Angielski dla Wymagających

Comprehend

Comprehend to czasownik który oznacza rozumieć lub pojąć, czyli taki synonim do understand:

How could you comprehend the difficulty of my situation?
Jak mógłbyś pojąć jak trudna jest moja sytuacja?

It's so hard to comprehend this.
Jest tak trudno to zrozumieć.

I can comprehend her reasons to change the job.
Jestem w stanie zrozumieć jej powody zmiany pracy.

I was hardly able to comprehend that her life was in danger.
Ledwo byłam w stanie pojąć że jej życie było w niebezpieczeństwie.

I will never comprehend why she did what she did.
Nigdy nie zrozumiem dlaczego zrobiła to co zrobiła.


Możemy pojmować coś 'lepiej' - BETTER COMPREHEND, 'całkowicie'- FULLY COMPREHEND albo 'prawdziwie' 'na prawdę' - TRULY COMPREHEND: 

Brian hopes to better comprehend the material before the exam.
Brian ma nadzieję, że lepiej zrozumie materiał przed egzaminem.

In order to fully comprehend the text you need to read it carefully.
W celu pełnego zrozumienia tekstu musisz dokładnie go przeczytać.

Is it at all possible to truly comprehend the universe?
Czy prawdziwe zrozumienie wszechświata jest w ogóle możliwe?COMPREHENSION to rzeczownik oznaczający 'zrozumienie':

The students stared at me without comprehension.
Uczniowie gapili się na mnie bez zrozumienia.

That is beyond my comprehension.
Nie jestem w stanie tego pojąć.

READING COMPREHENSION- typ ćwiczenia sprawdzający/ćwiczący umiejętność zrozumienia tekstu

Przeciwieństwo do COMPREHENSION to INCOMPREHENSION
Pierwszy przymiotnik to COMPREHENSIBLE, czyli 'zrozumiały':

The text is clear and comprehensible.
Tekst jest jasny i zrozumiały.

This explanation is barely comprehensible to me.
To wyjaśnienie jest dla mnie ledwo zrozumiałe.Przeciwieństwo do COMPREHENSIBLE to INCOMPREHENSIBLE, czyli 'niezrozumiały':

They spoke in such an incomprehensible language that I didn't get anything.
Mówili w takim niezrozumiałym języku, że nic nie zrozumiałem.

Przysłówek to INCOMPREHENSIBLY - 'niezrozumiale':

He explained it too incomprehensibly for me to understand.
Wyjaśnił to zbyt niezrozumiale żebym to zrozumiał.Drugi przymiotnik to COMPREHENSIVE:

COMPREHENSIVE to 'wyczerpujący' lub 'obszerny', np. raport lub badanie:

After a comprehensive examination the doctor diagnosed the patient.
Po przeprowadzeniu obszernych badań lekarz postawił diagnozę.

We have prepared a comprehensive report.
Przygotowaliśmy wyczerpujący raport.


COMPREHENSIVE to też 'wszechstronny' lub 'rozległy', np. wiedza:

She has comprehensive knowledge of psychology.
Ona ma rozległą wiedzę z zakresu psychologii.


A COMPREHENSIVE INSURANCE POLICY to ubezpieczenie pełne


Przysłówek to COMPREHENSIVELY - 'dokładnie' lub 'wyczerpująco'


W Wielkiej Brytanii przymiotnik COMPREHENSIVE ma jeszcze jedno znaczenie z zakresu edukacji. COMPREHENSIVE to 'ogólnodostępny' lub 'publiczny' tak więc A COMPREHENSIVE SCHOOL to szkoła publiczna dla uczniów pomiędzy 11 a 18 rokiem życia. THE COMPREHENSIVE SYSTEM to system powszechnego kształcenia ogólnego (na poziomie szkoły średniej).
Share:

0 comments:

Prześlij komentarz

Follow Me:

Recent Posts

Blog Archive

Categories

Vocabulary (122) Grammar (81) Something interesting to watch :) (70) Something interesting to read (38) Idioms (32) How to learn (24) Word of the Week (24) Odds and ends (19) Exercises (15) Grammar Exercises (13) Jak się uczyć języków obcych (13) Iconographic (9) Songs (9) Tenses (9) Conditionals (8) Learning Apps (8) Something interesting to listen (8) How to learn new vocabulary (7) Books (6) Customs and Traditions (6) Other (6) Phrasal Verbs (6) Punctuation (6) BBC LEARNING (5) Christmas (5) Culture (5) Gramatyka (5) Listening Comprehension (5) Modal Verbs (5) Relative Clauses (5) Reported Speech (5) Adjectives (4) Articles (4) Confusing Words (4) Jak się uczyć w domu (4) Mowa Zależna (4) Present Perfect (4) Present Perfect Simple (4) Pronunciation (4) Worksheets (4) Activities for teachers (3) Aplikacje do nauki języka angielskiego (3) Come (3) Confusing Verbs (3) FISZKI (3) Future (3) How to learn grammar (3) Ideas for teaching (3) Jak ćwiczyć słuchanie (3) Lessons (3) Let's (3) Must (3) Past Simple (3) Past Tenses (3) Present Perfect Continuous (3) Question Tags (3) Questions (3) Recenzja (3) Second Conditional (3) Shall (3) Zdania Warunkowe (3) A/AN (2) Activities for students (2) Application (2) Apps (2) B2 (2) Cat Idioms (2) E-Learning (2) Egzaminy (2) Emails (2) Essay (2) Expressing your opinion (2) FOR and AGAINST ESSAY (2) First Conditional (2) Formal (2) Future Perfect (2) Have to (2) How to learn from songs (2) How to write emails (2) Inspiration (2) Irregular Verbs (2) Jak pisać (2) Jak sie uczyć rozumienia ze słuchu (2) Jak uczyć (2) Links (2) Listening (2) Lyrics (2) Make (2) Making suggestions (2) Matura (2) Music (2) Music Idioms (2) Noun (2) Noun+Of+Noun (2) Opinion (2) Passive Voice (2) Perfect Tenses (2) Phrases invented by Shakespeare (2) Prepositions (2) Present Continuous (2) Present Simple (2) Present Tenses (2) Przymiotnik (2) Questions from readers (2) Quizlet (2) Reported Speech Advanced (2) Reported Speech Podstawy (2) Rozprawka (2) Semi-Formal (2) State verbs (2) Strona Bierna (2) Style (2) THE (2) Third Conditional (2) Upperintermediate (2) Vocabulary exercises (2) Word Order (2) Writing (2) ZERO ARTICLE (2) 's (1) ANY (1) Advanced (1) Anatomy Idioms (1) Animal Idioms (1) Black Friday (1) Building Idioms (1) Can (1) Can't (1) Cats (1) Causative HAVE (1) Co czytać (1) Comma (1) Communication (1) Compound Nouns (1) Could (1) Creative Homework (1) Czasy (1) Deduction (1) Demonstrative Adjectives (1) Dictionaries (1) Digital Tools (1) Disambiguation (1) Do (1) Dopełniacz Saksoński (1) Dos & Don'ts (1) Drugi Okres Warunkowy (1) Duolingo (1) Euphemisms (1) Extra Practice (1) Facial Expressions (1) False Friends (1) Films (1) Football (1) Future Continuous (1) Future Forms (1) Future Simple (1) GONNA (1) Get (1) Good links (1) Have (1) Have Got to (1) Have sth done (1) History (1) Hobbit (1) Homework (1) How to pronounce English sounds? (1) How to teach (1) How to use Digital Tools for homework? (1) Hyphens (1) If (1) Informal (1) Interesting Phrases (1) Intermediate (1) Inversion (1) Jak czytać (1) Jak słuchać (1) Jak ułożyć pytanie (1) Jokes (1) Konkursy (1) Książki po angielsku (1) Kursy (1) LIKE (1) Learning Styles (1) Legal English (1) Make and Do (1) Materials for classroom (1) May (1) Memory (1) Might (1) Mind Idioms (1) Mixed Conditionals (1) Mnemonics (1) Modals of Deduction (1) Monty Phyton (1) Necessity (1) Need to (1) New Words (1) Non-verbal Communication (1) Object (1) Obligation (1) Oxford Comma (1) PBL (1) Pamięć (1) Past Continuous (1) Past Perfect Continuous (1) Past Perfect Simple (1) Personalizacja (1) Podcasts (1) Poetry (1) Poligloci (1) Ponglisz (1) Porównania (1) Position of Prepositions (1) Possessive 's (1) Practice (1) Prezenty (1) Project Based Learning (1) Pytania (1) QUANTIFIERS (1) Recording Vocabulary (1) Review (1) Royal Idioms (1) Rzeczownik (1) SOME (1) SVO (1) Saxon Genitive (1) Scotland (1) Silent Letters (1) Similes (1) Slang (1) Song (1) Soundtrack (1) Subject (1) Synonyms (1) Słownictwo (1) Teachers (1) Ted (1) Ted Ed (1) Thanksgiving (1) That (1) The sounds of English (1) The subjunctive (1) These (1) This (1) Those (1) Tradition (1) Trzeci Okres Warunkowy (1) Turkey (1) Used to (1) VSO (1) Verb (1) Verbs of the senses (1) Video (1) Videos (1) Vocaroo (1) Warm-Ups (1) WordBit (1) Wordable (1) ZAimki Wskazujące (1) Zero Conditional (1) as...as (1) be going to (1) fixed phrases (1) flashcards (1) methodology (1) pdf (1) photocopiable (1) synonimy (1) tryb łączący (1) wish (1)

Copyright © IngliszTiczer.pl | Powered by Blogger

Design by ThemePacific | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com