Angielski dla Wymagających

'Mówi się, że...' It is said that...

W tonacji PASSIVE VOICE, czyli strony biernej oraz REPORTED SPEECH o której pisałam wcześniej jest zagadnienie o którym nie sposób nie wspomnieć. Mowa o wyrażeniu 'Mówi się, że...'. Jak to powiedzieć po angielsku? Z jaką konstrukcją w zdaniu trzeba się w takim przypadku liczyć? O tym wszystkim będzie dzisiejszy wpis.


Zacznijmy od przykładów...


[People say that Mike has/will have a lot of money.]

𝟙 It is said that Mike has a lot of money.
𝟚 Mike is said to have a lot of money.

Zwróćcie uwagę, że zdanie w nawiasie jest w czasie teraźniejszym i/lub przyszłym - SAY i HAS/WILL HAVE. To samo musi być odzwierciedlone w zdaniu typu 'Mówi się...'. Stąd w zdaniu 𝟙 mam 'IT IS SAID'. Końcówka tego zdania pozostaje bez zmian.

Tak samo jest w zdaniu 𝟚: 'IS SAID'. Tutaj jednak po 'Mike is said' mamy BEZOKOLICZNIK z TO: 'TO HAVE'. Dzieje się tak zawsze, kiedy w zdaniu typu 'Mówi się...' podmiotem jest osoba lub rzecz o której się mówi, a nie 'IT'.

Reasumując, w języku angielskim możemy 'Mówi się..' wyrazić na dwa sposoby. Możemy zacząć od 'IT IS SAID...' lub 'SOMEBODY/SOMETHING IS SAID TO....'. 

Oczywiście takie zdanie może wystąpić w różnych czasach - przykłady:


[People say that Mike had a lot of money.]

𝟙 It is said that Mike had a lot of money.
𝟚 Mike is said to have had a lot of money.

Jeśli mamy czas przeszły 'HAD', to powinien on być odzwierciedlony w zdaniu 1 i 2.
W zdaniu 2 stosujemy wówczas formę przeszłą bezokolicznika, czyli TO HAVE + 3rd Form.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[People say that Mike is learning English.]

𝟙 It is said that Mike is learning English.
𝟚 Mike is said to be learning English.

Tutaj mamy czas Present Continuous i formę TO BE + VERB + ING.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[People say that Mike was learning/has been learning English.]

𝟙 It is said that Mike was learning English.
𝟚 Mike is said to have been learning a lot of money.

W tym przypadku mamy dwa czasy - Past Continuous oraz Present Perfect Continuous i odpowiednio formę TO HAVE BEEN + VERB + ING.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[People SAID that Mike had a lot of money.]

𝟙 It was said that Mike had a lot of money.
𝟚 Mike was said to have a lot of money.

[People SAID that Mike was learning English.]

𝟙 It was said that Mike was learning English.
𝟚 Mike was said to be learning English.

Zwróćcie uwagę, że w tych przypadkach zazwyczaj już nie cofamy czasu w drugiej części zdania. Pozostawiamy tam formy teraźniejszych bezokoliczników.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[People SAID that Mike had been learning English.]

𝟙 It was said that Mike had been learning English.
𝟚 Mike was said to have been learning English.

[People SAID that Mike had had a lot of money.]

𝟙 It was said that Mike had had a lot of money.
𝟚 Mike was said to have had a lot of money.

Tutaj jednak, z racji na użycie czasu zaprzeszłego Past Perfect, użyjemy form przeszłych bezokolicznika.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

👉 Zamiast czasownika SAY na początku takiego zdania można użyć innych czasowników, t.j.:

BELIEVE
EXPECT
FEEL
HOPE
KNOW
REPORT
THINK

It is expected that the email will be sent on time.
The email is expected to be sent on time.

It is felt that Prince Harry has made a mistake.
Prince Harry is felt to have made a mistake.

It is reported that 20 people were killed.
20 people are reported to have been killed.

It is thought that the government is ignoring the problem.
The government is thought to be ignoring the problem.EXERCISE


It is said, an interactive worksheet by monikalach
liveworksheets.com
Share:

Strona bierna - Passive Voice

Passive Voice to strona bierna. Dlaczego warto poznać stronę bierną i próbować jej używać? Ponieważ strona bierna jest o wiele bardziej formalna i elegancka. Stosujemy ją też częściej w pewnych sytuacjach, gdy chcemy odwrócić uwagę od wykonawcy danej czynności i skupić się na innych elementach zdania. Na pewno warto się zaprzyjaźnić ze stroną bierną jeśli potrzebujemy używać języka bardziej oficjalnego, czy biznesowego.


𝟙 BUDOWA


Stronę bierną w zdaniu konstruujemy poprzez odmienienie czasownika TO BE w danym czasie i dodanie do niego imiesłowu biernego, czyli PAST PARTICIPLE lub po prostu trzeciej formy czasownika.


Transformację zdania ze strony czynnej na bierną można zilustrować w następujący sposób:


THEY - to SUBJECT, czyli podmiot
SEND OUT - to orzeczenie (u mnie w czasie Present Simple)
NEWSLETTERS - to OBJECT, czyli dopełnienie

W stronie biernej najważniejsze jest DOPEŁNIENIE, które staje się naszym nowym podmiotem. Od tego zaczynamy tworzyć zdanie w stronie biernej - bierzemy dopełnienie (jest ono zawsze w zdaniu po czasowniku/orzeczeniu) i stawiamy je na początku zdania. Następnie musimy zmienić formę orzeczenia na takie w stronie biernej. W zależności od czasu jaki mamy w zdaniu, nasze nowe orzeczenie będzie wyglądało tak:


Na koniec trzeba się zastanowić, co zrobić z byłym podmiotem ( w moim przykładzie to THEY). Teraz, w stronie biernej jest to wykonawca czynności (THE AGENT). Najczęściej pozbywamy się go ze zdania. Jeśli jednak uznamy, że chcemy o nim w zdaniu wspomnieć, to zawsze 'doczepiamy' go na końcu zdania za pomocą 'BY'.

👉 Warto pamiętać też, że niektóre czasy wyjątkowo rzadko, jeśli w ogóle - występują w stronie biernej. Do takich czasów zaliczamy: Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous czy czasy Future Perfect.


Poniżej przykłady zdań w stronie czynnej i biernej:


Present Simple:
They send a lot of emails to clients.
A lot of emails to clients are sent (by them).

Past Simple:
They sent me an email.
I was sent an email (by them).

Present Continuous:
They are sending an email.
An email is being sent (by them).

Past Continuous:
They were sending an email when I entered.
An email was being sent when I entered.

Present Perfect Simple:
They have sent us an email.
(1) We have been sent an email.
(2) An email has been sent to us.

Kiedy w zdaniu mamy dwa dopełnienia - każde z nich może posłużyć nam za podmiot w stronie biernej.

Past Perfect Simple:
They had sent an email before I called them.
An email had been sent before I called them.

Future Simple:
They will send you an email if you request it.
(1) You will be sent an email if you request it.
(2) An email will be sent to you if you request it.

Modal Verbs:
They should send an email.
An email should be sent.

BE GOING TO:
They are going to send an email.
An email is going to be sent.

Present Infinitive:
They want to send an email.
They want an email to be sent.

Gerund (Present Participle):
I love when people give me flowers.
I love being given flowers.


𝟚 ZASTOSOWANIE


Strona bierna jest stosowana kiedy...

👉wykonawca danej czynności jest nieważny, nieistotny, nieznany, nieokreślony, oczywisty lub kiedy po prostu chcemy się go ze zdania pozbyć:

Tom has been arrested. (wiadomo, że przez policję)
My bike was stolen two years ago. (Nie wiem przez kogo)
Clients are requested to make an appointment. (albo oczywiste, albo nie chcemy wskazać bezpośrednio kto tego wymaga)

👉wykonawcą czynności są ludzie (people):

He is believed to be still single. (= People believe that he is still single.)

👉chcemy ukryć wykonawcę czynności lub sprawcę :

The window has been broken. (Okno się stłukło...)

💡 W języku potocznym czasami zamiast czasownika BE w stronie biernej stosuje się czasownik GET:

The window was broken.
The window GOT broken.

You'll be fired if you take any more time off.
You'll GET fired if you take any more time off.


EXERCISES

Passive Voice, an interactive worksheet by monikalach
liveworksheets.com
Passive Voice, an interactive worksheet by monikalach
liveworksheets.com


FOLLOW:
LIKE
LEAVE A COMMENT

Share:

Follow Me:

Recent Posts

Categories

Vocabulary (122) Grammar (81) Something interesting to watch :) (70) Something interesting to read (38) Idioms (32) How to learn (24) Word of the Week (24) Odds and ends (19) Exercises (15) Grammar Exercises (13) Jak się uczyć języków obcych (13) Iconographic (9) Songs (9) Tenses (9) Conditionals (8) Learning Apps (8) Something interesting to listen (8) How to learn new vocabulary (7) Books (6) Customs and Traditions (6) Other (6) Phrasal Verbs (6) Punctuation (6) BBC LEARNING (5) Christmas (5) Culture (5) Gramatyka (5) Listening Comprehension (5) Modal Verbs (5) Relative Clauses (5) Reported Speech (5) Adjectives (4) Articles (4) Confusing Words (4) Jak się uczyć w domu (4) Mowa Zależna (4) Present Perfect (4) Present Perfect Simple (4) Pronunciation (4) Worksheets (4) Activities for teachers (3) Aplikacje do nauki języka angielskiego (3) Come (3) Confusing Verbs (3) FISZKI (3) Future (3) How to learn grammar (3) Ideas for teaching (3) Jak ćwiczyć słuchanie (3) Lessons (3) Let's (3) Must (3) Past Simple (3) Past Tenses (3) Present Perfect Continuous (3) Question Tags (3) Questions (3) Recenzja (3) Second Conditional (3) Shall (3) Zdania Warunkowe (3) A/AN (2) Activities for students (2) Application (2) Apps (2) B2 (2) Cat Idioms (2) E-Learning (2) Egzaminy (2) Emails (2) Essay (2) Expressing your opinion (2) FOR and AGAINST ESSAY (2) First Conditional (2) Formal (2) Future Perfect (2) Have to (2) How to learn from songs (2) How to write emails (2) Inspiration (2) Irregular Verbs (2) Jak pisać (2) Jak sie uczyć rozumienia ze słuchu (2) Jak uczyć (2) Links (2) Listening (2) Lyrics (2) Make (2) Making suggestions (2) Matura (2) Music (2) Music Idioms (2) Noun (2) Noun+Of+Noun (2) Opinion (2) Passive Voice (2) Perfect Tenses (2) Phrases invented by Shakespeare (2) Prepositions (2) Present Continuous (2) Present Simple (2) Present Tenses (2) Przymiotnik (2) Questions from readers (2) Quizlet (2) Reported Speech Advanced (2) Reported Speech Podstawy (2) Rozprawka (2) Semi-Formal (2) State verbs (2) Strona Bierna (2) Style (2) THE (2) Third Conditional (2) Upperintermediate (2) Vocabulary exercises (2) Word Order (2) Writing (2) ZERO ARTICLE (2) 's (1) ANY (1) Advanced (1) Anatomy Idioms (1) Animal Idioms (1) Black Friday (1) Building Idioms (1) Can (1) Can't (1) Cats (1) Causative HAVE (1) Co czytać (1) Comma (1) Communication (1) Compound Nouns (1) Could (1) Creative Homework (1) Czasy (1) Deduction (1) Demonstrative Adjectives (1) Dictionaries (1) Digital Tools (1) Disambiguation (1) Do (1) Dopełniacz Saksoński (1) Dos & Don'ts (1) Drugi Okres Warunkowy (1) Duolingo (1) Euphemisms (1) Extra Practice (1) Facial Expressions (1) False Friends (1) Films (1) Football (1) Future Continuous (1) Future Forms (1) Future Simple (1) GONNA (1) Get (1) Good links (1) Have (1) Have Got to (1) Have sth done (1) History (1) Hobbit (1) Homework (1) How to pronounce English sounds? (1) How to teach (1) How to use Digital Tools for homework? (1) Hyphens (1) If (1) Informal (1) Interesting Phrases (1) Intermediate (1) Inversion (1) Jak czytać (1) Jak słuchać (1) Jak ułożyć pytanie (1) Jokes (1) Konkursy (1) Książki po angielsku (1) Kursy (1) LIKE (1) Learning Styles (1) Legal English (1) Make and Do (1) Materials for classroom (1) May (1) Memory (1) Might (1) Mind Idioms (1) Mixed Conditionals (1) Mnemonics (1) Modals of Deduction (1) Monty Phyton (1) Necessity (1) Need to (1) New Words (1) Non-verbal Communication (1) Object (1) Obligation (1) Oxford Comma (1) PBL (1) Pamięć (1) Past Continuous (1) Past Perfect Continuous (1) Past Perfect Simple (1) Personalizacja (1) Podcasts (1) Poetry (1) Poligloci (1) Ponglisz (1) Porównania (1) Position of Prepositions (1) Possessive 's (1) Practice (1) Prezenty (1) Project Based Learning (1) Pytania (1) QUANTIFIERS (1) Recording Vocabulary (1) Review (1) Royal Idioms (1) Rzeczownik (1) SOME (1) SVO (1) Saxon Genitive (1) Scotland (1) Silent Letters (1) Similes (1) Slang (1) Song (1) Soundtrack (1) Subject (1) Synonyms (1) Słownictwo (1) Teachers (1) Ted (1) Ted Ed (1) Thanksgiving (1) That (1) The sounds of English (1) The subjunctive (1) These (1) This (1) Those (1) Tradition (1) Trzeci Okres Warunkowy (1) Turkey (1) Used to (1) VSO (1) Verb (1) Verbs of the senses (1) Video (1) Videos (1) Vocaroo (1) Warm-Ups (1) WordBit (1) Wordable (1) ZAimki Wskazujące (1) Zero Conditional (1) as...as (1) be going to (1) fixed phrases (1) flashcards (1) methodology (1) pdf (1) photocopiable (1) synonimy (1) tryb łączący (1) wish (1)

Copyright © IngliszTiczer.pl | Powered by Blogger

Design by ThemePacific | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com