Angielski dla Wymagających

What percentage of your brain do you use?

Fascinating! That's what human brain is. That fabulous lesson proves it very well. I have prepared some  language help underneath so that you can comprehend everything with ease :)


What percentage of your brain do you use?


               
Vocabulary:


ENDURING MYTH to TRWAŁY MIT

IDLE - BEZCZYNNY, LENIWY

INDICTMENT - OSKARŻENIE


Scientists couldn't figure out for a long time... - Naukowcy przez długi czas nie mogli zrozumieć...


FRONTAL LOBES - PŁATY CZOŁOWE

PARIETAL AREAS - OBSZARY CIEMIENIOWE

MOTOR OR SENSORY DEFICITS - MOTORYCZNE LUB CZUCIOWE DEFICYTY


ELUSIVE FUNCTION - TRUDNA DO ZDEFINIOWANIA / NIEUCHWYTNA FUNKCJA

CRUCIAL - DECYDUJĄCY/KLUCZOWY


The idea that 9/10 (nine tenth) of our brain sits idly by in our skull looks silly when we calculate how the brain uses energy. - Pomysł, że dziewięć dzisiątych naszego mózgu siedzi sobie bezczynnie w naszej czaszce wydaje się śmiesznym kiedy policzymy jak mózg zużywa energię.


RODENT - GRYZOŃ

CANINE - PSI / Z RODZINY PSOWATYCH


DENSE PACKING OF NEURONS - DUŻE ZAGĘSZCZENIE NEURONÓW

TRADE-OFF - KOMPROMIS / WYMIANA


TO UPHOLD A BRAIN - PODTRZYMAĆ MÓZG

(Podobnie jak UPHOLD używane w lekcji jest SUSTAIN oraz MAINTAIN, które są synonimami i wszystkie oznaczają 'PODTRZYMYWAĆ')

Pojawiają się też SUSTAINABLE, czyli 'TRWAŁY' oraz UNSUSTAINABLE, czyli 'NIEZRÓWNOWAŻONY /NIETRWAŁY'. Słowa warte poświęcenia uwagi i zapamiętania, mogą się przydać do rozmowy na temat środowiska naturalnego, jako że SUSTAINABLE DEVELOPMENT to na przykład 'ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ'...


Our GUTS more easily absorb energy... - Nasze WNĘTRZNOŚCI łatwiej absorbują energię...


ENERGY HOG
HOG to żarłok :) Tak więc nasz mózg jest energetycznym żarłokiem!


ENERGY EFFICIENCY to WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA


Here is where energy efficiency comes in... - HERE IS WHERE ... COMES IN, bardzo ciekawa konstrukcja. Tutaj znaczy: I tutaj dochodzimy do wydajności energetycznej...

CELLS to KOMÓRKI, nie tylko w naszym organiźmie ;)

DRAWBACK to wada, podobnie jak DOWNSIDE czy DISADVANTAGE


Jedne z moich ulubionych zdań w lekcji:

Your brain is already smart and powerful. So powerful that it needs a lot of power to stay powerful. And so smart that is has built in AN ENERGY EFFICIENCY PLAN! -... taki sprytny, że ma wbudowany plan wydajności energetycznej!

It's dumb to waste mental energy... - marnotrawienie energii umysłowej jest głupie

You have billions of power hungry neurons to maintain, so HOP TO IT!  -Masz biliony głodnych mocy neuronów do utrzymania, więc ZABIERZ SIĘ ZA TO OD RAZU!

and last but not least... ;)

JETTISON - wyrzucać, pozbywać się albo odrzucać (np. pewną teorię)

Share:

0 comments:

Prześlij komentarz

Follow Me:

Recent Posts

Categories

Vocabulary (122) Grammar (81) Something interesting to watch :) (70) Something interesting to read (38) Idioms (32) How to learn (24) Word of the Week (24) Odds and ends (19) Exercises (15) Grammar Exercises (13) Jak się uczyć języków obcych (13) Iconographic (9) Songs (9) Tenses (9) Conditionals (8) Learning Apps (8) Something interesting to listen (8) How to learn new vocabulary (7) Books (6) Customs and Traditions (6) Other (6) Phrasal Verbs (6) Punctuation (6) BBC LEARNING (5) Christmas (5) Culture (5) Gramatyka (5) Listening Comprehension (5) Modal Verbs (5) Relative Clauses (5) Reported Speech (5) Adjectives (4) Articles (4) Confusing Words (4) Jak się uczyć w domu (4) Mowa Zależna (4) Present Perfect (4) Present Perfect Simple (4) Pronunciation (4) Worksheets (4) Activities for teachers (3) Aplikacje do nauki języka angielskiego (3) Come (3) Confusing Verbs (3) FISZKI (3) Future (3) How to learn grammar (3) Ideas for teaching (3) Jak ćwiczyć słuchanie (3) Lessons (3) Let's (3) Must (3) Past Simple (3) Past Tenses (3) Present Perfect Continuous (3) Question Tags (3) Questions (3) Recenzja (3) Second Conditional (3) Shall (3) Zdania Warunkowe (3) A/AN (2) Activities for students (2) Application (2) Apps (2) B2 (2) Cat Idioms (2) E-Learning (2) Egzaminy (2) Emails (2) Essay (2) Expressing your opinion (2) FOR and AGAINST ESSAY (2) First Conditional (2) Formal (2) Future Perfect (2) Have to (2) How to learn from songs (2) How to write emails (2) Inspiration (2) Irregular Verbs (2) Jak pisać (2) Jak sie uczyć rozumienia ze słuchu (2) Jak uczyć (2) Links (2) Listening (2) Lyrics (2) Make (2) Making suggestions (2) Matura (2) Music (2) Music Idioms (2) Noun (2) Noun+Of+Noun (2) Opinion (2) Passive Voice (2) Perfect Tenses (2) Phrases invented by Shakespeare (2) Prepositions (2) Present Continuous (2) Present Simple (2) Present Tenses (2) Przymiotnik (2) Questions from readers (2) Quizlet (2) Reported Speech Advanced (2) Reported Speech Podstawy (2) Rozprawka (2) Semi-Formal (2) State verbs (2) Strona Bierna (2) Style (2) THE (2) Third Conditional (2) Upperintermediate (2) Vocabulary exercises (2) Word Order (2) Writing (2) ZERO ARTICLE (2) 's (1) ANY (1) Advanced (1) Anatomy Idioms (1) Animal Idioms (1) Black Friday (1) Building Idioms (1) Can (1) Can't (1) Cats (1) Causative HAVE (1) Co czytać (1) Comma (1) Communication (1) Compound Nouns (1) Could (1) Creative Homework (1) Czasy (1) Deduction (1) Demonstrative Adjectives (1) Dictionaries (1) Digital Tools (1) Disambiguation (1) Do (1) Dopełniacz Saksoński (1) Dos & Don'ts (1) Drugi Okres Warunkowy (1) Duolingo (1) Euphemisms (1) Extra Practice (1) Facial Expressions (1) False Friends (1) Films (1) Football (1) Future Continuous (1) Future Forms (1) Future Simple (1) GONNA (1) Get (1) Good links (1) Have (1) Have Got to (1) Have sth done (1) History (1) Hobbit (1) Homework (1) How to pronounce English sounds? (1) How to teach (1) How to use Digital Tools for homework? (1) Hyphens (1) If (1) Informal (1) Interesting Phrases (1) Intermediate (1) Inversion (1) Jak czytać (1) Jak słuchać (1) Jak ułożyć pytanie (1) Jokes (1) Konkursy (1) Książki po angielsku (1) Kursy (1) LIKE (1) Learning Styles (1) Legal English (1) Make and Do (1) Materials for classroom (1) May (1) Memory (1) Might (1) Mind Idioms (1) Mixed Conditionals (1) Mnemonics (1) Modals of Deduction (1) Monty Phyton (1) Necessity (1) Need to (1) New Words (1) Non-verbal Communication (1) Object (1) Obligation (1) Oxford Comma (1) PBL (1) Pamięć (1) Past Continuous (1) Past Perfect Continuous (1) Past Perfect Simple (1) Personalizacja (1) Podcasts (1) Poetry (1) Poligloci (1) Ponglisz (1) Porównania (1) Position of Prepositions (1) Possessive 's (1) Practice (1) Prezenty (1) Project Based Learning (1) Pytania (1) QUANTIFIERS (1) Recording Vocabulary (1) Review (1) Royal Idioms (1) Rzeczownik (1) SOME (1) SVO (1) Saxon Genitive (1) Scotland (1) Silent Letters (1) Similes (1) Slang (1) Song (1) Soundtrack (1) Subject (1) Synonyms (1) Słownictwo (1) Teachers (1) Ted (1) Ted Ed (1) Thanksgiving (1) That (1) The sounds of English (1) The subjunctive (1) These (1) This (1) Those (1) Tradition (1) Trzeci Okres Warunkowy (1) Turkey (1) Used to (1) VSO (1) Verb (1) Verbs of the senses (1) Video (1) Videos (1) Vocaroo (1) Warm-Ups (1) WordBit (1) Wordable (1) ZAimki Wskazujące (1) Zero Conditional (1) as...as (1) be going to (1) fixed phrases (1) flashcards (1) methodology (1) pdf (1) photocopiable (1) synonimy (1) tryb łączący (1) wish (1)

Copyright © IngliszTiczer.pl | Powered by Blogger

Design by ThemePacific | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com