Angielski dla Wymagających

PAST SIMPLE

PAST SIMPLE czyli po prostu czas przeszły prosty.

Kiedy stosujemy?

📍 Używamy go do opisywania przeszłych, dokonanych wydarzeń - kiedy wiadomo lub kiedy wprost mówimy kiedy miały miejsce w przeszłości:

I moved to London a year ago.

Sue started work in 1983.

📍 Analogicznie, również kiedy pytamy o to KIEDY coś się wydarzyło, używamy czasu PAST SIMPLE:

When did you move to London?

When did Sue start work?

📍 Czasu PAST SIMPLE używamy również do opisania czegoś co trwało jakiś czas w przeszłości - ALE już nie trwa/nie jest kontynuouwane teraz (zaczęło się i skończyło w przeszłości):

Jules lived in L.A. for 3 years.

Max worked in that bank for some time.

📍 Kiedy mówimy o regularnej, powtarzalnej czynności z przeszłości lub przeszłym nawyku, rutynie, etc.:

Frank went to school every day.

I drank a coffee a day when I was a student.

Jules loved tomatoes when she was younger.


Jak budujemy czas Past Simple w zdaniu?

📍 Czas PAST SIMPLE tworzymy poprzez dodanie do czasownika końcówki -ED:

👉WORK +ED = WORKED

👉LOVE + ED = LOVED

Jeśli czasownik zakończony jest na '-E', dodajemy do niego samo 'D'

👉STOP + ED = STOPPED

Jeśli czasownik jest jednosylabowy i od końca licząc mamy tam spółgłoskę - samogłoskę - spółgłoskę, podwajamy ostatnia spółgłoskę przed dodaniem końcówki -ED.

👉ADMIT + ED = ADMITTED

Jeśli czasownik ma więcej niż jedną sylabę i akcentowana jest ostatnia sylaba - podwajamy ostatnia spółgłoskę.

👉 ENTER + ED = ENTERED

Jeśli czasownik ma więcej niż jedną sylabę i akcentowana jest sylaba pierwsza - ostatniej spółgłoski nie podwajamy.

👉TRAVEL + ED = TRAVELLED

Jeśli ostatnią literą jest 'L' a przed nią jest jedna samogłoska, zawsze podwajamy 'L'. Wyjątkiem jest American English - oni raczej tego nie robią ;)

👉TRY + ED = TRIED

Jeśli czasownik zakończony jest tak: spółgłoska + y, 'y' zamienia się w 'i' i wtedy dodajemy końcówkę 'ED'


️ W ilustracji poniżej znajdziecie reguły tworzenia różnych typów zdań w czasie PAST SIMPLE:

📍 Pamiętajcie, że DID/DIDN'T używamy ze wszystkimi czasownikami ZA WYJĄTKIEM CZASOWNIKA 'TO BE'. Czasownik 'TO BE' ma swoją własną odmianę i formę w czasie przeszłym (WAS/WERE)

📍 Pamiętajcie, że nie istnieją zdania typu:

Where did you be..?

Mówimy - Where WERE you?

📍 Oczywiście mamy sporo czasowników nieregularnych (IRREGULAR VERBS) - tutaj należy je po prostu zapamiętać. Załączam Wam QUIZLET z prawdopodobnie optymalną ich ilością. Warto uczyć się trzech form od razu (przydadzą się i w innych konstrukcjach gramatycznych)

️ IRREGULAR VERBS Quizlet

️ Jeśli macie więcej czasu, żeby poćwiczyć Past Simple - polecam BBC Learning:

️A jeśli macie czasu mniej - to polecam chociaż krótki filmik:


NIE ZAPOMNIJ O ZOSTAWIENIU KOMENTARZA I POLUBIENIU INGLISZ TICZER NA FB I IG


Share:

0 comments:

Prześlij komentarz

Follow Me:

Recent Posts

Categories

Vocabulary (122) Grammar (81) Something interesting to watch :) (70) Something interesting to read (38) Idioms (32) How to learn (24) Word of the Week (24) Odds and ends (19) Exercises (15) Grammar Exercises (13) Jak się uczyć języków obcych (13) Iconographic (9) Songs (9) Tenses (9) Conditionals (8) Learning Apps (8) Something interesting to listen (8) How to learn new vocabulary (7) Books (6) Customs and Traditions (6) Other (6) Phrasal Verbs (6) Punctuation (6) BBC LEARNING (5) Christmas (5) Culture (5) Gramatyka (5) Listening Comprehension (5) Modal Verbs (5) Relative Clauses (5) Reported Speech (5) Adjectives (4) Articles (4) Confusing Words (4) Jak się uczyć w domu (4) Mowa Zależna (4) Present Perfect (4) Present Perfect Simple (4) Pronunciation (4) Worksheets (4) Activities for teachers (3) Aplikacje do nauki języka angielskiego (3) Come (3) Confusing Verbs (3) FISZKI (3) Future (3) How to learn grammar (3) Ideas for teaching (3) Jak ćwiczyć słuchanie (3) Lessons (3) Let's (3) Must (3) Past Simple (3) Past Tenses (3) Present Perfect Continuous (3) Question Tags (3) Questions (3) Recenzja (3) Second Conditional (3) Shall (3) Zdania Warunkowe (3) A/AN (2) Activities for students (2) Application (2) Apps (2) B2 (2) Cat Idioms (2) E-Learning (2) Egzaminy (2) Emails (2) Essay (2) Expressing your opinion (2) FOR and AGAINST ESSAY (2) First Conditional (2) Formal (2) Future Perfect (2) Have to (2) How to learn from songs (2) How to write emails (2) Inspiration (2) Irregular Verbs (2) Jak pisać (2) Jak sie uczyć rozumienia ze słuchu (2) Jak uczyć (2) Links (2) Listening (2) Lyrics (2) Make (2) Making suggestions (2) Matura (2) Music (2) Music Idioms (2) Noun (2) Noun+Of+Noun (2) Opinion (2) Passive Voice (2) Perfect Tenses (2) Phrases invented by Shakespeare (2) Prepositions (2) Present Continuous (2) Present Simple (2) Present Tenses (2) Przymiotnik (2) Questions from readers (2) Quizlet (2) Reported Speech Advanced (2) Reported Speech Podstawy (2) Rozprawka (2) Semi-Formal (2) State verbs (2) Strona Bierna (2) Style (2) THE (2) Third Conditional (2) Upperintermediate (2) Vocabulary exercises (2) Word Order (2) Writing (2) ZERO ARTICLE (2) 's (1) ANY (1) Advanced (1) Anatomy Idioms (1) Animal Idioms (1) Black Friday (1) Building Idioms (1) Can (1) Can't (1) Cats (1) Causative HAVE (1) Co czytać (1) Comma (1) Communication (1) Compound Nouns (1) Could (1) Creative Homework (1) Czasy (1) Deduction (1) Demonstrative Adjectives (1) Dictionaries (1) Digital Tools (1) Disambiguation (1) Do (1) Dopełniacz Saksoński (1) Dos & Don'ts (1) Drugi Okres Warunkowy (1) Duolingo (1) Euphemisms (1) Extra Practice (1) Facial Expressions (1) False Friends (1) Films (1) Football (1) Future Continuous (1) Future Forms (1) Future Simple (1) GONNA (1) Get (1) Good links (1) Have (1) Have Got to (1) Have sth done (1) History (1) Hobbit (1) Homework (1) How to pronounce English sounds? (1) How to teach (1) How to use Digital Tools for homework? (1) Hyphens (1) If (1) Informal (1) Interesting Phrases (1) Intermediate (1) Inversion (1) Jak czytać (1) Jak słuchać (1) Jak ułożyć pytanie (1) Jokes (1) Konkursy (1) Książki po angielsku (1) Kursy (1) LIKE (1) Learning Styles (1) Legal English (1) Make and Do (1) Materials for classroom (1) May (1) Memory (1) Might (1) Mind Idioms (1) Mixed Conditionals (1) Mnemonics (1) Modals of Deduction (1) Monty Phyton (1) Necessity (1) Need to (1) New Words (1) Non-verbal Communication (1) Object (1) Obligation (1) Oxford Comma (1) PBL (1) Pamięć (1) Past Continuous (1) Past Perfect Continuous (1) Past Perfect Simple (1) Personalizacja (1) Podcasts (1) Poetry (1) Poligloci (1) Ponglisz (1) Porównania (1) Position of Prepositions (1) Possessive 's (1) Practice (1) Prezenty (1) Project Based Learning (1) Pytania (1) QUANTIFIERS (1) Recording Vocabulary (1) Review (1) Royal Idioms (1) Rzeczownik (1) SOME (1) SVO (1) Saxon Genitive (1) Scotland (1) Silent Letters (1) Similes (1) Slang (1) Song (1) Soundtrack (1) Subject (1) Synonyms (1) Słownictwo (1) Teachers (1) Ted (1) Ted Ed (1) Thanksgiving (1) That (1) The sounds of English (1) The subjunctive (1) These (1) This (1) Those (1) Tradition (1) Trzeci Okres Warunkowy (1) Turkey (1) Used to (1) VSO (1) Verb (1) Verbs of the senses (1) Video (1) Videos (1) Vocaroo (1) Warm-Ups (1) WordBit (1) Wordable (1) ZAimki Wskazujące (1) Zero Conditional (1) as...as (1) be going to (1) fixed phrases (1) flashcards (1) methodology (1) pdf (1) photocopiable (1) synonimy (1) tryb łączący (1) wish (1)

Copyright © IngliszTiczer.pl | Powered by Blogger

Design by ThemePacific | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com