Teach and Learn English

Demonstrative adjectives

Demonstrative Adjectives - nazwa odstraszająca, a chodzi o cztery proste słówka: THIS, THAT, THESE oraz THOSE.

Here / Close to me
(Tutaj / Blisko mnie)
There / Far from me
(Tam / Daleko ode mnie)
Singular
(liczba pojedyncza)
THIS /ðɪs/

THAT /ðæt/

Plural
(liczba mnoga)
THESE /ðiːz/

THOSE /ðəʊz/


This i These używamy do mówienia o lub wskazywania na rzeczy znajdujące się blisko nas:

Is this seat free?
Czy to miejsce jest wolne?

These glasses are broken.
Te okulary są popsute.

Możemy też użyć This i These do mówienia o obecnym czasie:

I'm learning a lot these days. 
Sporo się uczę obecnie.

What are you doing this evening?
Co robisz w ten wieczór?
That i Those używamy natomiast do mówienia o lub wskazywania na rzeczy znajdujące się daleko od nas:

That's the Moon.
To jest księżyc.

How much are those green apples in the basket?
Ile kosztują te zielone jabłka w koszyku?

That i Those używa się również do opisania czegoś z przeszłości:

That lesson yesterday was one of the best I have ever been to.
Tamta wczorajsza lekcja była jedną z najlepszych na jakiej byłem.

Those days people didn't have mobiles or the Internet.
Wtedy ludzie nie mieli komórek ani internetu.

Share:

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Categories

Obsługiwane przez usługę Blogger.

Łączna liczba wyświetleń

Szukaj na tym blogu

Follow by Email

Copyright © IngliszTiczer.pl | Powered by Blogger

Design by ThemePacific | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com