Angielski dla Wymagających

Phrasal verbs with COME part 3

Tutaj jest część pierwsza, a tutaj część druga. Dzisiaj część trzecia.

come down to schodzić, zjeżdżać, opadać w dół, spadać, zmniejszać się, runąć lub zawalić się:
Zejdź kotku!

He came down by parachute. 
Skoczył na spadochronie.

I came down in the elevator.
Zjechałem windą.

Mary has come down in my estimation.
Straciła w moich oczach.

The snow came down during the night.
Śnieg spadł w nocy.

White goods are coming down in price.
Ceny artykułów gospodarstwa domowego spadają.

The unemployment has come down
Bezrobocie spadło.

The plane came down because of the pilot's mistake.
Samolot runą na skutek błędu pilota.

A few trees came down in the storm last night.
Kilka drzew zawaliło się w trakcie burzy wczoraj w nocy.

came down może również oznaczać bycie przekazywanym, dziedziczonym:

This ring will come down to you one day.
Pewnego dnia ty odziedziczysz ten pierścionek.

come down to też sprowadzać się do czegoś:

This is what it comes down to.
Do tego się to sprowadza.

It all comes down to earning most while working least.
Wszystko sprowadza się do zarabiania jak najwięcej przy pracowaniu jak najmniej.

come down on sb to zrugać kogoś za coś:

The boss came down on me for being late again.
Szef mnie zrugał za ponowne spóźnienie.

The critics really came down on his new book.
Krytycy zrugali/przejechali się po jego nowej książce.

come down with sth to zachorować na coś:

She came down with flu.
Zachorowała na grypę.

come forward to zgłaszać się:

A lot of donors came forward.
Zgłosiło się wielu dawców.

come forward with sth to z kolei zgłaszać coś lub proponować:

She came forward with the proposal to postpone the meeting.
Zaproponowała przełożenie spotkania.

come from to czasownik frazowy którego uczymy się bardzo często na początku naszej przygody z jęz. angielskim, ponieważ oznacza on pochodzić z:

Where do you come from?
Skąd pochodzisz?

I come from Poland.
Pochodzę z Polski.

Those apples come from Germany.
Te jabłka pochodzą z Niemiec.

come in to wchodzić, nadchodzić, przyjeżdżać lub pojawiać się:

He came in through the window.
Wszedł przez okno.

The wind came in from the sea.
Wiatr nadszedł od morza.

The bus came in late.
Autobus przyjechał późno.

The first strawberries come in in late spring.
Pierwsze truskawki pojawiają się późną wiosną.

come in to też mieć jakąś role w czymś:

Where does he come in?
Jaka jest w tym jego rola?

come in handy to przydać się:

This knife can come in handy on a campsite.
Ten nóż może się przydać na kempingu.

come in for criticism to zostać skrytykowanym, podczas gdy come in for praise to być chwalonym:

The book came in for critisism.
Ta książka została skrytykowana.

He came in for praise.
Był chwalony/ Został pochwalony.

come into to odziedziczyć:

He came into a little fortune after his grandfather died.
Odziedziczył małą fortunę po tym jak zmarł jego dziadek.

come off to urwać się, odpaść, schodzić:

The button came off.
Guzik się urwał.

The paint is coming off.
Farba odpada.

The sticker just won't come off!
Ta naklejka nie chce się odkleić.

This stain should come off if you wash the tablecloth.
Ta plama powinna zejść jeśli upierzesz obrus.

come off to też powieść się, wypalić lub udać się:

The plan should come off.
Ten plan powinien się powieść.

His joke didn't come off.
Jego dowcip się nie udał.

come off sth to przestać coś brać lub zażywać, spadać z czegoś lub schodzić:

She came off drugs.
Przestała brać narkotyki.

Mark came off the horse and broke his leg.
Mark spadł z konia i złamał nogę.

Come off the lawn!
Zejdź z trawnika!

come off it! to Daj spokój! lub Nie wygłupiaj się!

come on używamy ażeby kogoś do czegoś zachęcić:

Come on! Try it!
No! Spróbuj tego!

Come on! We're going to be late!
No chodź już! Spóźnimy się!

Come on, they've got to be kidding!
No weź, oni muszą sobie robić żarty!

come on to robić postępy:

His tennis is coming on well.
Coraz lepiej gra w tenisa.

How are you coming on?
Jak tam twoje postępy?

come on to tez nadchodzić:

Winter came on.
Nadeszła zima.

I felt a headache coming on.
Zaczynała mnie boleć głowa.


Share:

0 comments:

Prześlij komentarz

Follow Me:

Recent Posts

Categories

Vocabulary (122) Grammar (81) Something interesting to watch :) (70) Something interesting to read (38) Idioms (32) How to learn (24) Word of the Week (24) Odds and ends (19) Exercises (15) Grammar Exercises (13) Jak się uczyć języków obcych (13) Iconographic (9) Songs (9) Tenses (9) Conditionals (8) Learning Apps (8) Something interesting to listen (8) How to learn new vocabulary (7) Books (6) Customs and Traditions (6) Other (6) Phrasal Verbs (6) Punctuation (6) BBC LEARNING (5) Christmas (5) Culture (5) Gramatyka (5) Listening Comprehension (5) Modal Verbs (5) Relative Clauses (5) Reported Speech (5) Adjectives (4) Articles (4) Confusing Words (4) Jak się uczyć w domu (4) Mowa Zależna (4) Present Perfect (4) Present Perfect Simple (4) Pronunciation (4) Worksheets (4) Activities for teachers (3) Aplikacje do nauki języka angielskiego (3) Come (3) Confusing Verbs (3) FISZKI (3) Future (3) How to learn grammar (3) Ideas for teaching (3) Jak ćwiczyć słuchanie (3) Lessons (3) Let's (3) Must (3) Past Simple (3) Past Tenses (3) Present Perfect Continuous (3) Question Tags (3) Questions (3) Recenzja (3) Second Conditional (3) Shall (3) Zdania Warunkowe (3) A/AN (2) Activities for students (2) Application (2) Apps (2) B2 (2) Cat Idioms (2) E-Learning (2) Egzaminy (2) Emails (2) Essay (2) Expressing your opinion (2) FOR and AGAINST ESSAY (2) First Conditional (2) Formal (2) Future Perfect (2) Have to (2) How to learn from songs (2) How to write emails (2) Inspiration (2) Irregular Verbs (2) Jak pisać (2) Jak sie uczyć rozumienia ze słuchu (2) Jak uczyć (2) Links (2) Listening (2) Lyrics (2) Make (2) Making suggestions (2) Matura (2) Music (2) Music Idioms (2) Noun (2) Noun+Of+Noun (2) Opinion (2) Passive Voice (2) Perfect Tenses (2) Phrases invented by Shakespeare (2) Prepositions (2) Present Continuous (2) Present Simple (2) Present Tenses (2) Przymiotnik (2) Questions from readers (2) Quizlet (2) Reported Speech Advanced (2) Reported Speech Podstawy (2) Rozprawka (2) Semi-Formal (2) State verbs (2) Strona Bierna (2) Style (2) THE (2) Third Conditional (2) Upperintermediate (2) Vocabulary exercises (2) Word Order (2) Writing (2) ZERO ARTICLE (2) 's (1) ANY (1) Advanced (1) Anatomy Idioms (1) Animal Idioms (1) Black Friday (1) Building Idioms (1) Can (1) Can't (1) Cats (1) Causative HAVE (1) Co czytać (1) Comma (1) Communication (1) Compound Nouns (1) Could (1) Creative Homework (1) Czasy (1) Deduction (1) Demonstrative Adjectives (1) Dictionaries (1) Digital Tools (1) Disambiguation (1) Do (1) Dopełniacz Saksoński (1) Dos & Don'ts (1) Drugi Okres Warunkowy (1) Duolingo (1) Euphemisms (1) Extra Practice (1) Facial Expressions (1) False Friends (1) Films (1) Football (1) Future Continuous (1) Future Forms (1) Future Simple (1) GONNA (1) Get (1) Good links (1) Have (1) Have Got to (1) Have sth done (1) History (1) Hobbit (1) Homework (1) How to pronounce English sounds? (1) How to teach (1) How to use Digital Tools for homework? (1) Hyphens (1) If (1) Informal (1) Interesting Phrases (1) Intermediate (1) Inversion (1) Jak czytać (1) Jak słuchać (1) Jak ułożyć pytanie (1) Jokes (1) Konkursy (1) Książki po angielsku (1) Kursy (1) LIKE (1) Learning Styles (1) Legal English (1) Make and Do (1) Materials for classroom (1) May (1) Memory (1) Might (1) Mind Idioms (1) Mixed Conditionals (1) Mnemonics (1) Modals of Deduction (1) Monty Phyton (1) Necessity (1) Need to (1) New Words (1) Non-verbal Communication (1) Object (1) Obligation (1) Oxford Comma (1) PBL (1) Pamięć (1) Past Continuous (1) Past Perfect Continuous (1) Past Perfect Simple (1) Personalizacja (1) Podcasts (1) Poetry (1) Poligloci (1) Ponglisz (1) Porównania (1) Position of Prepositions (1) Possessive 's (1) Practice (1) Prezenty (1) Project Based Learning (1) Pytania (1) QUANTIFIERS (1) Recording Vocabulary (1) Review (1) Royal Idioms (1) Rzeczownik (1) SOME (1) SVO (1) Saxon Genitive (1) Scotland (1) Silent Letters (1) Similes (1) Slang (1) Song (1) Soundtrack (1) Subject (1) Synonyms (1) Słownictwo (1) Teachers (1) Ted (1) Ted Ed (1) Thanksgiving (1) That (1) The sounds of English (1) The subjunctive (1) These (1) This (1) Those (1) Tradition (1) Trzeci Okres Warunkowy (1) Turkey (1) Used to (1) VSO (1) Verb (1) Verbs of the senses (1) Video (1) Videos (1) Vocaroo (1) Warm-Ups (1) WordBit (1) Wordable (1) ZAimki Wskazujące (1) Zero Conditional (1) as...as (1) be going to (1) fixed phrases (1) flashcards (1) methodology (1) pdf (1) photocopiable (1) synonimy (1) tryb łączący (1) wish (1)

Copyright © IngliszTiczer.pl | Powered by Blogger

Design by ThemePacific | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com