Angielski dla Wymagających

Think!

THINK is clearly a verb. We know it very well and think that we know everything about it. Well, I want to show you something rather surprising about verb THINK...We usually say:


I think that...
Uważam, że... / Myslę, że...

I'm thinking about...
Zastanawiam się nad...


Verb THINK is usually a STATE VERB, which means that we do not normally use it with -ING ending (= in continuous tenses). However, when it doesn't mean 'believe or have opinion that' (Uważam, że...), but 'consider something' (zastanawiać się nad czymś / rozważać coś) we can use it in the continuous form.

I think that we have made a serious mistake.
Myślę, że zrobiliśmy poważny błąd.

- What are you thinking about? 
- I'm thinking about changing my job.

- O czym myślisz?
- Zastanawiam się nad zmianą pracy.We can always use an adverb to modify the verb THINK:


I personally think that....
Osobiście uważam, że...

I really think that...
Na prawdę uważam, że...

I honestly think that...
Szczerze myślę, że...

We can think deeply (poważnie / dogłębnie), carefully (dokładnie / uważnie), long and hard (długo i intensywanie), rationally (racjonalnie), frantically (szalenie) etc.

There is also a possibility of using an adjective or even a noun after verb THINK!


Let's see...

Think big!
(Try to achieve a lot!)
Postaraj się osiągnąć jak najwięcej / więcej

If you want to make money you have to think money.
Jeśli chcesz robić pieniądze, musisz myśleć o pieniądzach.

So, if an adjective follows verb THINK it means that we need to think in a particular way and when there is a noun behind it- it means that we need to think about this particular thing.
Compare:


think differently = think in a different way 
HOW should I think? = differently
pomyśl inaczej

think different = think about or of (something) different
WHAT should I think of? = (something) different
pomyśl: inne / inny

By the way, THINK DIFFERENT was a slogan used in Apple advertising in 1997:


THINK PINK!


I have come across this funny piece from Funny Face musical where an editor explains what a magazine should be (explicit!) and then she invents the new trend: THINK PINK! Have a look:It turns out that nowadays fashion magazines also promote THINKING PINK ;)THINK SMALL


And the last classic example: THINK SMALL from the VW advertising:


What can I say...

THINK ENGLISH!

Share:

Things we say today that we owe to Shakespeare

Here are some famous expressions coined by nobody else but the great poet himself... Enjoy!


Knock, knock! Who's there?


Puk, puk! Kto tam? - tak dosłownie można przetłumaczyć to wyrażenie. Pochodzi ono z Makbeta i mówi się, że to właśnie Szekspir wymyślił pierwszy dowcip z serii 'Puk, puk! Kto tam?'heart of gold


serce ze złota (bardzo dobry charakter) - pochodzi ze sztuki Henryk V


set sb's teeth on edge


działać komuś na nerwy - pochodzi z Henryka IV


faint hearted


bojaźliwy / tchórzliwy - tym razem Henryk VI


so-so


tak sobie / jako tako - z Jak Wam się Podoba


good riddance


krzyżyk na drogę! - z Troilusa i Kresydy


fight fire with fire


walczyć tą samą bronią - z Życia i Śmierci Króla Jana


seen better days


być w złym stanie / w złej kondycji / mieć lata świetności za sobą - też z Jak Wam się Podoba


too much of a good thing


co za dużo to niezdrowo - ponownie Jak Wam się Podoba


send sb packing


kazać komuś pakować manatki / odprawiać kogoś  - Henryk IV


laughing stock


pośmiewisko - z Wesołych Kumoszek z Windsoru


wear your heart on your sleeve


nie ukrywać swoich uczuć / mieć serce na dłoni - z Otella


not sleep one wink


nie zmrużyć oka - z Cymbelina


come what may


niech się dzieje co chce - Makbet


for goodness' sake


na miłość boską - Henryk VIII


the game is up


koniec gry - Cymbelin


what's done is done


stało się - z Makbeta


full circle


pełne koło - Król Lear


with bated breath


z zapartym tchem - Kupiec Wenecki


Jealousy is the green eyed monster


Zazdrość jest zielonookim potworem / ma zielone oczy - z Otella (oczywiście)


vanish into thin air


rozpłynąć się w powietrzu - Burza i Otello


out of the jaws of death


ze szponów śmierci - Dwunasta Noc


in a pickle 


w tarapatach - Burza


dead as a doornail


zimny trup - Henryk VI


brave new world


nowy wspaniały świat - Burza


fair play / foul play


czysta gra / nieczysta gra - Henryk IV, Burza


makes sb's hair stand on end


sprawić, że komuś włosy staną dęba - Hamlet


the world is my oyster


cały świat należy do mnie - Wesołe Kumoszki z Windsoru


break the ice


przełamać lody - Poskromienie Złośnicy


wild goose chase


szukanie wiatru w polu - Romeo i Julia


lie low


przeczekać w ukryciu - Wiele Hałasu o Nic


love is blind


miłość jest ślepa - z... Kupca Weneckiego


heart of hearts


serce serc  - Hamlet


a sorry sight


smutny / żałosny widok - Makbet
Jeśli jeszcze nie macie dosyć, to zachęcam do odwiedzin TEJ STRONY


Share:

-ic and -ical adjectives

Adjectives have various endings. Many of them end in -IC and -ICAL, which gives students a lot of trouble. Today we will take a look at a few pairs of such adjectives and see what the difference is there between them.

CLASSIC and CLASSICAL


CLASSIC refers to a famous example of its type (odnosi się do słynnego przykładu czegoś; takiego 'klasycznego' przykładu):


She was wearing a classic black dress.
Miała na sobie klasyczną małą czarną.

This wine is a classic French wine.
To wino jest klasycznym winem francuskim.

This is a classic example of how he can behave.
To jest klasyczny przykład tego jak on się potrafi zachować.

CLASSICAL refers to the culture of ancient Greece and Rome, or to European works of art or music of the so called 'classical' period in the history (odnosi się do kultury starożytnej Grecji i Rzymu lub do dzieł sztuki, bądź muzyki pochodzącej z epoki klasycyzmu):


She is learning classical guitar.
Ona się uczy grać na gitarze klasycznej.

I love classical music.
Uwielbiam muzykę klasyczną / poważną.

I don't understand classical mechanics.
Nie rozumiem mechaniki klasycznej.
COMIC and COMICAL


COMIC refers to comedy (odnosi się do komedii):


He is an excellent comic actor.
On jest wyśmienitym aktorem komediowym.

I hate comic opera.
Nienawidzę opery komicznej.

COMICAL is a bit old-fashioned and means 'funny' (jest nieco staroświeckie i oznacza 'śmieszny')


It was very comical.
To było bardzo śmieszne.

I like to listen to a comical story.
Lubie posłuchać śmiesznej historii.ECONOMIC and ECONOMICAL


ECONOMIC refers to the science of economics or the economy of a country (odnosi się do ekonomii jako nauki lub do gospodarki kraju):

The government had some economic problems last year.
Rząd miał pewne problemy gospodarcze w zeszłym roku.

We do not have a good economic policy.
Nie mamy dobrej polityki gospodarczej.

My brother is an economic analyst.
Mój brat jest analitykiem ekonomicznym.ECONOMICAL means money-saving (oznacza 'oszczędny', 'ekonomiczny'):

This car is less economical than ours.
Ten samochód jest mniej ekonomiczny niż nasz.

Getting around by bus is most economical.
Poruszanie się autobusem jest najbardziej ekonomiczne.ELECTRIC and ELECTRICAL


ELECTRIC is used with the names of particular machines that work by electricity (jest używane do opisania maszyn zasilanych energia elektryczną):

I can play the electric guitar.
Umiem grać na gitarze elektrycznej.

You have to be carefull with those electric blankets.
Musisz uważać z tymi elektrycznymi kocami.

I don't like using electric toothbrushes.
Nie lubię używać elektrycznych szczoteczek do zębów.

Watch out!

We also say:

ELECTRIC SHOCK (wstrząs elektryczny)
ELECTRIC ATMOSPHERE (elektryzująca atmosfera)
ELECTRIC SHOCK THERAPY (leczenie elektrowstrząsami)ELECTRICAL is used with more general words (jest używane z nieco bardziej ogólnymi wyrażeniami):

You can buy here electrical appliances.
Możesz tutaj kupić urządzenia elektryczne.

Tom is studying electrical engineering.
Tom studiuje inżynierię elektryczną.
Watch out!

Sometimes both are okay:

ELECTRIC / ELECTRICAL STORM (burza z piorunami)HISTORIC and HISTORICAL


HISTORIC is used in the sense of 'making history' (jest używane w znaczeniu 'tworzące historię')

September 1, 1939 is a historic date for all Europen nations.
1.09.1939 jest historyczna data dla narodów Europy.

This is a historic building.
To jest zabytkowy budynek.

The President's historic visit to Vietnam.
Historyczna / Wielkopomna wizyta prezydenta w Wietnamie.

HISTORICAL means 'connected with history' or 'really existing in history' (oznacza 'związany z historią' lub 'naprawdę istniejący w historii'):

I don't like historical novels.
Nie lubię powieści historycznych.

Was King Arthur a historical figure?
Czy Król Artur był postacia historyczną?

Historical sources are kept here.
Są tutaj trzymane źródła historyczne.

MAGIC and MAGICAL


MAGIC is used in a number of fixed expressions (jest stosowane w wielu utartych zwrotach):

Tell me the magic word and I will be yours.
Powiedz mi magiczne słowo i będę twój.

7 is the magic number for many people.
7 jest magiczna cyfrą dla wielu ludzi.MAGICAL is sometimes used instead of MAGIC, especially in metaphorical senses like 'mysterious' or 'exciting' (jest czasami używane wymiennie z MAGIC, szczególnie w znaczeniu 'tajemniczy' lub 'ekscytujący'):

It was a magical experience.
To było ekscytujące doświadczenie.

It was a magical evening.
To był ekscytujący wieczór.POLITIC and POLITICAL


POLITIC means 'wise' (oznacza 'rozsądny', 'rozważny'):

I thought it would be politic to wait for her.
Myślałem, że będzie rozsądnie na nią poczekać.

That wasn't a very politic thing to say.
To co powiedziałeś nie było najmądrzejsze.POLITICAL means 'connected with politics' (oznacza 'związany z polityką'):

I'm not interested in your political views. 
Nie interesują mnie twoje poglądy polityczne.

I don't know which political party to vote for.
Nie wiem na jaką partie polityczną mam głosować.

Share:

Love, Love, Love...

Nieco z opóźnieniem, ale jak nie powiedzieć o miłości? Miłość to LOVE, jak na pewno wiedzą nawet ci, którzy z angielskim do czynienia zbyt wiele na co dzień nie mają ;) Często słowo LOVE zastępuje się serduszkiem: Zazwyczaj bardzo dobrze znane jest nam słowo LOVE, natomiast nie każdy już wie jakie inne słowa mogłyby je zastąpić. 
Zacznijmy od INFATUATION  /ɪnˌfætjuˈeɪʃ(ə)n/ czyli zauroczenia:I've developed an infatuation with him. (Zadurzyłam się w nim)

It's just a passing infatuation. (To tylko chwilowe zauroczenie.)

He can be the object of inafatuation. (On może być obiektem uwielbienia.)

She's behaving like an infatuated teenager. (Zachowuje się jak zakochana nastolatka.)

A tutaj Maroon 5 o INFATUATION:


Mamy też w repertuarze słowo CRUSH, czyli zadurzenie lub zauroczenie:It's just a little crush. (To tylko drobne zauroczenie.)

I think I have a crush on you. (Chyba się w tobie zadurzyłam.)

O CRUSH śpiewała niejaka Jennifer Paige:


No, jest też ADMIRATION, czyli podziw lub zachwyt. Fakt, to nie to co miłość, ale zawsze może posłużyć jako zastępstwo dla LOVE:I admire him! (Podziwiam go!)

She admires chocolate! (Ona kocha czekoladę!)

Everybody looked in admiration at her. (Każdy patrzył na nią z zachwytem.)

Incubus ADMIRATION ( a tak przy okazji, czy jesteście w stanie usłyszeć w tej piosence idiom SEE EYE TO EYE oznaczający zgadzanie się z kimś?)


Następny krok to DEVOTION, czyli oddanie lub umiłowanie, a nawet poświęcenie:Their devotion to each other is amazing. (Ich wzajemne przywiązanie jest niesamowite.)

The reason why she is so hard-working is her devotion to arts. (Powodem dla którego ona jest taka pracowita jest jej umiłowanie sztuki.)
Nie sposób nie wspomnieć też o AFFECTION, czyli o sympatii lub uczuciu:She stroke him with affection. (Pogłaskała go czule.)

I think she is showing me affection. (Myslę, że ona okazuje mi sympatię.)

He has great affection for her. (On ja darzy wielkim uczuciem / wielką sympatią.)

He has little affection for her. (On jej nie darzy sympatią.)

I am determined to win her affection. (Jestem zdeterminowany, aby zdobyć jej serce.)
Kolejnym synonimem może być ATTRACTION, czyli nic innego jak pociąg do kogoś:You could sense the attraction between them. (Mogłeś wyczuć wzajemny pociąg między nimi.)
Naturalnie przechodzimy do DESIRE, czyli pożądania lub pragnienia:He feels a strong desire for her. (On jej pożąda.)
Nie można zapomnieć o PASSION, czyli namiętności lub żarliwym uczuciu do kogoś:I think they had a night of passion. (Myślę, że spędzili namiętną noc.)Kolejne słowo związane z miłością to ROMANCE, czyli romans, romantyzm lub romantyczność:I think they're having a romance! (Myślę, że oni maja romans!)

It was just a holiday / vacation romance. (To był tylko wakacyjny romans.)
Na koniec LA ROUX i I'm not your toy :)


Love, love is like a stubborn youth (uparty młodzieniec / wyrostek)
That you'd rather just deny (zaprzeczać)
I'm walking on a broken roof
While I'm looking at the sky

It's all false love and affection
You don't want me
You just like the attention
Yes it's all false love and affection
You don't like me
You just want the attention

I'm not your toy
This isn't another girl meets boy 

Love, love hides in a smoky light
And I can never find the truth
Boy, your touches leave me mystified
And I wish I could believe in you

Yes it's all false love and affection
You don't want me
You just like the attention
Yes it's all false love and affection
You don't like me
You just want the attention

I'm not your toy
This isn't another girl meets boy 

It's all false love and affection
You don't want me
You just like the attention
Yes it's all false love and affection
You don't like me
You just want the attention

I'm not your toy
This isn't another girl meets boy 


Share:

Question Tags

Question Tags, czyli tzw. pytania rozłączne. Są to krótkie formy pytające na końcu zdania twierdzącego lub przeczącego. Tak naprawdę występują też w języku polskim, tyle tylko, że w nieco innej formie (popatrzcie na tłumaczenia zdań poniżej).Question Tags


It wasn't a very good film, was it?
To nie był bardzo dobry film, nieprawda?

She takes sugar, doesn't she?
Ona słodzi, nieprawda?

You're the new secretary, aren't you?
Jesteś nową sekretarką, czyż nie?

It's hot, isn't it?
Jest gorąco, nieprawda?

Tom gave you the tickets, didn't he?
Tom dał ci bilety, czyż nie?

I bet you have never seen anything like that, have you?
Założę się, że nigdy nie widziałeś niczego podobnego, prawda?


Budowa
Intonacja


Intonacja w pytaniach rozłącznych może być dwojaka i ma ogromne znaczenie:

  • Jeśli intonacja jest wzrastająca, oznacza to, że faktycznie czegoś nie jesteśmy pewni i zadajemy pytanie w celu tego ustalenia:

  • Jeśli intonacja jest opadająca, sugeruje to, że znamy odpowiedź tak czy inaczej i tak naprawdę nie zadajemy pytania:

Ciekawe / Podchwytliwe przypadki

Pytaniem rozłącznym do I am jest...  AREN'T I?


I'm late, aren't I?Do zdań rozkazujących dodajemy najczęściej WILL YOU? lub WON'T YOU? bądź też WOULD YOU? lub CAN'T YOU?


Give me a hand, will you?
Pomóż mi, dobrze?

Don't forget, will you?
Nie zapomnij, dobrze?

Open the door, would you?
Otwóż drzwi, dobrze?

Shut up, can't you?
Zamknij się, dobrze?
Po LET'S dodajemy SHALL WE?


Let's go, shall we?
Chodźmy, dobrze?

W konstrukcji z THERE, podmiotem w pytaniu rozłącznym jest też THERE:


There is something wrong, isn't there?
Coś jest nie tak, (co) nie?
Uważajcie na wyrażenia, które mają w sobie zaprzeczenie, np. NEVER, NO, NOBODY, HARDLY, LITTLE lub SCARCELY ponieważ dodajemy do nich pytanie rozłączne w formie twierdzącej:


It's no good, is it?
It's no good, isn't it?

It's hardly snowed all December, has it?
Ledwo co padał śnieg w grudniu, prawda?
Kiedy podmiotem jest NOTHING lub EVERYTHING, w pytaniu rozłącznym używamy IT:


Everything can happen, can't it?
Wszystko się może zdarzyć, nie?

Kiedy podmiotem jest NOBODY, SOMEBODY lub EVERYBODY, w pytaniu rozłącznym używamy THEY:


Nobody came, did they?
Nikt nie przyszedł, prawda?
Często zdarza się, że po zdaniu twierdzącym używamy twierdzącego pytania rozłącznego, np.:


So you're going to NY, are you? How nice!
Więc jedziesz do Nowego Jorku, tak? Świetnie!

She thinks she is clever, does she? Well, well...
Jej się wydaje, że jest taka mądra, tak? No cóż...

Dzieje się tak w przypadku, gdy powtarzamy to, co zostało nam już zakomunikowane i chcemy wyrazić w ten sposób nasze zdumienie, zaskoczenie, zainteresowanie czy też zachwyt.


Share:

Recording Vocabulary

I want to show you a way of recording vocabulary that you have problems remembering. Recording new words in such a way of course has pros and cons, which I will discuss below, however, it can prove very helpful to some of you.


What do you need?
Basically, not much. You need to prepare a template in MS Word, print it out and fill it in every time you find a word which is very difficult to remember. Or - make such a table in your notebook.

Who is it for?
It's good for almost all learners, however, the visual ones will appreciate it most. It's a good way of remembering some words which we always tend to forget.

What are the pros?
  • To fill in the information in the table we need to devote some time to a particular word, which helps us remember it. 
  • The table includes a lot of information, so we learn more than one word.
  • It's very neat and clear!

What are the cons?
Time, time, time... Preparing such notes is time-consuming... However, it's still worth it!


Here is a sample table for CONSISTENT:


ENGLISH WORD
consistent
ENGLISH DEFINITION
not changing in behaviours, attitudes or qualities
POLISH EQUIVALENT
konsekwentny
PART OF SPEECH
Adjective
SAMPLE SENTENCE
I have been consistent in my approach over the years.
PICTURE
WORD FAMILY
Consistently (adv)
Consistency (n)
ANTONYM
inconsistent
SYNONYMS
steady, reliable, dependable
RHYMING WORD
Consistent ASSISTANT
Share:

Follow Me:

Recent Posts

Categories

Vocabulary (122) Grammar (81) Something interesting to watch :) (70) Something interesting to read (38) Idioms (32) How to learn (24) Word of the Week (24) Odds and ends (19) Exercises (15) Grammar Exercises (13) Jak się uczyć języków obcych (13) Iconographic (9) Songs (9) Tenses (9) Conditionals (8) Learning Apps (8) Something interesting to listen (8) How to learn new vocabulary (7) Books (6) Customs and Traditions (6) Other (6) Phrasal Verbs (6) Punctuation (6) BBC LEARNING (5) Christmas (5) Culture (5) Gramatyka (5) Listening Comprehension (5) Modal Verbs (5) Relative Clauses (5) Reported Speech (5) Adjectives (4) Articles (4) Confusing Words (4) Jak się uczyć w domu (4) Mowa Zależna (4) Present Perfect (4) Present Perfect Simple (4) Pronunciation (4) Worksheets (4) Activities for teachers (3) Aplikacje do nauki języka angielskiego (3) Come (3) Confusing Verbs (3) FISZKI (3) Future (3) How to learn grammar (3) Ideas for teaching (3) Jak ćwiczyć słuchanie (3) Lessons (3) Let's (3) Must (3) Past Simple (3) Past Tenses (3) Present Perfect Continuous (3) Question Tags (3) Questions (3) Recenzja (3) Second Conditional (3) Shall (3) Zdania Warunkowe (3) A/AN (2) Activities for students (2) Application (2) Apps (2) B2 (2) Cat Idioms (2) E-Learning (2) Egzaminy (2) Emails (2) Essay (2) Expressing your opinion (2) FOR and AGAINST ESSAY (2) First Conditional (2) Formal (2) Future Perfect (2) Have to (2) How to learn from songs (2) How to write emails (2) Inspiration (2) Irregular Verbs (2) Jak pisać (2) Jak sie uczyć rozumienia ze słuchu (2) Jak uczyć (2) Links (2) Listening (2) Lyrics (2) Make (2) Making suggestions (2) Matura (2) Music (2) Music Idioms (2) Noun (2) Noun+Of+Noun (2) Opinion (2) Passive Voice (2) Perfect Tenses (2) Phrases invented by Shakespeare (2) Prepositions (2) Present Continuous (2) Present Simple (2) Present Tenses (2) Przymiotnik (2) Questions from readers (2) Quizlet (2) Reported Speech Advanced (2) Reported Speech Podstawy (2) Rozprawka (2) Semi-Formal (2) State verbs (2) Strona Bierna (2) Style (2) THE (2) Third Conditional (2) Upperintermediate (2) Vocabulary exercises (2) Word Order (2) Writing (2) ZERO ARTICLE (2) 's (1) ANY (1) Advanced (1) Anatomy Idioms (1) Animal Idioms (1) Black Friday (1) Building Idioms (1) Can (1) Can't (1) Cats (1) Causative HAVE (1) Co czytać (1) Comma (1) Communication (1) Compound Nouns (1) Could (1) Creative Homework (1) Czasy (1) Deduction (1) Demonstrative Adjectives (1) Dictionaries (1) Digital Tools (1) Disambiguation (1) Do (1) Dopełniacz Saksoński (1) Dos & Don'ts (1) Drugi Okres Warunkowy (1) Duolingo (1) Euphemisms (1) Extra Practice (1) Facial Expressions (1) False Friends (1) Films (1) Football (1) Future Continuous (1) Future Forms (1) Future Simple (1) GONNA (1) Get (1) Good links (1) Have (1) Have Got to (1) Have sth done (1) History (1) Hobbit (1) Homework (1) How to pronounce English sounds? (1) How to teach (1) How to use Digital Tools for homework? (1) Hyphens (1) If (1) Informal (1) Interesting Phrases (1) Intermediate (1) Inversion (1) Jak czytać (1) Jak słuchać (1) Jak ułożyć pytanie (1) Jokes (1) Konkursy (1) Książki po angielsku (1) Kursy (1) LIKE (1) Learning Styles (1) Legal English (1) Make and Do (1) Materials for classroom (1) May (1) Memory (1) Might (1) Mind Idioms (1) Mixed Conditionals (1) Mnemonics (1) Modals of Deduction (1) Monty Phyton (1) Necessity (1) Need to (1) New Words (1) Non-verbal Communication (1) Object (1) Obligation (1) Oxford Comma (1) PBL (1) Pamięć (1) Past Continuous (1) Past Perfect Continuous (1) Past Perfect Simple (1) Personalizacja (1) Podcasts (1) Poetry (1) Poligloci (1) Ponglisz (1) Porównania (1) Position of Prepositions (1) Possessive 's (1) Practice (1) Prezenty (1) Project Based Learning (1) Pytania (1) QUANTIFIERS (1) Recording Vocabulary (1) Review (1) Royal Idioms (1) Rzeczownik (1) SOME (1) SVO (1) Saxon Genitive (1) Scotland (1) Silent Letters (1) Similes (1) Slang (1) Song (1) Soundtrack (1) Subject (1) Synonyms (1) Słownictwo (1) Teachers (1) Ted (1) Ted Ed (1) Thanksgiving (1) That (1) The sounds of English (1) The subjunctive (1) These (1) This (1) Those (1) Tradition (1) Trzeci Okres Warunkowy (1) Turkey (1) Used to (1) VSO (1) Verb (1) Verbs of the senses (1) Video (1) Videos (1) Vocaroo (1) Warm-Ups (1) WordBit (1) Wordable (1) ZAimki Wskazujące (1) Zero Conditional (1) as...as (1) be going to (1) fixed phrases (1) flashcards (1) methodology (1) pdf (1) photocopiable (1) synonimy (1) tryb łączący (1) wish (1)

Copyright © IngliszTiczer.pl | Powered by Blogger

Design by ThemePacific | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com