Angielski dla Wymagających

Memory


To jedno ze słówek które pamiętam z dzieciństwa. Często się grało w Memory, zestaw obrazków, wśród których w trakcie gry należało znaleźć jak najwięcej par. Lubiłam tę grę, aczkolwiek cały czas miałam zgryzotę jak najlepiej zapamiętać te wszystkie obrazki.No cóż, w Memory juz nie gram, a szkoda. Za to na pewno wiem dziś więcej o pamięci i jej funkcjonowaniu.

O tym jak ‘podrasować’ naszą pamięć będzie w następnym poście, nad którym już pracuję.
Tymczasem, przypatrzmy się pamięci, czyli MEMORY, z leksykalnego punktu widzenia ;)Przede wszystkim są różne jej rodzaje:

pamięć wzrokowa – visual memory
A great deal of students have visual memory.
Duża część uczniów posiada pamięć wzrokową.

pamięć fotograficzna – photographic memory
pamięć muzyczna – musical memory
pamięć długotrwała – long-term memory
pamięć krótkotrwała – short-term memory

No oczywiście są ponoć tacy, którzy maja pamięć absolutną – total recall, bądź też mają coś wyryte w pamięci- have something imprinted on your memory:

She has almost total recall of what happened before the accident.
Pamięta absolutnie wszystko, co wydarzyło się przed wypadkiem.

She didn’t forget a thing. She has everything imprinted on her memory.
Nic a nic nie zapomniała. Wszystko ma wyryte w pamięci.


Zdarza się że z różnych powodów możemy stracić pamięć, czyli lose our memory:

After the surgery she didn’t remember a thing. She had completely lost her memory!
Po operacji nie pamiętała nic a nic. Kompletnie straciła pamięć!

Jeśli nie straciliśmy jej kompletnie, to nasza pamięć może być dziurawa i wtedy mówimy- I have memory like a sieve. Sieve to sito, czyli bardzo logicznie to brzmi. Niktórzy ponoć nazywają takie zjawisko kurzą pamięcią.

My grandmother is very old and she seems to have memory like a sieve.
Moja babcia jest bardzo stara i zdaje się, że ma dziurawą pamięć.
Memory is like a sieve- the older you get
 the bigger  the holes.
Nie trzeba mieć od razu memory like a sieve, żeby od czasu do czasu coś nam z pamięci nie ulatywało- no zdarza sie najlepszym, a ulatywać z pamięci to slip one’s mind:

I completely forgot to call you. I’m so sorry, but it slipped my mind.
Zupełnie zapomniałem do ciebie zadzwonić. Przepraszam, ale uleciało mi to z pamięci.
No, jak już ktoś nie żyje, to mówimy o nim że jest świętej pamięci, po angielsku podobnie, tyle tylko że nie używamy do tego słowa memory:

My late wife was a respected doctor.
Moja świetej pamięci żona była szanowanym lekarzem.

Czyli świętej pamięci, to powiedzmy – late.

Często się można natknąć na takie wyrażenie: a fond memory of something, czyli hmm.. tak jakby czuła albo wdzięczna pamięć po polsku:

Martha retained a fond memory of her childhood.
Marta zachowała w czułej/wdzięcznej pamięci swoje dzieciństwo.

People still have fond memories of the World Trade Center Towers.
Ludzie wciąż dażą czułą pamięcią wieże World Trade Center.
Jeśli chcemy sobie coś przypomnieć (remember; recall) to mówimy, że siegamy pamięcią do czegoś, lub też, że cofamy sie pamięcią do jakichś wydarzeń- cast your mind back to something:

He cast his mind back to the fatal evening when he had seen her for the firs time…
Cofnął się pamięcią do tego fatalnego wiczoru, kiedy zobaczył ją po raz pierwszy…Bardzo mi imponują ludzie, którzy potrafią robić rózne rzeczy w pamięci, np. liczyć – count from memory (zwróćcie uwagę na przyimek! from, a nie in!), albo dajmy na to dodawać w pamięci- add from memory, czy też mnożyć – multiply from memoryJeśli coś bardzo dobrze pamiętamy, mamy coś w pamięci, to mówimy po angielsku, że mamy ‘żywą pamięć czegoś’, czyli a vivid memory of something:

She had a vivid memory of what he had said the other day.
Miała w pamięci to, co powiedział tamtego dnia.No właśnie! Niektórzy mają w końcu dobrą pamięć do czegoś – have a good memory for something, podczas gdy inni delikatnie mówiąc jej nie mają – have no memory for something:

Mark has a good memory for figures, but unfortunately he doesn’t have visual memory so he has no memory for faces.
Marek ma dobrą pamięć do liczb, ale niestety nie jest wzrokowcem, więc nie ma pamięci do twarzy.Bring to mind somebody/something to przywołać lub przywodzić kogoś lub coś na pamięć:

Hmm… That behavior of his yesterday brings to mind his grandfather.
Hmm... To jego wczorajsze zachowanie przywodzi na pamięć jego dziadka.Czasem chcemy sobie coś na gwałt przypomnieć, szukamy tego w pamięci- search your memory for something z różnym rezultatem ;)

I was searching my memory in vain for that word I had learned yesterday.
Bezskutecznie szukałam w pamięci tego słówka, którego uczyłam się dzień wcześniej.Jakiś czas temu pisałam o heart, czyli sercu i być może pamiętacie (You might remember) że uczyć się na pamięć to learn by heart:

She has always found learning by heart extremely difficult.
Dla niej zawsze uczenie się na pamięć było szalenie trudne.

Znać coś na pamięć to, podobnie, know something by heart:

I know all my pin numbers by heart.
Znam wszystkie swoje piny na pamięć.No, tyle tego wszystkiego jest związanego z pamięcią, że trzeba sie poważnie wysilić, aby to wszystko spamiętać- try very hard to remember:

You must try very hard to remember all those memory expressions.
Musicie sie mocno wysilić, żeby zapamiętać te wszystkie wyrażenia związane z pamięcią.Jeśli mnie pamięć nie myli – if my memory serves me right, to wspominałam już heart, czyli sercu, i jego związku z uczeniem się na pamięć po angielsku. Natomiast nie wspominałam, że po angielsku zakochać się bez pamięci to be madly in love lub fall head over heels in love:

It was love at first sight. Tom fell head over heels in love with her.
To była miłość od pierwszego wejrzenia. Tomek zakochał sie w niej bez pamięci (lub- po uszy).Pamietajcie (remember), że pamiętać to remember, a przypominać sobie to też może być remember lub, lepiej- recall:

I can’t remember her.
Nie pamiętam jej  lub Nie mogę sobie jej przypomnieć.

Now I remember!
Teraz sobie przypominam.

I don’t recall ever saying anything like that.
Nie przypominam sobie żebym coś takiego powiedział.Ciekawostki:

-Memory Stick to pen drive, dysk przenośny, albo (jak mówi mój tata) gwizdek.Memory Stick


- ROM, np. w CD-ROM, to skrót od read-only memory, czyli pamięci tylko do odczytu.


- Jog someone’s memory to starać się żeby ktoś sobie cos przypomniał:
Police hope to jog the memory of anyone who was in the area at the time of the attack. Policja ma nadzieje, że uda się sprawić, żeby ktokolwiek kto był w okolicy w trakcie ataku przypomniała sobie co sie stało.
- Refresh someone’s memory to odświeżyć komuś pamięć: Let me refresh your memory. Pozwól, że ci odświeżę pamięć.
- A walk down memory lane to snuć wspomnienia, albo po prostu coś wspominać: Donatella liked meeting her friends and taking a walk down the memory lane. Donatella lubiła spotykać sie z przyjaciółmi i wspominać dawne czasy.Ok, if my memory serves me right I have got some other stuff to write about, so must get going and get down to the new post, and it's gonna be about... mnemonics


Share:

0 comments:

Prześlij komentarz

Follow Me:

Recent Posts

Categories

Vocabulary (122) Grammar (81) Something interesting to watch :) (70) Something interesting to read (38) Idioms (32) How to learn (24) Word of the Week (24) Odds and ends (19) Exercises (15) Grammar Exercises (13) Jak się uczyć języków obcych (13) Iconographic (9) Songs (9) Tenses (9) Conditionals (8) Learning Apps (8) Something interesting to listen (8) How to learn new vocabulary (7) Books (6) Customs and Traditions (6) Other (6) Phrasal Verbs (6) Punctuation (6) BBC LEARNING (5) Christmas (5) Culture (5) Gramatyka (5) Listening Comprehension (5) Modal Verbs (5) Relative Clauses (5) Reported Speech (5) Adjectives (4) Articles (4) Confusing Words (4) Jak się uczyć w domu (4) Mowa Zależna (4) Present Perfect (4) Present Perfect Simple (4) Pronunciation (4) Worksheets (4) Activities for teachers (3) Aplikacje do nauki języka angielskiego (3) Come (3) Confusing Verbs (3) FISZKI (3) Future (3) How to learn grammar (3) Ideas for teaching (3) Jak ćwiczyć słuchanie (3) Lessons (3) Let's (3) Must (3) Past Simple (3) Past Tenses (3) Present Perfect Continuous (3) Question Tags (3) Questions (3) Recenzja (3) Second Conditional (3) Shall (3) Zdania Warunkowe (3) A/AN (2) Activities for students (2) Application (2) Apps (2) B2 (2) Cat Idioms (2) E-Learning (2) Egzaminy (2) Emails (2) Essay (2) Expressing your opinion (2) FOR and AGAINST ESSAY (2) First Conditional (2) Formal (2) Future Perfect (2) Have to (2) How to learn from songs (2) How to write emails (2) Inspiration (2) Irregular Verbs (2) Jak pisać (2) Jak sie uczyć rozumienia ze słuchu (2) Jak uczyć (2) Links (2) Listening (2) Lyrics (2) Make (2) Making suggestions (2) Matura (2) Music (2) Music Idioms (2) Noun (2) Noun+Of+Noun (2) Opinion (2) Passive Voice (2) Perfect Tenses (2) Phrases invented by Shakespeare (2) Prepositions (2) Present Continuous (2) Present Simple (2) Present Tenses (2) Przymiotnik (2) Questions from readers (2) Quizlet (2) Reported Speech Advanced (2) Reported Speech Podstawy (2) Rozprawka (2) Semi-Formal (2) State verbs (2) Strona Bierna (2) Style (2) THE (2) Third Conditional (2) Upperintermediate (2) Vocabulary exercises (2) Word Order (2) Writing (2) ZERO ARTICLE (2) 's (1) ANY (1) Advanced (1) Anatomy Idioms (1) Animal Idioms (1) Black Friday (1) Building Idioms (1) Can (1) Can't (1) Cats (1) Causative HAVE (1) Co czytać (1) Comma (1) Communication (1) Compound Nouns (1) Could (1) Creative Homework (1) Czasy (1) Deduction (1) Demonstrative Adjectives (1) Dictionaries (1) Digital Tools (1) Disambiguation (1) Do (1) Dopełniacz Saksoński (1) Dos & Don'ts (1) Drugi Okres Warunkowy (1) Duolingo (1) Euphemisms (1) Extra Practice (1) Facial Expressions (1) False Friends (1) Films (1) Football (1) Future Continuous (1) Future Forms (1) Future Simple (1) GONNA (1) Get (1) Good links (1) Have (1) Have Got to (1) Have sth done (1) History (1) Hobbit (1) Homework (1) How to pronounce English sounds? (1) How to teach (1) How to use Digital Tools for homework? (1) Hyphens (1) If (1) Informal (1) Interesting Phrases (1) Intermediate (1) Inversion (1) Jak czytać (1) Jak słuchać (1) Jak ułożyć pytanie (1) Jokes (1) Konkursy (1) Książki po angielsku (1) Kursy (1) LIKE (1) Learning Styles (1) Legal English (1) Make and Do (1) Materials for classroom (1) May (1) Memory (1) Might (1) Mind Idioms (1) Mixed Conditionals (1) Mnemonics (1) Modals of Deduction (1) Monty Phyton (1) Necessity (1) Need to (1) New Words (1) Non-verbal Communication (1) Object (1) Obligation (1) Oxford Comma (1) PBL (1) Pamięć (1) Past Continuous (1) Past Perfect Continuous (1) Past Perfect Simple (1) Personalizacja (1) Podcasts (1) Poetry (1) Poligloci (1) Ponglisz (1) Porównania (1) Position of Prepositions (1) Possessive 's (1) Practice (1) Prezenty (1) Project Based Learning (1) Pytania (1) QUANTIFIERS (1) Recording Vocabulary (1) Review (1) Royal Idioms (1) Rzeczownik (1) SOME (1) SVO (1) Saxon Genitive (1) Scotland (1) Silent Letters (1) Similes (1) Slang (1) Song (1) Soundtrack (1) Subject (1) Synonyms (1) Słownictwo (1) Teachers (1) Ted (1) Ted Ed (1) Thanksgiving (1) That (1) The sounds of English (1) The subjunctive (1) These (1) This (1) Those (1) Tradition (1) Trzeci Okres Warunkowy (1) Turkey (1) Used to (1) VSO (1) Verb (1) Verbs of the senses (1) Video (1) Videos (1) Vocaroo (1) Warm-Ups (1) WordBit (1) Wordable (1) ZAimki Wskazujące (1) Zero Conditional (1) as...as (1) be going to (1) fixed phrases (1) flashcards (1) methodology (1) pdf (1) photocopiable (1) synonimy (1) tryb łączący (1) wish (1)

Copyright © IngliszTiczer.pl | Powered by Blogger

Design by ThemePacific | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com