Angielski dla Wymagających

And it all started with a red-letter day...

Czyli wszystko się zaczęło od tego szczególnego dnia, bo RED-LETTER DAY to właśnie taki dzień szczególny, taki wręcz – pamiętny - MEMORABLE DAY. Kiedy słowo albo wyrażenie wraca jak bumerang to aż się prosi o odrobinę uwagi - IT DESERVES A LITTLE ATTENTION. Zatem dziś będzie o wyrażeniach których możemy użyć do opisania momentów w jakiś sposób szczególnych, czy to pamiętnych dni, przełomowych wydarzeń, poprzez kamienie milowe, punkty zwrotne, zwroty o 180 stopni, całkowite zmiany aż po momenty krytyczne w naszym życiu. Będzie jeden wspólny mianownik – ONE COMMON DENOMINATOR – ważne momenty, czyli IMPORTANT MOMENTS.Na początek rzeczy przyjemne. Są takie dni które z rozrzewnieniem wspominamy - there are days we reminiscently look back on - A RED-LETTER DAY, czyli szczególny dzień:

The day I first set foot in America was a red-letter day for me.
Dzień kiedy przybyłem do Ameryki był dla mnie dniem szczególnym, wyjątkowym.
(Cambridge dictionary)

The women even cleaned their windows. This was a red-letter day indeed.
Kobiety nawet wymyły okna. To był doprawdy szczególny dzień. :)))
(British National Corpus)

No skoro kobiety wymyły... A cóż to by było gdyby to panowie... No właśnie... To byłby dopiero MEMORABLE DAY – pamiętny dzień. ;)))

Warto też dodać, że przymiotnik RED-LETTER może się pochwalić ciekawą etymologią – jego pierwsze użycie sięga 1704 roku i oczywiście dosłownie oznacza 'czerwoną literę' – a to dlatego, że (jak zapewne wszyscy doskonale wiemy) ważne święta i dni wolne od pracy w kalendarzach od dawien dawna oznaczano na czerwono.

A jeśli jesteśmy przy ciekawej etymologii, to nie sposób wspomnieć D-DAY, czyli takiego dnia, daty lub momentu kiedy ma wydarzyć się coś ważnego, istotnego, coś co często było planowane wcześniej:

After four hectic weeks of electioneering, candidates are preparing themselves for D-Day (= election day) tomorrow.
Po czterech pracowitych dniach spędzonych na agitowaniu, kandydaci przygotowują się teraz do najważniejszego dnia (czyli dnia wyborów) jutro.
(Cambridge dictionary)

D-DAY pochodzi oczywiście od dnia rozpoczęcia operacji Overlord, czyli lądowania aliantów w Normandii 6 czerwca 1944 roku. Zwróćcie uwagę, że spiker używa też wyrażenia PIVOTAL MOMENT in history, czyli kluczowy, decydujący moment w historii:Zarówno D-DAY jak i PIVOTAL MOMENT oznaczają poniekąd coś przełomowego, a przełom po angielsku to najczęściej BREAKTHROUGH:

The discovery of penicilin was a real medical breakthrough.
Odkrycie penicyliny było prawdziwym przełomem w medycynie.

This job could be the breakthrough she's been waiting for.
Ta praca może być przełomem na który ona czekała.
(Merriam Webster dictionary)

Obok BREAKTHROUGH mamy także inne 'przełomy' – WATERSHED, DIVIDE czy chociażby MAKE-OR-BREAK albo LANDMARK:

The year 1984 was a watershed in her life – she changed her career and remarried.
Rok 1984 był przełomowy w jej życiu – zmieniła karierę i ponownie wyszła za mąż.

WATERSHED to taki przełom wynikający z poważnej zmiany jaką dokonujemy w swoim życiu, synonimem jest często DIVIDE, też tłumaczone jako przełom:

His promotion was a divide in his professional career.
Jego awans był punktem zwrotnym w jego karierze zawodowej.
(Diki.pl)

Watershed to też 'dział wodny'


Pozostaje jeszcze MAKE-OR-BREAK, czyli coś bardzo ważnego, przełomowego, wręcz rozstrzygającego:

a make-or-break decision for the manager
rozstrzygająca decyzja managera
(Macmillan dictionary)

To często jest też taki 'wóz albo przewóz':

As one council official remarked:' It is a make-or-break situation. It may be our last chance to influence the Secretary of State.
Jak zauważył jeden z urzędników: to może być wóz albo przewóz. To może być nasza ostatnia szansa aby przekonać Sekretarza Stanu.
(British National Corpus)

I LANDMARK – też tutaj w znaczeniu przełomowy:

It was a landmark decision.
To była przełomowa decyzja.

I think this might be a big case – a landmark.
Myślę, że to może być duża sprawa – przełom.

Jako przełom często też tłumaczy się CRUNCH lub CRUNCH TIME, to jest taki często – punkt krytyczny:

The crunch came when she was forced to choose between her marriage and her career.
Punkt krytyczny/przełom nastąpił kiedy była zmuszona do wyboru pomiędzy małżeństwem a karierą.
(Cambridge dictionary)

If it comes to a crunch and you and your husband do split up,  you can always stay with us.
Kiedy dojdzie do punktu krytycznego i rozejdziecie się z mężem, zawsze możesz się u nas zatrzymać.

Skoro już o punktach mowa, to warto wspomnieć punkty zwrotne, czyli TURNING POINTS. W tym znaczeniu możemy użyć kilku słów – TURNING POINT czy już omawiane BREAKTHROUGH i LANDMARK:

The turning point in her political career came when she was chosen to run for a Senate seat.
Punktem zwrotnym w jej karierze politycznej był jej wybór na kandydata do senatu.
(Cambridge dictionary)

The invention of a the silicon chip was a landmark/a breakthrough/a turning point in the history of the computer.
Wynalezienie silikonowego czipa było przełomowe/punktem zwrotnym w historii komputera.

Kilkakrotnie pojawił się już LANDMARK. Warto dodać do niego jeszcze MILESTONE i mamy parę słów które używane są w znaczeniu 'kamień milowy':


This film was a milestone/landmark in the history of cinema.
Ten film był kamieniem milowym w historii kina.
(Macmillan dictionary)

Ok, są też takie momenty w naszym życiu, które są ważne lub przełomowe z racji na to, że zmieniają nasze życie o 180 stopni, wprowadzają takie całkowite zmiany. I tutaj z pomocą przychodzą dwa wyrażenia – U-TURN oraz VOLTE-FACE:

 
Zakaz nawracania

U-TURN to 'zawracanie,' takie na ulicy, kiedy chcemy po prostu nawrócić, po angielsku mówimy, że WE WANT TO DO A U-TURN. Metaforycznie będziemy tego używali do opisania takich zwrotów w naszym życiu:

The prime minister did/made a quick U-turn in response to all the adverse publicity.
Premier zmienił zdanie o 180 stopni w odpowiedzi na to, że został pokazany w negatywnym świetle.
(Cambridge dictionary)

Tak samo można użyć VOLTE-FACE, ale jest to wyrażenie nieporównywalnie rzadsze.

 


Na koniec dwa wyrażenia które niewątpliwie zasługują na uwagę: BE AT A CROSSROADS oraz ROAD TO DAMASCUS. BE AT A CROSSROADS to niejako bycie na takim zakręcie życiowym, rozdrożu, w punkcie, gdzie musimy dokonać jakiegoś wyboru, w którąś stronę pójść:

He found himself at a crossroads when he was unexpectedly fired after 20 years of hard work for the company.
Znalazł się na rozdrożu kiedy został niespodziewanie wyrzucony z firmy dla której przepracował 20 lat.

ROAD TO DAMASCUS wzięło się natomiast z tej słynnej drogi św. Pawła do Damaszku, na której się nagle nawrócił i teraz najczęściej oznacza właśnie ważne wydarzenie/doświadczenie które całkowicie zmienia nasz pogląd na coś:

Though there was no blinding light on the road to Damascus, she says little messages started to get through to her "reptilian brain."
Chociaż nie było żadnego wielkiego olśnienia na drodze do Damaszku, to mówi że drobne wiadomości zaczęły docierać do jej gadziego móżdżku.
(Diki.pl)

Last but not least – odrobinę słuchania i oglądania z dzisiejszymi wyrażeniami:

Keri's advice on what to do when you are at a crossroads – quite simple American English (no judgment – I like American English;))And some British English on a higher level – 10 Scientific Breakthroughs That Will Change The World by Alltime10s:
JUST CLICK HERE TO WATCH THE VIDEO 
Share:

0 comments:

Prześlij komentarz

Follow Me:

Recent Posts

Categories

Vocabulary (122) Grammar (81) Something interesting to watch :) (70) Something interesting to read (38) Idioms (32) How to learn (24) Word of the Week (24) Odds and ends (19) Exercises (15) Grammar Exercises (13) Jak się uczyć języków obcych (13) Iconographic (9) Songs (9) Tenses (9) Conditionals (8) Learning Apps (8) Something interesting to listen (8) How to learn new vocabulary (7) Books (6) Customs and Traditions (6) Other (6) Phrasal Verbs (6) Punctuation (6) BBC LEARNING (5) Christmas (5) Culture (5) Gramatyka (5) Listening Comprehension (5) Modal Verbs (5) Relative Clauses (5) Reported Speech (5) Adjectives (4) Articles (4) Confusing Words (4) Jak się uczyć w domu (4) Mowa Zależna (4) Present Perfect (4) Present Perfect Simple (4) Pronunciation (4) Worksheets (4) Activities for teachers (3) Aplikacje do nauki języka angielskiego (3) Come (3) Confusing Verbs (3) FISZKI (3) Future (3) How to learn grammar (3) Ideas for teaching (3) Jak ćwiczyć słuchanie (3) Lessons (3) Let's (3) Must (3) Past Simple (3) Past Tenses (3) Present Perfect Continuous (3) Question Tags (3) Questions (3) Recenzja (3) Second Conditional (3) Shall (3) Zdania Warunkowe (3) A/AN (2) Activities for students (2) Application (2) Apps (2) B2 (2) Cat Idioms (2) E-Learning (2) Egzaminy (2) Emails (2) Essay (2) Expressing your opinion (2) FOR and AGAINST ESSAY (2) First Conditional (2) Formal (2) Future Perfect (2) Have to (2) How to learn from songs (2) How to write emails (2) Inspiration (2) Irregular Verbs (2) Jak pisać (2) Jak sie uczyć rozumienia ze słuchu (2) Jak uczyć (2) Links (2) Listening (2) Lyrics (2) Make (2) Making suggestions (2) Matura (2) Music (2) Music Idioms (2) Noun (2) Noun+Of+Noun (2) Opinion (2) Passive Voice (2) Perfect Tenses (2) Phrases invented by Shakespeare (2) Prepositions (2) Present Continuous (2) Present Simple (2) Present Tenses (2) Przymiotnik (2) Questions from readers (2) Quizlet (2) Reported Speech Advanced (2) Reported Speech Podstawy (2) Rozprawka (2) Semi-Formal (2) State verbs (2) Strona Bierna (2) Style (2) THE (2) Third Conditional (2) Upperintermediate (2) Vocabulary exercises (2) Word Order (2) Writing (2) ZERO ARTICLE (2) 's (1) ANY (1) Advanced (1) Anatomy Idioms (1) Animal Idioms (1) Black Friday (1) Building Idioms (1) Can (1) Can't (1) Cats (1) Causative HAVE (1) Co czytać (1) Comma (1) Communication (1) Compound Nouns (1) Could (1) Creative Homework (1) Czasy (1) Deduction (1) Demonstrative Adjectives (1) Dictionaries (1) Digital Tools (1) Disambiguation (1) Do (1) Dopełniacz Saksoński (1) Dos & Don'ts (1) Drugi Okres Warunkowy (1) Duolingo (1) Euphemisms (1) Extra Practice (1) Facial Expressions (1) False Friends (1) Films (1) Football (1) Future Continuous (1) Future Forms (1) Future Simple (1) GONNA (1) Get (1) Good links (1) Have (1) Have Got to (1) Have sth done (1) History (1) Hobbit (1) Homework (1) How to pronounce English sounds? (1) How to teach (1) How to use Digital Tools for homework? (1) Hyphens (1) If (1) Informal (1) Interesting Phrases (1) Intermediate (1) Inversion (1) Jak czytać (1) Jak słuchać (1) Jak ułożyć pytanie (1) Jokes (1) Konkursy (1) Książki po angielsku (1) Kursy (1) LIKE (1) Learning Styles (1) Legal English (1) Make and Do (1) Materials for classroom (1) May (1) Memory (1) Might (1) Mind Idioms (1) Mixed Conditionals (1) Mnemonics (1) Modals of Deduction (1) Monty Phyton (1) Necessity (1) Need to (1) New Words (1) Non-verbal Communication (1) Object (1) Obligation (1) Oxford Comma (1) PBL (1) Pamięć (1) Past Continuous (1) Past Perfect Continuous (1) Past Perfect Simple (1) Personalizacja (1) Podcasts (1) Poetry (1) Poligloci (1) Ponglisz (1) Porównania (1) Position of Prepositions (1) Possessive 's (1) Practice (1) Prezenty (1) Project Based Learning (1) Pytania (1) QUANTIFIERS (1) Recording Vocabulary (1) Review (1) Royal Idioms (1) Rzeczownik (1) SOME (1) SVO (1) Saxon Genitive (1) Scotland (1) Silent Letters (1) Similes (1) Slang (1) Song (1) Soundtrack (1) Subject (1) Synonyms (1) Słownictwo (1) Teachers (1) Ted (1) Ted Ed (1) Thanksgiving (1) That (1) The sounds of English (1) The subjunctive (1) These (1) This (1) Those (1) Tradition (1) Trzeci Okres Warunkowy (1) Turkey (1) Used to (1) VSO (1) Verb (1) Verbs of the senses (1) Video (1) Videos (1) Vocaroo (1) Warm-Ups (1) WordBit (1) Wordable (1) ZAimki Wskazujące (1) Zero Conditional (1) as...as (1) be going to (1) fixed phrases (1) flashcards (1) methodology (1) pdf (1) photocopiable (1) synonimy (1) tryb łączący (1) wish (1)

Copyright © IngliszTiczer.pl | Powered by Blogger

Design by ThemePacific | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com