Teach and Learn English

Giving advice

Giving advice to udzielanie rad. Dzisiaj będzie o kilku sposobach właśnie na to, jak komuś coś poradzić po angielsku.


should - to generalnie 'powinieneś', zatem nic dziwnego, że jest to słowo najczęściej używane do udzielania rad:

You should eat more vegetables.

Should I tell her about it?

You shouldn't behave like that!

Żeby poradzić lub pouczyć kogoś o tym, co powinien był zrobić / czego nie powinien był zrobić w przeszłości możemy użyć should z have i trzecia formą czasownika (imiesłowem biernym):

should have + 3rd Form

You should have told me!
(Powinieneś mi był powiedzieć!)

You shouldn't have been so unkind!
(Nie powinieneś był być taki nieuprzejmy!)

ought to - to tak jak should 'powinieneś' i często stosować je można wymiennie z should właśnie:

She ought to be more polite, shouldn't she?
(Powinna być bardziej uprzejma, czyż nie?)

They oughtn't to drive like this.
(Nie powinni tak jeździć.)

Jednakże should jest zdecydowanie częściej używane niż ought to. Po ought to zawsze jest używany bezokolicznik z TO:

He ought to be ready.
He ought be ready.

Można powiedzieć: Ought we to tell them? ale budowanie pytań z ought to jak i używanie formy przeczącej (oughtn't to) nie jest powszechne i uchodzi za bardzo oficjalne. Zamiast tego można powiedzieć:

Do you think I ought to go there? (zamiast - Ought I to go there?)
I don't think you ought to/should go there.
Should I go there?

Ought to możemy użyć z have i trzecią formą czasownika do komentowania przeszłych wydarzeń, dokładnie tak jak używamy should:

I ought to have phoned her yesterday, but I forgot.
(Miałam do niej zadzwonić wczoraj ale zapomniałam.)Alanis Morissette "You oughta know"
oughta to ought to ;)


I want you to know I'm happy for you 
I wish nothing but the best for you both 
Another version of me 
Is she perverted like me 
Would she go down on you in a theater 
Does she speak eloquently
And would she have your baby 
I'm sure she'd make a really excellent mother 

'Cause the love that you gave that we made 
wasn't able to make it enough for you to be open wide, no 
And every time you speak her name 
Does she know how you told me you'd hold me 
Until you died, 'til you died 
But you're still alive 

And I'm here to remind you 
Of the mess you left when you went away 
It's not fair to deny me 
Of the cross I bear that you gave to me 
You, you, you oughta know 

You seem very well, things look peaceful 
I'm not quite as well, I thought you should know 
Did you forget about me Mr. Duplicity 
I hate to bug you in the middle of dinner 
It was a slap in the face how quickly I was replaced 
And now you're thinking of me when you fuck her 

'Cause the love that you gave that we made 
wasn't able to make it enough for you to be open wide, no 
And every time you speak her name 
Does she know how you told me you'd hold me 
Until you died, 'til you died 
But you're still alive

'Cause the joke that you laid in the bed that was me 
And I'm not gonna fade as soon as you close your eyes 
And you know it 
And every time I scratch my nails down someone else's back 
I hope you feel it...well can you feel it
"Jako, że Darwin stwierdził iż przetrwa
najsilniejszy, pomyślałem, że lepiej zacznę uprawiać sport."
had better - czyli 'lepiej żebyś' lub 'lepiej by było, żebyś':

You'd better call him now.
(Lepiej żebyś do niej zadzwonił teraz.)

had better może też służyć do wyrażania gróźb:

You'd better tell me that right now!
(Lepiej mi powiedz to od razu!)

Formą przeczącą jest had better not:

You'd better not wake me up next time.
(Lepiej żebyś mnie nie budził następnym razem.)

Można też zapytać:

Hadn't I better tell him the truth?
(Czy nie lepiej by było gdybym mu powiedziała prawdę?)Sam Brown "Stop" - pełna You'd better stopIf I were you, I would... / If I were in your shoes, I would... - 'gdybym był tobą...' / 'gdybym był na twoim miejscu...' to drugi okres warunkowy, którego też możemy użyć do dawania rad:

If I were in your shoes, I would sell the house and move to the city.
(Gdybym był na twoim miejscu, sprzedałbym dom i przeprowadził się do miasta.)

I wouldn't do that if I were you!
(Nie robiłbym tego gdybym był tobą.)
must - czyli 'musisz' to też sposób na wyrażenie naszej opinii o tym co ktoś powinien zrobić, jest ono zdecydowanie 'mocniejsze' i bardziej zdecydowane niż should:

You must tell her about it!
(Musisz jej o tym powiedzieć!)

You must see this film! It's awsome!
(Musisz zobaczyć ten film! Jest niesamowity!)

Share:

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Categories

Obsługiwane przez usługę Blogger.

Łączna liczba wyświetleń

Szukaj na tym blogu

Follow by Email

Copyright © IngliszTiczer.pl | Powered by Blogger

Design by ThemePacific | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com