W zdaniach typu non-defining nie używamy THAT ani nie możemy pominąć łącznika.


COORDINATE RELATIVE CLAUSES
Zdania względne/przydawkowe współrzędnie zbudowane

Przykłady:
She helped me when I needed her most, which was very kind of her.
He got married very quickly, which surprised everybody.

Cechy charakterystyczne:
Coordinate relative clauses to zdania współrzędnie zbudowane, co oznacza, że zdanie względne (np. te wyróżnione w powyższych przykładach) opisują nie sam rzeczownik, ale całe zdanie.


CLICK BELOW TO GO TO AN ONLINE QUIZ ON TYPES OF RELATIVE CLAUSES:
TYPES OF RELATIVE CLAUSES Online Quiz

Share:

RELATIVE CLAUSES

Relative Clauses - zagadnienie dość przyjemne, należące z natury do tych bardziej intrygujących. Po pierwsze, zawsze kojarzy mi się z podstawowym pytaniem zadawanym przez uczniów pt.: "No, dobrze, a teraz niech mi Pani powie jak to się nazywa po polsku!" No i tutaj zaczynają się schody... Bynajmniej nie ze względu na konstrukcję, czy też zastosowanie relative clauses! Ze względu na polską gramatykę i fakt, że tak naprawdę jej wcale nie znamy! Lub - nie pamiętamy ze szkoły. No więc, na powyższe pytanie zazwyczaj staram się unikać odpowiedzi, ale blog jest właśnie po to, żeby na takie pytania odpowiadać.... Zaczynamy!RELATIVE CLAUSES to zdania przydawkowe lub względne. Teraz warto sobie przypomnieć czymże była ta przydawka... Przydawka to część zdania opisująca rzeczownik, może być ona przymiotnikiem, np.: ŁADNY dom, zaimkiem - MÓJ kwiatek, imiesłowem - ROSNĄCY brzdąc lub PODLANY kwiatek, liczebnikiem - TRZECI szkrab lub wyrażeniem przyimkowym - spódnica Z WEŁNY. Ogólnie rzecz biorąc przydawka odpowiada na pytania: jaki? jaka? jakie? który? która? które? czyj? czyja? czyje? ile? z czego? dla czego?


Oto kilka przykładów RELATIVE CLAUSES: • The boy who lives here is very tall.
 • The pen which you lent me doesn't work.
 • I bought a house that was the cheapest.
 • The place where I was born is very nice.
 • The moment when he saw her was the most beautiful moment in his life.
 • The reason why I bought a house is that I have always wanted to live in the country.
 • Madonna, who has Italian origins, is considered to be the queen of pop.Te wyróżnione części zdania to właśnie RELATIVE CLAUSES. Jak można szybko się zorientować, opisują one rzeczownik w zdaniu głównym:Kolejną charakterystyczną rzeczą jest fakt, że zdania przydawkowe rozpoczynają się od bardzo charakterystycznych słów, tj. WHICH/ WHO/ THAT/ WHERE/ WHEN/ WHY/ WHOSE/ WHOM. Formalnie można je podzielić na dwie grupy: Relative pronouns (Zaimki względne): 

 • WHICH - który/która/któro (UŻYWAMY W ODNIESIENIU DO RZECZY MARTWYCH LUB ZWIERZĄT) 'The book which I gave you is very good.'
 • WHO - który/która/któro (UŻYWAMY TYLKO W ODNIESIENIU DO LUDZI!) 'The girl who you saw yesterday always wears black.'
 • THAT - może zastąpić WHICH oraz WHO w zdaniach definiujących/ ograniczających (Defining Relative Clauses) 'The house that/which we bought is very nice.' 'The teacher that/who told you that must be very clever.'
 • WHOSE - czyj/czyja/czyje 'The man whose dog bit you is our neighbour.'
 • WHOM - kogo/którego/których (jest to bardziej oficjalna forma od WHO) 'The woman who/whom he married is our cousin.'


Relative adverbs (Przysłówki względne): 
 • WHERE - gdzie 'The place where we stayed was horrible.'
 • WHEN - kiedy 'The day when I retire will have.'
 • WHY - dlaczego/dla którego 'The reason why I came here is that I wanted to tell you immediately what I had learned.'


CLICK BELOW TO GO TO AN ONLINE QUIZ ON RELATIVE CLAUSES:

RELATIVE CLAUSES - Millionaires ONLINE QUIZ

Share:

Follow Me:

Recent Posts

Categories

Vocabulary (122) Grammar (81) Something interesting to watch :) (70) Something interesting to read (38) Idioms (32) How to learn (24) Word of the Week (24) Odds and ends (19) Exercises (15) Grammar Exercises (13) Jak się uczyć języków obcych (13) Iconographic (9) Songs (9) Tenses (9) Conditionals (8) Learning Apps (8) Something interesting to listen (8) How to learn new vocabulary (7) Books (6) Customs and Traditions (6) Other (6) Phrasal Verbs (6) Punctuation (6) BBC LEARNING (5) Christmas (5) Culture (5) Gramatyka (5) Listening Comprehension (5) Modal Verbs (5) Relative Clauses (5) Reported Speech (5) Adjectives (4) Articles (4) Confusing Words (4) Jak się uczyć w domu (4) Mowa Zależna (4) Present Perfect (4) Present Perfect Simple (4) Pronunciation (4) Worksheets (4) Activities for teachers (3) Aplikacje do nauki języka angielskiego (3) Come (3) Confusing Verbs (3) FISZKI (3) Future (3) How to learn grammar (3) Ideas for teaching (3) Jak ćwiczyć słuchanie (3) Lessons (3) Let's (3) Must (3) Past Simple (3) Past Tenses (3) Present Perfect Continuous (3) Question Tags (3) Questions (3) Recenzja (3) Second Conditional (3) Shall (3) Zdania Warunkowe (3) A/AN (2) Activities for students (2) Application (2) Apps (2) B2 (2) Cat Idioms (2) E-Learning (2) Egzaminy (2) Emails (2) Essay (2) Expressing your opinion (2) FOR and AGAINST ESSAY (2) First Conditional (2) Formal (2) Future Perfect (2) Have to (2) How to learn from songs (2) How to write emails (2) Inspiration (2) Irregular Verbs (2) Jak pisać (2) Jak sie uczyć rozumienia ze słuchu (2) Jak uczyć (2) Links (2) Listening (2) Lyrics (2) Make (2) Making suggestions (2) Matura (2) Music (2) Music Idioms (2) Noun (2) Noun+Of+Noun (2) Opinion (2) Passive Voice (2) Perfect Tenses (2) Phrases invented by Shakespeare (2) Prepositions (2) Present Continuous (2) Present Simple (2) Present Tenses (2) Przymiotnik (2) Questions from readers (2) Quizlet (2) Reported Speech Advanced (2) Reported Speech Podstawy (2) Rozprawka (2) Semi-Formal (2) State verbs (2) Strona Bierna (2) Style (2) THE (2) Third Conditional (2) Upperintermediate (2) Vocabulary exercises (2) Word Order (2) Writing (2) ZERO ARTICLE (2) 's (1) ANY (1) Advanced (1) Anatomy Idioms (1) Animal Idioms (1) Black Friday (1) Building Idioms (1) Can (1) Can't (1) Cats (1) Causative HAVE (1) Co czytać (1) Comma (1) Communication (1) Compound Nouns (1) Could (1) Creative Homework (1) Czasy (1) Deduction (1) Demonstrative Adjectives (1) Dictionaries (1) Digital Tools (1) Disambiguation (1) Do (1) Dopełniacz Saksoński (1) Dos & Don'ts (1) Drugi Okres Warunkowy (1) Duolingo (1) Euphemisms (1) Extra Practice (1) Facial Expressions (1) False Friends (1) Films (1) Football (1) Future Continuous (1) Future Forms (1) Future Simple (1) GONNA (1) Get (1) Good links (1) Have (1) Have Got to (1) Have sth done (1) History (1) Hobbit (1) Homework (1) How to pronounce English sounds? (1) How to teach (1) How to use Digital Tools for homework? (1) Hyphens (1) If (1) Informal (1) Interesting Phrases (1) Intermediate (1) Inversion (1) Jak czytać (1) Jak słuchać (1) Jak ułożyć pytanie (1) Jokes (1) Konkursy (1) Książki po angielsku (1) Kursy (1) LIKE (1) Learning Styles (1) Legal English (1) Make and Do (1) Materials for classroom (1) May (1) Memory (1) Might (1) Mind Idioms (1) Mixed Conditionals (1) Mnemonics (1) Modals of Deduction (1) Monty Phyton (1) Necessity (1) Need to (1) New Words (1) Non-verbal Communication (1) Object (1) Obligation (1) Oxford Comma (1) PBL (1) Pamięć (1) Past Continuous (1) Past Perfect Continuous (1) Past Perfect Simple (1) Personalizacja (1) Podcasts (1) Poetry (1) Poligloci (1) Ponglisz (1) Porównania (1) Position of Prepositions (1) Possessive 's (1) Practice (1) Prezenty (1) Project Based Learning (1) Pytania (1) QUANTIFIERS (1) Recording Vocabulary (1) Review (1) Royal Idioms (1) Rzeczownik (1) SOME (1) SVO (1) Saxon Genitive (1) Scotland (1) Silent Letters (1) Similes (1) Slang (1) Song (1) Soundtrack (1) Subject (1) Synonyms (1) Słownictwo (1) Teachers (1) Ted (1) Ted Ed (1) Thanksgiving (1) That (1) The sounds of English (1) The subjunctive (1) These (1) This (1) Those (1) Tradition (1) Trzeci Okres Warunkowy (1) Turkey (1) Used to (1) VSO (1) Verb (1) Verbs of the senses (1) Video (1) Videos (1) Vocaroo (1) Warm-Ups (1) WordBit (1) Wordable (1) ZAimki Wskazujące (1) Zero Conditional (1) as...as (1) be going to (1) fixed phrases (1) flashcards (1) methodology (1) pdf (1) photocopiable (1) synonimy (1) tryb łączący (1) wish (1)

Copyright © IngliszTiczer.pl | Powered by Blogger

Design by ThemePacific | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com