Change of Heart

Have a change of heart to rozmyślić się lub zmienić zdanie na temat czegoś.

Najczęściej używamy tego wyrażenia z czasownikiem have i przyimkiem about, czyli mamy zmianę serca na temat czegoś ;) - have a change of heart (about something):

The government had a change of heart about nursery education.
Rząd zmienił zdanie na temat edukacji przedszkolnej.

She was going to sell the house but had a change of heart at the last minute.
Miała zamiar sprzedać dom ale w ostatniej chwili się rozmyśliła.


Zmieniasz swoje życie zmieniając zdanie.

Książka Jodi Picoult zatytułowana "Change of Heart",
 polski tytuł to "Przemiana"

0 komentarze :

Copyright © 2012 - 2013. Inglisz Ticzer .pl by Monika Lach - All Rights Reserved
Designed by: Tilabs | Customized by: Fazle Rabbi | Powered by: Blogger