Teach and Learn English

Word of the Week

FOLLOW

Tak mnie naszło na FOLLOW, ponieważ jeden z moich uczniów ostatnio pytał mnie co to znaczy, bo słyszał gdzieś w radiu piosenkę....


Oh I beg you, can I follow?
Oh I ask you, why not always?
Be the ocean, where I unravel
Be my only, be the water where I'm wading.

You're my river running high,
Run deep, run wild.

I, I follow, I follow you
Deep sea baby, I follow you
I, I follow, I follow you
Dark doom honey, I follow you

He a message, I'm the runner.
He the rebel, I'm the daughter waiting for you.

You're my river running high
Run deep, run wild.

I, I follow you, I follow you,
Deep sea baby, I follow you
I, I follow, I follow you
Dark doom honey, I follow you

You're my river running high,
Run deep, run wild.

I, I follow you, I follow you,
Deep sea baby, I follow you
I, I follow, I follow you
Dark doom honey, I follow you

I, I follow you, I follow you,
Deep sea baby, I follow you
I, I follow, I follow you
Dark doom honey, I follow youFOLLOW to czasownik, który oznacza przede wszystkim iść lub jechać za kimś lub za czymś, np.:

Follow me!
Chodź za mną!

They followed me into the kitchen.
Poszli za mną do kuchni.
Nieco metaforycznie FOLLOW oznaczać może pójście w czyjeś ślady, np.:
Megan followed her mother into medicine.
Megan poszła w ślady swojej matki i zajęła się medycyną.

Takie chodzenie za kimś może się zamienić w śledzenie i mamy kolejne znaczenie FOLLOW, czyli śledzić:

I think I'm being followed.
Wydaje mi się, że jestem śledzony.

FOLLOW to też następować po kimś lub po czymś:

May follows April.
Po kwietniu jest maj.

I ordered a soup and followed it with a steak.
Zamówiłam zupę, a następnie stek.

Mark finished first, closely followed by Tom.
Marek był pierwszy, a tuż za nim był Tom.

Możemy również podążać za czymś, np. za znakami lub daną drogą na mapie:

Follow this road.
Jedź tą drogą.

We followed the path in the forest until we got to an old cottage.
Szliśmy ścieżką przez las aż doszliśmy do starej chaty.

Kierować się czymś lub postępować zgodnie z czymś to też FOLLOW:

You must follow my instructions.
Musicie postępować zgodnie z moimi instrukcjami.

If you don't know what to do, just follow your instinct.
Jeśli nie wiesz co zrobić to po prostu kieruj się swoim instynktem.

Mary always follows the latest trends. You could call her a fashion victim.
Marysia zawsze podąża za ostatnimi trendami. Można ją nazwać ofiarą mody.

Follow the leader!
Podążajcie za liderem!

Follow your heart.
Kieruj się sercem.

My professor follows Freud on this question.
Mój profesor zgadza się w tej kwestii z Freudem.

Jeśli się czymś interesujemy i staramy się z czymś być na bieżąco, to też możemy użyć FOLLOW:

I invest a lot, so I have to follow the stock market every day.
Dużo inwestuję, więc muszę śledzić sytuację na giełdzie codziennie.

I don't have a lot of time, but whenever I can I follow the results of football matches.
Nie mam za dużo czasu, ale kiedy tylko mogę to śledzę wyniki meczy piłki nożnej.

W tymże znaczeniu używamy FOLLOW w internecie - możemy kliknąć FOLLOW na  stronach internetowych lub blogach aby je śledzić na bieżąco.


Ciekawe wyrażenia z FOLLOW w roli głównej:


DO YOU FOLLOW ME?
Rozumiesz?


I DON'T FOLLOW
Nie rozumiem


IF YOU FOLLOW ME
Jeśli rozumiesz, co mam na mysli


IT FOLLOWS THAT...
Wynika z tego, że...


IT DOESN'T NECESSARILY FOLLOW THAT...
Nie musi to oznaczać, że...


FOLLOW IN SOMEBODY'S FOOTSTEPS
Pójść w czyjeś ślady


AS FOLLOWS
Następujące, w następujący sposób

The results were as follows.
Wyniki były następujące.

My plan is as follows: I want to set up my own business.
Mój plan jest następujący: chcę założyć swój własny biznes.


FOLLOW THAT!
Niech ktoś spróbuje mnie pokonać!
i jeszcze kilka PHRASAL VERBS:

FOLLOW OUT- wykonywać, np. rozkazy (ORDERS)

FOLLOW THROUGH- doprowadzić do końca, np. projekt (PROJECT):

Jack hasn't followed through on one project this year.
Jacek nie dokończył jednego projektu w tym roku.A tu jeszcze Genesis i Follow you:


Stay with me,
My love I hope you'll always be
Right here by my side if ever I need you
Oh my love

In your arms,
I feel so safe and so secure
Everyday is such a perfect day to spend
Alone with you

I will follow you will you follow me
All the days and nights that we know will be
I will stay with you will you stay with me
Just one single tear in each passing year

With the dark,
Oh I see so very clearly now
All my fears are drifting by me so slowly now
Fading away

I can say
The night is long but you are here
Close at hand, oh I'm better for the smile you give
And while I live

I will follow you will you follow me
All the days and nights that we know will be
I will stay with you will you stay with me
Just one single tear in each passing year there will be

I will follow you will you follow me
All the days and nights that we know will be
I will stay with you will you stay with me
Just one single tear in each passing year...
Share:

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Categories

Obsługiwane przez usługę Blogger.

Łączna liczba wyświetleń

Szukaj na tym blogu

Follow by Email

Copyright © IngliszTiczer.pl | Powered by Blogger

Design by ThemePacific | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com