Angielski dla Wymagających

Strike

Cześć! Ostatnio na kilku zajęciach z rzędu przewijało mi się cały czas słowo strike. Niby nic, a jednak ciekawy przypadek, ponieważ nam Polakom od razu powinno kojarzyć się ze strajkiem, ale rzadko kiedy tak od razu dostrzegamy podobieństwo polskiego strajku do angielskiego strike. Może to przez pisownię, nie wiem, ale wiem, że warto się nad tym bardziej pochylić ;)

strike /straɪk/ to właśnie strajk, czyli protest:They have been on strike since Monday.

Oni strajkują od poniedziałku.


If they don't listen to what we want to tell them, we'll go on strike!

Jeśli nie posłuchają tego, co mamy im do powiedzenia, zastrajkujemy!


It's a 15-day strike over pay.

To jest 15-dniowy strajk przeciwko płacom.


The labor union called the strike.

Związek zawodowy wezwał do podjęcia strajku.


The nurses said that if the government does not promise them pay rises, they would go on a hunger strike.

Pielęgniarki zapowiedziały, że jeśli rząd nie obieca im podwyżek, to rozpoczną strajk głodowy.Mamy różne odmiany strajku:

 • lightning strike to strajk bez ostrzeżenia
 • sympathy strike to strajk solidarnościowy
 • wildcat strike to dziki strajk
 • hunger strike to strajk głodowy


Temple of the Dog  Hunger Strike (całe swoje młode lata spędziłam na słuchaniu grunge / Seattle sound i jak słyszę 'hunger strike' to od razu słyszę tą piosenkę, więc wybaczcie tę prywatę, ale się bez niej nie obędzie ;)I don't mind stealing bread

From the mouths of decadence
But I can't feed on the powerless
When my cup's already overfilled,
But it's on the table
The fire is cooking
And they're farming babies
While slaves are working
Blood is on the table
And the mouths are choking
But I'm growing hungry

I don't mind stealing bread
From the mouths of decadence
But I can't feed on the powerless
When my cup's already overfilled
But it's on the table
The fires cooking
And they're farming babies
While the slaves are all working
And it's on the table
The mouths are choking
But I'm growing hungry
I'm going hungry
 • strike to też atak lub uderzenie w znaczeniu militarnym:That was a strike against the president!

To był atak na prezydenta!


Bombs were used in the strike.

Do ataku użyto bomb.

 • air stike to byłby atak powietrzny, podczas gdy missile strike to atak rakietowy.


 • W przemyśle wydobywczym (mining industry) strike to odkrycie, tak jak discovery. An oil strike to np. odkrycie złóż ropy naftowej, a make a strike to hmm... natrafić na złoże.


 • W sporcie, np.w kręglach (bowling) strike jest wtedy gdy zbijemy wszystkie kule za pierwszym pchnięciem kuli.strike może funkcjonować jako przymiotnik:strike committee to komitet strajkowy

strike notice to by było zawiadomienie o strajku
a strike leader to przywódca strajkujących
Najwięcej znaczeń słowo strike ma jako czasownik :) Zaczynamy! Przede wszystkim trzeba pamiętać, że jest on nieregularny, czyli: strike - struck - struck


 • uderzać, trafiać:


Uderzać możemy praktycznie wszystkim we wszystko - od kogoś (strike somebody) poprzez coś (strike something), możemy uderzać w coś czymś (strike something with something)

He stroke me in the face!
On mnie uderzył w twarz!

She was struck by a bullet.
Została trafiona kulą.

He struck the door with a hammer.
Uderzył w drzwi młotkiem.

He struck me a blow.
Wymierzył mi cios.

Who struck the first blow?
Kto zadał pierwszy cios? / Kto zaczął?

Her daughter struck her a blow when she told her the truth.
To był dla niej cios, kiedy jej córka powiedziała jej prawdę.

 • atakować:
He struck at me!
Zaatakował mnie!

The terrorists have struck again.
Terroryści znowu zaatakowali.

 • Bardzo przydaje się słowo strike do opisywania 'uderzających' warunków pogodowych takich jak piorun lub katastrof (w znaczeniu dotykać) :

A lightning struck the house.
Piorun uderzył w dom.

An eartquake struck San Francisco last night.
Trzęsienie ziemi dotknęło San Francisco zeszłej nocy.

Disaster struck.
Wydarzyła się tragedia.
 
 • Oczywiście strike to strajkować:
They are striking for pay rises.
Oni strajkują domagając się podwyżek.


 • Można np. nagle stracić wzrok - be struck blind:

She was struck blind in the accident.
Nagle straciła wzrok w wypadku.

 • strike to też uderzać w znaczeniu przyjść do głowy:

An awful thought struck me.
Przyszła mi do głowy straszna myśl.

 • Może nam się coś jakimś wydawać lub robić na nas jakieś wrażenie:
It strikes me as funny that the should be together.
Wydaje mi się śmiesznym, że oni są razem.

He strikes me as an intelligent man.
Sprawia na mnie wrażenie inteligentnego.

Did anything strike you as odd?
Czy coś cie nie zdziwiło?

How did she strike you?
Jakie zrobiła na tobie wrażenie?

He wasn't struck with it.
Nie zrobiło to na niej wrażenia.

 • Przy okazji strike jako rzeczownika pisałam, że strike może oznaczać odkrycie. W znaczeniu czasownikowym mamy do czynienia z odkrywaniem lub natrafianiem na coś:

They struck gold in this area.
Natrafili na złoto na tym terenie.

 • strike a deal to dobić targu:
After a week's negotiations they struck a deal.
Po tygodniowych negocjacjach dobili targu.

 • strike a balance to z kolei znaleźć złoty środek:
We should strike a balance between work and family.
Powinniśmy znaleźć złoty środek pomiędzy praca a rodziną.

 • strike a match to zapalić zapałkę

 • zegar może wybijać godziny i to wybijanie to też strike po angielsku:
The clock struck seven.
Zegar wybił siódmą.

 • rozbierać lub zwijać takie rzeczy jak namioty, rusztowania lub żagle to ... strike:
They struck their camp.
Zwinęli swój obóz.

We must struck the scaffolding.
Musimy rozebrać rusztowanie.

 • wybijać monety - strike coins
 • strike back to odpowiedzieć atakiem na atak, zrewanżować się:
They struck back by bombing the area.
Odpowiedzieli bombardowaniem terenu.

 • be struck down by something to zapadać na coś, np. chorobę:
She was struck down by flu.
Zapadła na grypę.

 • srtike off to odbijać:
I had to strike off the main road.
Musiałam odbić z drogi głównej.

 • strike up to zaczynać grać, śpiewać albo zaczynać rozmowę z kimś, bądź też zaprzyjaźnić się:
The singer struck up and people started to dance.
Piosenkarka zaczęła śpiewać i ludzie zaczęli tańczyć.

Strike up the band!
Orkiestra, grać!

He struck up a conversation with her.
Zaczął z nią rozmowę.

They struck up a friendship with their neighbours.
Zaprzyjaźnili się ze swoimi sąsiadami.

Ciekawym wyrażeniem ze strike jest też strike it lucky, czyli mieć szczęście:

They were hoping to strike it lucky.
Mieli nadzieję, że będą mieli szczęście.

She struck it lucky!
Poszczęściło się jej!

A lucky strike to szczęśliwy traf:

Strike while the iron is hot to kuć żelazo póki gorące!

Strike a pose to przybierać pozę, np. kiedy pozujemy.Share:

Alanis Morissette Hand In My Pocket

Są takie piosenki z których można nauczyć się więcej praktycznych słówek i ciekawych wyrażeń niż z niejednej zwykłej lekcji. I to jest post o jednej z takich piosenek. Alanis Morissette "Hand In My Pocket", bo o niej mowa, pochodzi z albumu "Jagged Little Pill" wydanego w 1995 r. Świetnie nadaje się do nauki z kilku względów- Alanis śpiewa w miarę wolno i całkiem wyraźnie, słownictwo nie jest skomplikowane i nawet na najniższych poziomach znajomości języka angielskiego można wiele zrozumieć, no i jest tu sporo powtórzeń :)
I'm broke but I'm happy, I'm poor but I'm kind

Jestem spłukana ale szczęśliwa, jestem biedna ale jestem uprzejma

I'm short but I'm healthy, yeah

Jestem niska ale jestem zdrowa

I'm high but I'm grounded, I'm sane but I'm overwhelmed

Jestem na haju ale jestem uziemiona, jestem przy zdrowych zmysłach ale jestem onieśmielona

I'm lost but I'm hopeful, baby

Jestem zagubiona ale jestem pełna nadziei, kotku

What it all comes down to

Do czego się to wszystko sprowadza

Is that everything's gonna be fine, fine, fine

Czy do tego, że wszystko będzie dobrze, dobrze, dobrze

'Cause I've got one hand in my pocket

Bo mam jedną rękę w kieszeni

And the other one is giving a high five

A druga przybija piątkę

I feel drunk but I'm sober, I'm young and I'm underpaid

Czuję się pijana ale jestem trzeźwa, jestem młoda i jestem niedostatecznie wynagradzana

I'm tired but I'm working, yeah

Jestem zmęczona ale pracuję

I care but I'm restless, I'm here but I'm really gone

Zależy mi ale jestem niespokojna, jestem tutaj ale tak naprawdę mnie nie ma

I'm wrong and I'm sorry baby

Mylę się i przepraszam kotku

What it all comes down to
Do czego się to wszystko sprowadza

Is that everything is going to be quite alright
Czy do tego, że wszystko będzie całkiem dobrze

'Cause I've got one hand in my pocket
Bo mam jedną rękę w kieszeni

And the other one is flicking a cigarette
A druga strzepuje papierosa

What it all comes down to
Do czego się to wszystko sprowadza

Is that I haven't got it all figured out just yet

Czy do tego, że jeszcze tego nie pojęłam

'Cause I've got one hand in my pocket
Bo mam jedną rękę w kieszeni

And the other one is giving a peace sign
A druga pokazuje znak pokoju

I'm free but I'm focused, I'm green but I'm wise

Jestem wolna ale skoncentrowana, jestem zielona ale jestem mądra

I'm hard but I'm friendly, baby
Jestem trudna ale jestem przyjacielska, kotku

I'm sad but I'm laughing, I'm brave but I'm chickenshit*

Jestem smutna ale się śmieję, jestem odważna ale jestem tchórzem* (chickenshit to taki tchórz, chociaż zdecydowanie bardziej wulgarnie niż po polsku, ale nic poza tchórzem i cieniasem nie przychodzi mi do głowy;)

I'm sick but I'm pretty baby

Jestem chora ale jestem piękna kotku

And what it all boils down to

I do czego się to wszystko sprowadza

Is that no one's really got it figured out just yet
Czy do tego, że nikt się jeszcze tego nie domyślił

I've got one hand in my pocket
Mam jedną rękę w kieszeni

And the other one is playing the piano
A drugą gram na pianinie

And what it all comes down to, my friends, yeah
I do czego się to wszystko sprowadza, moi drodzy

Is that everything is just fine fine fine

Czy do tego, że wszystko jest dobrze, dobrze, dobrze

I've got one hand in my pocket
Mam jedną rękę w kieszeni

And the other one is hailing a taxi cab

A drugą zatrzymuję taksówkę

Share:

Giving advice

Giving advice to udzielanie rad. Dzisiaj będzie o kilku sposobach właśnie na to, jak komuś coś poradzić po angielsku.


should - to generalnie 'powinieneś', zatem nic dziwnego, że jest to słowo najczęściej używane do udzielania rad:

You should eat more vegetables.

Should I tell her about it?

You shouldn't behave like that!

Żeby poradzić lub pouczyć kogoś o tym, co powinien był zrobić / czego nie powinien był zrobić w przeszłości możemy użyć should z have i trzecia formą czasownika (imiesłowem biernym):

should have + 3rd Form

You should have told me!
(Powinieneś mi był powiedzieć!)

You shouldn't have been so unkind!
(Nie powinieneś był być taki nieuprzejmy!)

ought to - to tak jak should 'powinieneś' i często stosować je można wymiennie z should właśnie:

She ought to be more polite, shouldn't she?
(Powinna być bardziej uprzejma, czyż nie?)

They oughtn't to drive like this.
(Nie powinni tak jeździć.)

Jednakże should jest zdecydowanie częściej używane niż ought to. Po ought to zawsze jest używany bezokolicznik z TO:

He ought to be ready.
He ought be ready.

Można powiedzieć: Ought we to tell them? ale budowanie pytań z ought to jak i używanie formy przeczącej (oughtn't to) nie jest powszechne i uchodzi za bardzo oficjalne. Zamiast tego można powiedzieć:

Do you think I ought to go there? (zamiast - Ought I to go there?)
I don't think you ought to/should go there.
Should I go there?

Ought to możemy użyć z have i trzecią formą czasownika do komentowania przeszłych wydarzeń, dokładnie tak jak używamy should:

I ought to have phoned her yesterday, but I forgot.
(Miałam do niej zadzwonić wczoraj ale zapomniałam.)Alanis Morissette "You oughta know"
oughta to ought to ;)


I want you to know I'm happy for you 
I wish nothing but the best for you both 
Another version of me 
Is she perverted like me 
Would she go down on you in a theater 
Does she speak eloquently
And would she have your baby 
I'm sure she'd make a really excellent mother 

'Cause the love that you gave that we made 
wasn't able to make it enough for you to be open wide, no 
And every time you speak her name 
Does she know how you told me you'd hold me 
Until you died, 'til you died 
But you're still alive 

And I'm here to remind you 
Of the mess you left when you went away 
It's not fair to deny me 
Of the cross I bear that you gave to me 
You, you, you oughta know 

You seem very well, things look peaceful 
I'm not quite as well, I thought you should know 
Did you forget about me Mr. Duplicity 
I hate to bug you in the middle of dinner 
It was a slap in the face how quickly I was replaced 
And now you're thinking of me when you fuck her 

'Cause the love that you gave that we made 
wasn't able to make it enough for you to be open wide, no 
And every time you speak her name 
Does she know how you told me you'd hold me 
Until you died, 'til you died 
But you're still alive

'Cause the joke that you laid in the bed that was me 
And I'm not gonna fade as soon as you close your eyes 
And you know it 
And every time I scratch my nails down someone else's back 
I hope you feel it...well can you feel it
"Jako, że Darwin stwierdził iż przetrwa
najsilniejszy, pomyślałem, że lepiej zacznę uprawiać sport."
had better - czyli 'lepiej żebyś' lub 'lepiej by było, żebyś':

You'd better call him now.
(Lepiej żebyś do niej zadzwonił teraz.)

had better może też służyć do wyrażania gróźb:

You'd better tell me that right now!
(Lepiej mi powiedz to od razu!)

Formą przeczącą jest had better not:

You'd better not wake me up next time.
(Lepiej żebyś mnie nie budził następnym razem.)

Można też zapytać:

Hadn't I better tell him the truth?
(Czy nie lepiej by było gdybym mu powiedziała prawdę?)Sam Brown "Stop" - pełna You'd better stopIf I were you, I would... / If I were in your shoes, I would... - 'gdybym był tobą...' / 'gdybym był na twoim miejscu...' to drugi okres warunkowy, którego też możemy użyć do dawania rad:

If I were in your shoes, I would sell the house and move to the city.
(Gdybym był na twoim miejscu, sprzedałbym dom i przeprowadził się do miasta.)

I wouldn't do that if I were you!
(Nie robiłbym tego gdybym był tobą.)
must - czyli 'musisz' to też sposób na wyrażenie naszej opinii o tym co ktoś powinien zrobić, jest ono zdecydowanie 'mocniejsze' i bardziej zdecydowane niż should:

You must tell her about it!
(Musisz jej o tym powiedzieć!)

You must see this film! It's awsome!
(Musisz zobaczyć ten film! Jest niesamowity!)

Share:

Ameryki (nie) odkrywanie

Dziś będzie o pewnym wyrażeniu na zamówienie ;) , czyli o odkrywaniu Ameryki :)
Odkrywać Amerykę to odkrywać coś, co dla wszystkich na około jest oczywiste i już znane, czyli logicznie  - odkryć Amerykę oznacza popełnić truizm.

Po angielsku jednak Ameryki metaforycznie już nie odkrywamy, za to możemy wynaleźć ponownie koło, czyli:


REINVENT THE WHEEL


You don't need to reinvent the wheel. Read up on what others have done.
Nie musisz od razu odkrywać Ameryki. Poczytaj, co zrobili inni.


Why reinvent the wheel when there already are things like that?
Po co odkrywać Amerykę, skoro już są takie rzeczy?Tutaj i tu  są ciekawe teksty z reinvent the wheel w roli głównej.


Share:

Phrasal verbs with COME part 3

Tutaj jest część pierwsza, a tutaj część druga. Dzisiaj część trzecia.

come down to schodzić, zjeżdżać, opadać w dół, spadać, zmniejszać się, runąć lub zawalić się:
Zejdź kotku!

He came down by parachute. 
Skoczył na spadochronie.

I came down in the elevator.
Zjechałem windą.

Mary has come down in my estimation.
Straciła w moich oczach.

The snow came down during the night.
Śnieg spadł w nocy.

White goods are coming down in price.
Ceny artykułów gospodarstwa domowego spadają.

The unemployment has come down
Bezrobocie spadło.

The plane came down because of the pilot's mistake.
Samolot runą na skutek błędu pilota.

A few trees came down in the storm last night.
Kilka drzew zawaliło się w trakcie burzy wczoraj w nocy.

came down może również oznaczać bycie przekazywanym, dziedziczonym:

This ring will come down to you one day.
Pewnego dnia ty odziedziczysz ten pierścionek.

come down to też sprowadzać się do czegoś:

This is what it comes down to.
Do tego się to sprowadza.

It all comes down to earning most while working least.
Wszystko sprowadza się do zarabiania jak najwięcej przy pracowaniu jak najmniej.

come down on sb to zrugać kogoś za coś:

The boss came down on me for being late again.
Szef mnie zrugał za ponowne spóźnienie.

The critics really came down on his new book.
Krytycy zrugali/przejechali się po jego nowej książce.

come down with sth to zachorować na coś:

She came down with flu.
Zachorowała na grypę.

come forward to zgłaszać się:

A lot of donors came forward.
Zgłosiło się wielu dawców.

come forward with sth to z kolei zgłaszać coś lub proponować:

She came forward with the proposal to postpone the meeting.
Zaproponowała przełożenie spotkania.

come from to czasownik frazowy którego uczymy się bardzo często na początku naszej przygody z jęz. angielskim, ponieważ oznacza on pochodzić z:

Where do you come from?
Skąd pochodzisz?

I come from Poland.
Pochodzę z Polski.

Those apples come from Germany.
Te jabłka pochodzą z Niemiec.

come in to wchodzić, nadchodzić, przyjeżdżać lub pojawiać się:

He came in through the window.
Wszedł przez okno.

The wind came in from the sea.
Wiatr nadszedł od morza.

The bus came in late.
Autobus przyjechał późno.

The first strawberries come in in late spring.
Pierwsze truskawki pojawiają się późną wiosną.

come in to też mieć jakąś role w czymś:

Where does he come in?
Jaka jest w tym jego rola?

come in handy to przydać się:

This knife can come in handy on a campsite.
Ten nóż może się przydać na kempingu.

come in for criticism to zostać skrytykowanym, podczas gdy come in for praise to być chwalonym:

The book came in for critisism.
Ta książka została skrytykowana.

He came in for praise.
Był chwalony/ Został pochwalony.

come into to odziedziczyć:

He came into a little fortune after his grandfather died.
Odziedziczył małą fortunę po tym jak zmarł jego dziadek.

come off to urwać się, odpaść, schodzić:

The button came off.
Guzik się urwał.

The paint is coming off.
Farba odpada.

The sticker just won't come off!
Ta naklejka nie chce się odkleić.

This stain should come off if you wash the tablecloth.
Ta plama powinna zejść jeśli upierzesz obrus.

come off to też powieść się, wypalić lub udać się:

The plan should come off.
Ten plan powinien się powieść.

His joke didn't come off.
Jego dowcip się nie udał.

come off sth to przestać coś brać lub zażywać, spadać z czegoś lub schodzić:

She came off drugs.
Przestała brać narkotyki.

Mark came off the horse and broke his leg.
Mark spadł z konia i złamał nogę.

Come off the lawn!
Zejdź z trawnika!

come off it! to Daj spokój! lub Nie wygłupiaj się!

come on używamy ażeby kogoś do czegoś zachęcić:

Come on! Try it!
No! Spróbuj tego!

Come on! We're going to be late!
No chodź już! Spóźnimy się!

Come on, they've got to be kidding!
No weź, oni muszą sobie robić żarty!

come on to robić postępy:

His tennis is coming on well.
Coraz lepiej gra w tenisa.

How are you coming on?
Jak tam twoje postępy?

come on to tez nadchodzić:

Winter came on.
Nadeszła zima.

I felt a headache coming on.
Zaczynała mnie boleć głowa.


Share:

Follow Me:

Recent Posts

Categories

Vocabulary (122) Grammar (81) Something interesting to watch :) (70) Something interesting to read (38) Idioms (32) How to learn (24) Word of the Week (24) Odds and ends (19) Exercises (15) Grammar Exercises (13) Jak się uczyć języków obcych (13) Iconographic (9) Songs (9) Tenses (9) Conditionals (8) Learning Apps (8) Something interesting to listen (8) How to learn new vocabulary (7) Books (6) Customs and Traditions (6) Other (6) Phrasal Verbs (6) Punctuation (6) BBC LEARNING (5) Christmas (5) Culture (5) Gramatyka (5) Listening Comprehension (5) Modal Verbs (5) Relative Clauses (5) Reported Speech (5) Adjectives (4) Articles (4) Confusing Words (4) Jak się uczyć w domu (4) Mowa Zależna (4) Present Perfect (4) Present Perfect Simple (4) Pronunciation (4) Worksheets (4) Activities for teachers (3) Aplikacje do nauki języka angielskiego (3) Come (3) Confusing Verbs (3) FISZKI (3) Future (3) How to learn grammar (3) Ideas for teaching (3) Jak ćwiczyć słuchanie (3) Lessons (3) Let's (3) Must (3) Past Simple (3) Past Tenses (3) Present Perfect Continuous (3) Question Tags (3) Questions (3) Recenzja (3) Second Conditional (3) Shall (3) Zdania Warunkowe (3) A/AN (2) Activities for students (2) Application (2) Apps (2) B2 (2) Cat Idioms (2) E-Learning (2) Egzaminy (2) Emails (2) Essay (2) Expressing your opinion (2) FOR and AGAINST ESSAY (2) First Conditional (2) Formal (2) Future Perfect (2) Have to (2) How to learn from songs (2) How to write emails (2) Inspiration (2) Irregular Verbs (2) Jak pisać (2) Jak sie uczyć rozumienia ze słuchu (2) Jak uczyć (2) Links (2) Listening (2) Lyrics (2) Make (2) Making suggestions (2) Matura (2) Music (2) Music Idioms (2) Noun (2) Noun+Of+Noun (2) Opinion (2) Passive Voice (2) Perfect Tenses (2) Phrases invented by Shakespeare (2) Prepositions (2) Present Continuous (2) Present Simple (2) Present Tenses (2) Przymiotnik (2) Questions from readers (2) Quizlet (2) Reported Speech Advanced (2) Reported Speech Podstawy (2) Rozprawka (2) Semi-Formal (2) State verbs (2) Strona Bierna (2) Style (2) THE (2) Third Conditional (2) Upperintermediate (2) Vocabulary exercises (2) Word Order (2) Writing (2) ZERO ARTICLE (2) 's (1) ANY (1) Advanced (1) Anatomy Idioms (1) Animal Idioms (1) Black Friday (1) Building Idioms (1) Can (1) Can't (1) Cats (1) Causative HAVE (1) Co czytać (1) Comma (1) Communication (1) Compound Nouns (1) Could (1) Creative Homework (1) Czasy (1) Deduction (1) Demonstrative Adjectives (1) Dictionaries (1) Digital Tools (1) Disambiguation (1) Do (1) Dopełniacz Saksoński (1) Dos & Don'ts (1) Drugi Okres Warunkowy (1) Duolingo (1) Euphemisms (1) Extra Practice (1) Facial Expressions (1) False Friends (1) Films (1) Football (1) Future Continuous (1) Future Forms (1) Future Simple (1) GONNA (1) Get (1) Good links (1) Have (1) Have Got to (1) Have sth done (1) History (1) Hobbit (1) Homework (1) How to pronounce English sounds? (1) How to teach (1) How to use Digital Tools for homework? (1) Hyphens (1) If (1) Informal (1) Interesting Phrases (1) Intermediate (1) Inversion (1) Jak czytać (1) Jak słuchać (1) Jak ułożyć pytanie (1) Jokes (1) Konkursy (1) Książki po angielsku (1) Kursy (1) LIKE (1) Learning Styles (1) Legal English (1) Make and Do (1) Materials for classroom (1) May (1) Memory (1) Might (1) Mind Idioms (1) Mixed Conditionals (1) Mnemonics (1) Modals of Deduction (1) Monty Phyton (1) Necessity (1) Need to (1) New Words (1) Non-verbal Communication (1) Object (1) Obligation (1) Oxford Comma (1) PBL (1) Pamięć (1) Past Continuous (1) Past Perfect Continuous (1) Past Perfect Simple (1) Personalizacja (1) Podcasts (1) Poetry (1) Poligloci (1) Ponglisz (1) Porównania (1) Position of Prepositions (1) Possessive 's (1) Practice (1) Prezenty (1) Project Based Learning (1) Pytania (1) QUANTIFIERS (1) Recording Vocabulary (1) Review (1) Royal Idioms (1) Rzeczownik (1) SOME (1) SVO (1) Saxon Genitive (1) Scotland (1) Silent Letters (1) Similes (1) Slang (1) Song (1) Soundtrack (1) Subject (1) Synonyms (1) Słownictwo (1) Teachers (1) Ted (1) Ted Ed (1) Thanksgiving (1) That (1) The sounds of English (1) The subjunctive (1) These (1) This (1) Those (1) Tradition (1) Trzeci Okres Warunkowy (1) Turkey (1) Used to (1) VSO (1) Verb (1) Verbs of the senses (1) Video (1) Videos (1) Vocaroo (1) Warm-Ups (1) WordBit (1) Wordable (1) ZAimki Wskazujące (1) Zero Conditional (1) as...as (1) be going to (1) fixed phrases (1) flashcards (1) methodology (1) pdf (1) photocopiable (1) synonimy (1) tryb łączący (1) wish (1)

Copyright © IngliszTiczer.pl | Powered by Blogger

Design by ThemePacific | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com