Teach and Learn English

Noun + of + noun

Ostatnio pisałam o dopełniaczu saksońskim (Saxon Genitive) jako jednej z możliwości mówienia kogo lub czego coś jest (Mark's bag - torba Marka, itp.) Są jednak takie sytuacje, kiedy nie możemy zastosować dopełniacza saksońskiego i wtedy stosujemy konstrukcję Noun + OF + Noun, czyli: rzeczownik + OF + rzeczownik. Dzisiaj będzie właśnie o takich sytuacjach :)




Noun + OF + Noun:

np. a portrait of King Charles (portret króla Karola) lub a leg of the table (noga od stołu) itp.


Używamy gdy:

  • mówimy o nieożywionych (np. stół) lub abstrakcyjnych (np. nauka) rzeczach:
at the bottom of the mountain
na dole góry/ u podłoża góry

the philosophy of nature
filozofia natury

the head of the government
głowa rządu

the time of mourning
czas żałoby
  • po pierwszym rzeczowniku mamy wyrażenie z przyimkami lub zdanie podrzędne go opisujące:
the smiles of the people sitting in the front row
uśmiechy ludzi siedzących w pierwszym rzędzie

the disappointment of all people who came to the party
zawód wszystkich ludzi, którzy przyszli na przyjęcie
  • odwołujemy się do konkretnej daty lub roku:
the disaster of 2001
katastrofa roku 2001

the fire of 1998
pożar z 1998
  • mamy bardzo długa frazę, nawet gdy mówimy o rzeczownikach ożywionych (ludziach lub zwierzętach):
the murder of one of the richest people in the world
morderstwo jednego z najbogatszych ludzi na świecie

the house of Monica Bellucci, an Italian actress
dom Moniki Bellucci, włoskiej aktorki
  • mamy do czynienia z pewnymi utartymi zwrotami lub tytułami:
the President of the USA
prezydent USA

the Prince of Wales
książę Walii
  • chcemy być bardziej oficjalni, ponieważ struktura Noun + OF + Noun jest bardziej oficjalna/formalna niż dopełniacz saksoński:
the house of the defendant
dom oskarżonego

the owner of the car
właściciel samochodu



Share:

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Categories

Obsługiwane przez usługę Blogger.

Łączna liczba wyświetleń

Szukaj na tym blogu

Follow by Email

Copyright © IngliszTiczer.pl | Powered by Blogger

Design by ThemePacific | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com