Angielski dla Wymagających

Second Conditional

Dzisiaj z serii Okresy Warunkowe, Drugi Warunek, czyli the Second Conditional


Kiedy używamy:

Drugi Okres Warunkowy ma kilka podstawowych zastosowań:
 • Do mówienia o nieprawdopodobnym wydarzeniu w przyszłości, czyli o czymś co w naszym mniemaniu nie ma prawa się wydarzyć:
I would take the job if they paid me more.
Wziąłbym tą pracę jeśli zapłaciliby mi więcej. (ale nie wezmę, bo wiem, że nie zapłacą)

We would go abroad for holidays if we saved enough money.
Pojechalibyśmy na wakacje zagranicę gdybyśmy zaoszczędzili wystarczająco pieniędzy. (ale wiemy, że się nam to nie uda)

 • Do mówienia o tzw. NIERZECZYWISTEJ TERAŹNIEJSZOŚCI, czyli o czymś co chcielibyśmy aby jakieś było, ale nie jest. Jest to takie trochę gdybanie, co by było gdyby babcia miała wąsy ;):
If it was warm, we would go out.
Gdyby było ciepło, poszlibyśmy na dwór. (Nie jest ciepło, więc nie idziemy)

If I were a man, I would wear trousers.
Gdybym była mężczyzną, nosiłabym spodnie.(Jestem kobietą i noszę spódnice)

I would wear designer clothes if I were rich.
Nosiłabym markowe ubrania gdybym była bogata. (Bogata nie jestem i nie noszę markowych ubrań)

 •  Do dawania rad:
If I were you, I would sell the house and buy an apartment.
Gdybym był tobą, sprzedałbym dom i kupił mieszkanie.

If I were in your shoes, I wouldn't think about it now.
Gdybym był na twoim miejscu, nie myślałbym o tym teraz.


 • Do wyrażania grzecznych próśb:
If you were so kind and helped me, I would be very grateful.
Gdybyś był tak miły i mi pomógł, byłbym bardzo wdzięczny. • Porównajmy zatem pierwszy okres warunkowy z drugim:
1st Conditional:
I will take the job if they offer me more money.
Wezmę tą pracę jeśli zaproponują mi więcej pieniędzy. (Jest prawdopodobnym, że tak będzie)

2nd Conditional:
I would take the job if they offered me more money.
Wziąłbym tą pracę gdyby zaproponowali mi więcej pieniędzy. (Nie jest to prawdopodobne; wiem, że więcej pieniędzy nie dostanę zatem nie wezmę tej pracy)


Budowa

 • W części zdania z IF (w zdaniu podrzędnym) możemy użyć Past Simple, Past Continuous lub WAS GOING TO:
If I wanted to go to the party, I would let you know.
IF + Past Simple

If a celebrity was staying in the hotel, there would be more security around.
IF + Past Continuous

If I was going to change my job, I would have to inform my boss about it.
IF + was going to

 • W zdaniu głównym (nadrzędnym) możemy użyć WOULD, MIGHT lub COULD i bezokolicznika:
We could go to Paris this year if we had enough money.
If I were a rich man I wouldn't have to work hard.
We might go to the cinema if I had more time.

 • Możemy użyć SHOULD lub WERE TO w celu podkreślenia, że coś jest szalenie mało prawdopodobne:
If the printer should break down, we would repair it at our expense.
Gdyby drukarka miałaby się zepsuć...
If you were to ask me, I would tell you what I really think.
Gdybyś miał mnie zapytać...

 • Tradycyjnie z pierwszą osoba liczby pojedynczej używamy w drugim zdaniu warunkowym formy WERE, jednak nie jest to już standardem, gdym język cały czas ewoluuje i obecnie można (szczególnie w języku bardziej potocznym) powiedzieć If I was... .
 • Przy trzeciej osobie liczby pojedynczej, czyli z He/She/It możemy użyć formy WERE jeśli chcemy zabrzmieć bardziej oficjalnie lub formalnie:
If the president were here, he would definitely take part in the discussion. 

 • W celu uzyskania bardziej oficjalnego lub formalnego wydźwięku zdania możemy również zastosować inwersję:
Were you to accept our offer, we would be glad to co-operate with you.
(If you accepted our offer...)

Should the tickets fail to arrive on time, we would resign from going to the event.
(If the tickets should fail to arrive...)


Na deser oczywiście piosenka:

Fiddler On The Roof 
If I were a rich man...
czyli
Skrzypek na Dachu
Gdybym był bogaty
Share:

0 comments:

Prześlij komentarz

Follow Me:

Recent Posts

Categories

Vocabulary (122) Grammar (81) Something interesting to watch :) (70) Something interesting to read (38) Idioms (32) How to learn (24) Word of the Week (24) Odds and ends (19) Exercises (15) Grammar Exercises (13) Jak się uczyć języków obcych (13) Iconographic (9) Songs (9) Tenses (9) Conditionals (8) Learning Apps (8) Something interesting to listen (8) How to learn new vocabulary (7) Books (6) Customs and Traditions (6) Other (6) Phrasal Verbs (6) Punctuation (6) BBC LEARNING (5) Christmas (5) Culture (5) Gramatyka (5) Listening Comprehension (5) Modal Verbs (5) Relative Clauses (5) Reported Speech (5) Adjectives (4) Articles (4) Confusing Words (4) Jak się uczyć w domu (4) Mowa Zależna (4) Present Perfect (4) Present Perfect Simple (4) Pronunciation (4) Worksheets (4) Activities for teachers (3) Aplikacje do nauki języka angielskiego (3) Come (3) Confusing Verbs (3) FISZKI (3) Future (3) How to learn grammar (3) Ideas for teaching (3) Jak ćwiczyć słuchanie (3) Lessons (3) Let's (3) Must (3) Past Simple (3) Past Tenses (3) Present Perfect Continuous (3) Question Tags (3) Questions (3) Recenzja (3) Second Conditional (3) Shall (3) Zdania Warunkowe (3) A/AN (2) Activities for students (2) Application (2) Apps (2) B2 (2) Cat Idioms (2) E-Learning (2) Egzaminy (2) Emails (2) Essay (2) Expressing your opinion (2) FOR and AGAINST ESSAY (2) First Conditional (2) Formal (2) Future Perfect (2) Have to (2) How to learn from songs (2) How to write emails (2) Inspiration (2) Irregular Verbs (2) Jak pisać (2) Jak sie uczyć rozumienia ze słuchu (2) Jak uczyć (2) Links (2) Listening (2) Lyrics (2) Make (2) Making suggestions (2) Matura (2) Music (2) Music Idioms (2) Noun (2) Noun+Of+Noun (2) Opinion (2) Passive Voice (2) Perfect Tenses (2) Phrases invented by Shakespeare (2) Prepositions (2) Present Continuous (2) Present Simple (2) Present Tenses (2) Przymiotnik (2) Questions from readers (2) Quizlet (2) Reported Speech Advanced (2) Reported Speech Podstawy (2) Rozprawka (2) Semi-Formal (2) State verbs (2) Strona Bierna (2) Style (2) THE (2) Third Conditional (2) Upperintermediate (2) Vocabulary exercises (2) Word Order (2) Writing (2) ZERO ARTICLE (2) 's (1) ANY (1) Advanced (1) Anatomy Idioms (1) Animal Idioms (1) Black Friday (1) Building Idioms (1) Can (1) Can't (1) Cats (1) Causative HAVE (1) Co czytać (1) Comma (1) Communication (1) Compound Nouns (1) Could (1) Creative Homework (1) Czasy (1) Deduction (1) Demonstrative Adjectives (1) Dictionaries (1) Digital Tools (1) Disambiguation (1) Do (1) Dopełniacz Saksoński (1) Dos & Don'ts (1) Drugi Okres Warunkowy (1) Duolingo (1) Euphemisms (1) Extra Practice (1) Facial Expressions (1) False Friends (1) Films (1) Football (1) Future Continuous (1) Future Forms (1) Future Simple (1) GONNA (1) Get (1) Good links (1) Have (1) Have Got to (1) Have sth done (1) History (1) Hobbit (1) Homework (1) How to pronounce English sounds? (1) How to teach (1) How to use Digital Tools for homework? (1) Hyphens (1) If (1) Informal (1) Interesting Phrases (1) Intermediate (1) Inversion (1) Jak czytać (1) Jak słuchać (1) Jak ułożyć pytanie (1) Jokes (1) Konkursy (1) Książki po angielsku (1) Kursy (1) LIKE (1) Learning Styles (1) Legal English (1) Make and Do (1) Materials for classroom (1) May (1) Memory (1) Might (1) Mind Idioms (1) Mixed Conditionals (1) Mnemonics (1) Modals of Deduction (1) Monty Phyton (1) Necessity (1) Need to (1) New Words (1) Non-verbal Communication (1) Object (1) Obligation (1) Oxford Comma (1) PBL (1) Pamięć (1) Past Continuous (1) Past Perfect Continuous (1) Past Perfect Simple (1) Personalizacja (1) Podcasts (1) Poetry (1) Poligloci (1) Ponglisz (1) Porównania (1) Position of Prepositions (1) Possessive 's (1) Practice (1) Prezenty (1) Project Based Learning (1) Pytania (1) QUANTIFIERS (1) Recording Vocabulary (1) Review (1) Royal Idioms (1) Rzeczownik (1) SOME (1) SVO (1) Saxon Genitive (1) Scotland (1) Silent Letters (1) Similes (1) Slang (1) Song (1) Soundtrack (1) Subject (1) Synonyms (1) Słownictwo (1) Teachers (1) Ted (1) Ted Ed (1) Thanksgiving (1) That (1) The sounds of English (1) The subjunctive (1) These (1) This (1) Those (1) Tradition (1) Trzeci Okres Warunkowy (1) Turkey (1) Used to (1) VSO (1) Verb (1) Verbs of the senses (1) Video (1) Videos (1) Vocaroo (1) Warm-Ups (1) WordBit (1) Wordable (1) ZAimki Wskazujące (1) Zero Conditional (1) as...as (1) be going to (1) fixed phrases (1) flashcards (1) methodology (1) pdf (1) photocopiable (1) synonimy (1) tryb łączący (1) wish (1)

Copyright © IngliszTiczer.pl | Powered by Blogger

Design by ThemePacific | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com