Teach and Learn English

Adjective Patterns Part 1

Adjective pattern czyli ni mniej ni więcej będzie dzisiaj o pozycji przymiotników w zdaniu.
Przede wszystkim należy tu zaznaczyć, że przymiotnik w języku angielskim może zajmować pozycję przed rzeczownikiem i jest to tzw. attributive position, czyli pozycja określająca (przydawkowa), np.:

I've just seen an amazing film.

Druga pozycja w zdaniu dla przymiotnika to po czasowniku, tj. np. BE lub BECOME i jest to tzw. predicative position, czyli pozycja orzeczeniowa lub predykatywna, np.:

That film was amazing.

Przymiotniki klasyfikujące (classifying adjectives), czyli określające typ lub rodzaj rzeczownika jak i przymiotniki 'podkreślające' (emphasising adjectives) są prawie tylko używane przed rzeczownikiem w zdaniu:

Classifying adjectives:

chemical; criminal; chief; elder; entire; eventual; former; industrial; local; lone; main; maximum; medical; national; nuclear; only; outdoor/indoor; principal; social; sole; underlying; whole

The plant they are building here is nuclear.
They are building a nuclear plant here.

Emphasising adjectives:

mere (czysty, zupełny); sheer (kompletny, czysty, zwyczajny); utter (zupełny, całkowity, absolutny)

They felt happiness which was utter.
They felt utter happiness.


Przymiotniki, które występują po czasowniku pełnia rolę jego dopełnienia. Najczęściej są to czasowniki BE, BECOME, FEEL i SEEM:


She seems very uneasy.

They felt nervous.

Po czasownikach CONSIDER, FIND lub THINK często możemy opuścić czasownik BE:

I find this film (to be) amusing.
I consider him (to be) very reliable.


Swoja drogą tego typu zdania często wprawiają Polaków w lekką konsternację; I find this film amusing to nic innego jak Według mnie ten film jest zabawny, natomiast I consider him reliable to Uważam, że jest godny zaufania.


Wiele przymiotników zaczynających się na A oraz niektóre przymiotniki opisujące zdrowie i uczucia zazwyczaj nie występują przed rzeczownikiem lecz po czasowniku:

Zaczynające się na A:
aflame; afloat; afraid; alike; alive; alone; ashamed; asleep; awake; aware etc.

Zdrowie i uczucia:
content; fine; glad; pleased; poorly etc.

Np.:

Don't shout! The kids are asleep.
She was so afraid.
I'm fine.
I'm glad.

Niektóre z takich przymiotników mają swoje odpowiedniki, które mogą z powodzeniem być użyte przed rzeczownikiem w zdaniu:

alive- living/live
afraid- frightened
alike- similar
asleep- sleeping

They are doing experiments on live/living animals which are alive.

Mark was so afraid.
A frightened child ran out of the room.


Na koniec mała ciekawostka o przymiotniku BLOODYShare:

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Categories

Obsługiwane przez usługę Blogger.

Łączna liczba wyświetleń

Szukaj na tym blogu

Follow by Email

Copyright © IngliszTiczer.pl | Powered by Blogger

Design by ThemePacific | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com