Teach and Learn English

Interesting constructions with MAKE, HAVE and GET

Bardzo często uczniowie proszą o dokładne 'przetłumaczenie' tych kilku konstrukcji, ponieważ ciężko jest im zrozumieć co poeta miał na myśli układając takie zdanie:My boss made me help him with the project.

lub

I think I will have the kids decorate the christmas tree this year.

oraz

Tom got his wife to cut the grass.


Mamy tutaj do czynienia z trzema ciekawymi zastosowaniami czasowników MAKE, HAVE i GET.
Zacznijmy od MAKE...

My boss made me help him with the project. 
Mój szef nakłonił mnie do pomocy mu z tym projektem.
lub
Mój szef zmusił mnie, żebym pomogła mu z tym projektem.

Konstrukcja to:

MAKE + object (dopełnienie) + infinitive (bezokolicznik)

czyli

zmusić / nakłonić kogoś do zrobienia czegośMAKE możemy 'dostosować' do jakiegokolwiek czasu zapragniemy ;)

I'll make him go there.
Zmuszę / Nakłonię go żeby tam poszedł.

I've made them cook dinner.
Namówiłem / Zmusiłem / Nakłoniłem ich żeby ugotowali obiad.

He's always making me do things I really don't feel like doing!
On mnie zawsze zmusza do robienia rzeczy na które na prawdę nie mam ochoty!

teraz HAVE:

I think I will have the kids decorate the christmas tree this year.
Myśle, że w tym roku poproszę dzieciaki, żeby udekorowały choinkę.

He had her prepare the presentation.
Poprosił ją, żeby przygotowała prezentację.

konstrukcja to...


HAVE + object (dopełnienie) + infinitive (bezokolicznik)

czyli

poprosić kogoś aby coś dla nas zrobił


Podobnie jak z MAKE, tej konstrukcji możemy użyć w każdym czasie.

I'll have him go there.
Poproszę go, żeby tam poszedł.

I've had them cook dinner.
Poprosiłem ich, żeby ugotowali obiad.

I like having people do things for me.
Lubię prosić ludzi, żeby coś dla mnie zrobili.
lub
Lubię jak ludzie coś dla mnie robią.

i na deser GET:

Tom got his wife to cut the grass.
Tom nakłonił swoją żonę aby ścięła trawę.

I'll get him to go there.
Nakłonię / Namówię / Przekonam go, żeby tam poszedł.

Shut up! Can't you see I'm getting the kids to do the cleaning?!
Przymknij się! Nie widzisz, że namawiam dzieciaki, żeby posprzątały?!

konstrukcja to....

GET + object (dopełnienie) + TO + infinitive (bezokolicznik, ale uwaga! - z TO!)

czyli

namówić, nakłonić kogoś do zrobienia czegoś


Tej konstrukcji tez można użyć w różnych czasach:

I never get her to clean her room, she does it herself.
Nigdy nie namawiam jej do posprzątania pokoju, ona robi to sama.

I got Jane to drive me to the airport.
Namówiłem Jane, żeby mnie zawiozła na lotnisko.
Share:

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Categories

Obsługiwane przez usługę Blogger.

Łączna liczba wyświetleń

Szukaj na tym blogu

Follow by Email

Copyright © IngliszTiczer.pl | Powered by Blogger

Design by ThemePacific | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com