Angielski dla Wymagających

NOUN + NOUN: COMPOUND NOUNS, SAXON GENITIVE AND POSSESSIVE NOUN PHRASES WITH 'OF' (konstrukcje z rzeczownikiem - rzeczownik złożony, dopełniacz saksoński i konstrukcja z OF)

NOUN to rzeczownik. Rzeczowniki w języku angielskim możemy łączyć ze sobą na trzy różne sposoby, tak aby jeden (lub więcej) opisywał drugi. Pierwszy sposób to tworzenie rzeczowników złożonych, czyli COMPOUND NOUNS, np. a key account manager. Drugi to dopełniacz saksoński, czyli SAXON GENITIVE, np. manager's desk. Trzeci sposób to NOUN PHRASES WITH 'OF', czyli łączenie rzeczowników za pomocą przyimka 'OF'. Postaram się tutaj pokrótce omówić wszystkie te struktury oraz związane z nimi kwestie problematyczne.
NOUN + NOUN (COMPOUND NOUNS)

 • W tej strukturze pierwszy rzeczownik zachowuje się jak przymiotnik, czyli opisuje go odpowiadając na pytanie JAKI? JAKA? JAKIE?
 • Jako że przymiotniki nie mają liczby w języku angielskim, rzeczownik zachowujący się jak przymiotnik nie będzie występował w liczbie mnogiej. NIE DODAJEMY KOŃCÓWKI -S DO TYCH RZECZOWNIKÓW: 'cost reduction' (nie - 'costs reduction')
 • Często nie dodajemy przed takimi zwrotami żadnych rodzajników (the, a/an): 'Key account managers are pretty well-paid.'
 • Często też 'składamy ze sobą' więcej niż dwa rzeczowniki: 'road accident reasearch centre'

SAXON GENITIVE

 • Dopełniacz odpowiada na pytanie 'KOGO?' 'CZEGO?', czyli 'Kate's daughter' to 'córka Kasi'
 • Dopełniacza saksońskiego używamy wtedy, gdy 'posiadaczem' jest ktoś żywy - człowiek, zwierzę, kraj, organizacja lub instytucja: 'Poland's reserves' - ale - 'the name of the street'
 • Do rzeczownika w liczbie pojedynczej dodajemy wtedy 'S, do rzeczownika w liczbie mnogiej - ' (sam apostrof). Natomiast kiedy rzeczownik jest nieregularny, w liczbie mnogiej dodajemy 'S: 'dog's tail', 'dogs' tails', people's feelings.
 • Jeśli 'posiadaczem' są dwie lub więcej osób razem, 'S dodajemy do ostatniego z nich: 'Mike, Sue and Kate's dog'.
 • Dopełniacz może być stosowany samodzielnie, tzn. bez rzeczownika po sobie: ''Whose car is that? - It's Peter's' lub 'Let's meet at Mary's tonight.' (Spotkajmy się dzisiaj u Marysi')

POSSESSIVE NOUN PHRASES WITH 'OF'

 • Jeśli nie jesteśmy w stanie 'połączyć' rzeczowników w żaden z powyższych sposobów, pozostaje nam użyć przyimka 'OF' lub jakiegoś innego przyimka: 'a feeling of disappointment'.
 • Zazwyczaj tej struktury używamy wówczas, gdy rzeczowniki są nieożywione: 'the top of the page'.

O CZYM TEŻ WARTO WIEDZIEĆ..?

 • Z takimi rzeczownikami jak: INSIDE, OUTSIDE, SIDE, BACK, FRONT, TOP, BOTTOM, BEGINNING, MIDDLE, END czy PART - używamy struktury z 'OF': 'the back of the car'. Mamy jednakże sporo wyjątków od tej reguły: 'the seaside', czy 'a mountain top'
 • Podobnie jak powyżej jest z takimi wyrazami jak: PIECE, SLICE, LUMP, BUNCH, PACK czy GROUP. Wolimy strukturę z 'OF': 'a lump of sugar', 'a group of teenagers'
 • W brytyjskim angielskim często stosuje się 'S w wyrażeniach w których Amerykanie będą stosowali rzeczownik złożony: 'a baby's bottle' (BrE) vs. 'a baby bottle' (AmE)
 • Istnieje pewna bardzo ciekawa zasada tycząca się produktów odzwierzęcych... Chodzi o to, że jeśli zwierzę nie ginie przy 'produkcji' czegoś, to stosujemy wtedy dopełniacz saksoński: 'cow's milk' czy 'hen's egg'. Jeśli jest inaczej, to wtedy budujemy rzeczownik złożony: 'chicken soup' czy 'fox fur'
 • Jaka jest różnica pomiędzy 'A COFFEE CUP' a 'A CUP OF COFFEE'? Ta pierwsza to sam 'pojemnik bez zawartości - filiżanka na kawę', ta druga to 'filiżanka kawy'. Podobnie jest z 'a matchbox' oraz 'a box of matches'
 • Rzeczownika złożonego używamy w celu określenia z czego coś jest zrobione: 'a silk scarf', 'a stone bridge' czy 'a silver ring'
 • W systemie miar i wag też wolimy rzeczowniki złożone: 'a six-pound chicken', a two-thirds share' (tutaj warto pamiętać o tym, że w ułamkach zwykłych pozostawiamy -s), a two-hour meeting' czy 'a four-day course' (zwróćcie uwagę, że zazwyczaj używamy myślnika kiedy łączymy rzeczownik z liczebnikiem)
 • Do opisywania jak długie coś jest (w sensie czasu) przydaje się też dopełniacz saksoński: 'two hours' meeting', 'twenty minutes' delay' czy 'a day's journey'. Tutaj już nie używamy myślnika po liczebniku!
 • Jaka jest różnica pomiędzy 'the evening news' a 'this evening's news'? Kiedy mamy na myśli regularne rzeczy - w naszym przypadku wiadomości, które nadawane są wieczorem - używamy rzeczownika złożonego. Kiedy natomiast mamy na myśli konkretne wydanie wiadomości - w tym wypadku wiadomości dzisaj wieczór - stosujemy dopełniacz saksoński.


EXERCISE


Share:

0 comments:

Prześlij komentarz

Follow Me:

Recent Posts

Categories

Vocabulary (122) Grammar (81) Something interesting to watch :) (70) Something interesting to read (38) Idioms (32) How to learn (24) Word of the Week (24) Odds and ends (19) Exercises (15) Grammar Exercises (13) Jak się uczyć języków obcych (13) Iconographic (9) Songs (9) Tenses (9) Conditionals (8) Learning Apps (8) Something interesting to listen (8) How to learn new vocabulary (7) Books (6) Customs and Traditions (6) Other (6) Phrasal Verbs (6) Punctuation (6) BBC LEARNING (5) Christmas (5) Culture (5) Gramatyka (5) Listening Comprehension (5) Modal Verbs (5) Relative Clauses (5) Reported Speech (5) Adjectives (4) Articles (4) Confusing Words (4) Jak się uczyć w domu (4) Mowa Zależna (4) Present Perfect (4) Present Perfect Simple (4) Pronunciation (4) Worksheets (4) Activities for teachers (3) Aplikacje do nauki języka angielskiego (3) Come (3) Confusing Verbs (3) FISZKI (3) Future (3) How to learn grammar (3) Ideas for teaching (3) Jak ćwiczyć słuchanie (3) Lessons (3) Let's (3) Must (3) Past Simple (3) Past Tenses (3) Present Perfect Continuous (3) Question Tags (3) Questions (3) Recenzja (3) Second Conditional (3) Shall (3) Zdania Warunkowe (3) A/AN (2) Activities for students (2) Application (2) Apps (2) B2 (2) Cat Idioms (2) E-Learning (2) Egzaminy (2) Emails (2) Essay (2) Expressing your opinion (2) FOR and AGAINST ESSAY (2) First Conditional (2) Formal (2) Future Perfect (2) Have to (2) How to learn from songs (2) How to write emails (2) Inspiration (2) Irregular Verbs (2) Jak pisać (2) Jak sie uczyć rozumienia ze słuchu (2) Jak uczyć (2) Links (2) Listening (2) Lyrics (2) Make (2) Making suggestions (2) Matura (2) Music (2) Music Idioms (2) Noun (2) Noun+Of+Noun (2) Opinion (2) Passive Voice (2) Perfect Tenses (2) Phrases invented by Shakespeare (2) Prepositions (2) Present Continuous (2) Present Simple (2) Present Tenses (2) Przymiotnik (2) Questions from readers (2) Quizlet (2) Reported Speech Advanced (2) Reported Speech Podstawy (2) Rozprawka (2) Semi-Formal (2) State verbs (2) Strona Bierna (2) Style (2) THE (2) Third Conditional (2) Upperintermediate (2) Vocabulary exercises (2) Word Order (2) Writing (2) ZERO ARTICLE (2) 's (1) ANY (1) Advanced (1) Anatomy Idioms (1) Animal Idioms (1) Black Friday (1) Building Idioms (1) Can (1) Can't (1) Cats (1) Causative HAVE (1) Co czytać (1) Comma (1) Communication (1) Compound Nouns (1) Could (1) Creative Homework (1) Czasy (1) Deduction (1) Demonstrative Adjectives (1) Dictionaries (1) Digital Tools (1) Disambiguation (1) Do (1) Dopełniacz Saksoński (1) Dos & Don'ts (1) Drugi Okres Warunkowy (1) Duolingo (1) Euphemisms (1) Extra Practice (1) Facial Expressions (1) False Friends (1) Films (1) Football (1) Future Continuous (1) Future Forms (1) Future Simple (1) GONNA (1) Get (1) Good links (1) Have (1) Have Got to (1) Have sth done (1) History (1) Hobbit (1) Homework (1) How to pronounce English sounds? (1) How to teach (1) How to use Digital Tools for homework? (1) Hyphens (1) If (1) Informal (1) Interesting Phrases (1) Intermediate (1) Inversion (1) Jak czytać (1) Jak słuchać (1) Jak ułożyć pytanie (1) Jokes (1) Konkursy (1) Książki po angielsku (1) Kursy (1) LIKE (1) Learning Styles (1) Legal English (1) Make and Do (1) Materials for classroom (1) May (1) Memory (1) Might (1) Mind Idioms (1) Mixed Conditionals (1) Mnemonics (1) Modals of Deduction (1) Monty Phyton (1) Necessity (1) Need to (1) New Words (1) Non-verbal Communication (1) Object (1) Obligation (1) Oxford Comma (1) PBL (1) Pamięć (1) Past Continuous (1) Past Perfect Continuous (1) Past Perfect Simple (1) Personalizacja (1) Podcasts (1) Poetry (1) Poligloci (1) Ponglisz (1) Porównania (1) Position of Prepositions (1) Possessive 's (1) Practice (1) Prezenty (1) Project Based Learning (1) Pytania (1) QUANTIFIERS (1) Recording Vocabulary (1) Review (1) Royal Idioms (1) Rzeczownik (1) SOME (1) SVO (1) Saxon Genitive (1) Scotland (1) Silent Letters (1) Similes (1) Slang (1) Song (1) Soundtrack (1) Subject (1) Synonyms (1) Słownictwo (1) Teachers (1) Ted (1) Ted Ed (1) Thanksgiving (1) That (1) The sounds of English (1) The subjunctive (1) These (1) This (1) Those (1) Tradition (1) Trzeci Okres Warunkowy (1) Turkey (1) Used to (1) VSO (1) Verb (1) Verbs of the senses (1) Video (1) Videos (1) Vocaroo (1) Warm-Ups (1) WordBit (1) Wordable (1) ZAimki Wskazujące (1) Zero Conditional (1) as...as (1) be going to (1) fixed phrases (1) flashcards (1) methodology (1) pdf (1) photocopiable (1) synonimy (1) tryb łączący (1) wish (1)

Copyright © IngliszTiczer.pl | Powered by Blogger

Design by ThemePacific | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com