Angielski dla Wymagających

Interesting constructions with MAKE, HAVE and GET

Bardzo często uczniowie proszą o dokładne 'przetłumaczenie' tych kilku konstrukcji, ponieważ ciężko jest im zrozumieć co poeta miał na myśli układając takie zdanie:My boss made me help him with the project.

lub

I think I will have the kids decorate the christmas tree this year.

oraz

Tom got his wife to cut the grass.


Mamy tutaj do czynienia z trzema ciekawymi zastosowaniami czasowników MAKE, HAVE i GET.
Zacznijmy od MAKE...

My boss made me help him with the project. 
Mój szef nakłonił mnie do pomocy mu z tym projektem.
lub
Mój szef zmusił mnie, żebym pomogła mu z tym projektem.

Konstrukcja to:

MAKE + object (dopełnienie) + infinitive (bezokolicznik)

czyli

zmusić / nakłonić kogoś do zrobienia czegośMAKE możemy 'dostosować' do jakiegokolwiek czasu zapragniemy ;)

I'll make him go there.
Zmuszę / Nakłonię go żeby tam poszedł.

I've made them cook dinner.
Namówiłem / Zmusiłem / Nakłoniłem ich żeby ugotowali obiad.

He's always making me do things I really don't feel like doing!
On mnie zawsze zmusza do robienia rzeczy na które na prawdę nie mam ochoty!

teraz HAVE:

I think I will have the kids decorate the christmas tree this year.
Myśle, że w tym roku poproszę dzieciaki, żeby udekorowały choinkę.

He had her prepare the presentation.
Poprosił ją, żeby przygotowała prezentację.

konstrukcja to...


HAVE + object (dopełnienie) + infinitive (bezokolicznik)

czyli

poprosić kogoś aby coś dla nas zrobił


Podobnie jak z MAKE, tej konstrukcji możemy użyć w każdym czasie.

I'll have him go there.
Poproszę go, żeby tam poszedł.

I've had them cook dinner.
Poprosiłem ich, żeby ugotowali obiad.

I like having people do things for me.
Lubię prosić ludzi, żeby coś dla mnie zrobili.
lub
Lubię jak ludzie coś dla mnie robią.

i na deser GET:

Tom got his wife to cut the grass.
Tom nakłonił swoją żonę aby ścięła trawę.

I'll get him to go there.
Nakłonię / Namówię / Przekonam go, żeby tam poszedł.

Shut up! Can't you see I'm getting the kids to do the cleaning?!
Przymknij się! Nie widzisz, że namawiam dzieciaki, żeby posprzątały?!

konstrukcja to....

GET + object (dopełnienie) + TO + infinitive (bezokolicznik, ale uwaga! - z TO!)

czyli

namówić, nakłonić kogoś do zrobienia czegoś


Tej konstrukcji tez można użyć w różnych czasach:

I never get her to clean her room, she does it herself.
Nigdy nie namawiam jej do posprzątania pokoju, ona robi to sama.

I got Jane to drive me to the airport.
Namówiłem Jane, żeby mnie zawiozła na lotnisko.
Share:

0 comments:

Prześlij komentarz

Follow Me:

Recent Posts

Categories

Vocabulary (122) Grammar (81) Something interesting to watch :) (70) Something interesting to read (38) Idioms (32) How to learn (24) Word of the Week (24) Odds and ends (19) Exercises (15) Grammar Exercises (13) Jak się uczyć języków obcych (13) Iconographic (9) Songs (9) Tenses (9) Conditionals (8) Learning Apps (8) Something interesting to listen (8) How to learn new vocabulary (7) Books (6) Customs and Traditions (6) Other (6) Phrasal Verbs (6) Punctuation (6) BBC LEARNING (5) Christmas (5) Culture (5) Gramatyka (5) Listening Comprehension (5) Modal Verbs (5) Relative Clauses (5) Reported Speech (5) Adjectives (4) Articles (4) Confusing Words (4) Jak się uczyć w domu (4) Mowa Zależna (4) Present Perfect (4) Present Perfect Simple (4) Pronunciation (4) Worksheets (4) Activities for teachers (3) Aplikacje do nauki języka angielskiego (3) Come (3) Confusing Verbs (3) FISZKI (3) Future (3) How to learn grammar (3) Ideas for teaching (3) Jak ćwiczyć słuchanie (3) Lessons (3) Let's (3) Must (3) Past Simple (3) Past Tenses (3) Present Perfect Continuous (3) Question Tags (3) Questions (3) Recenzja (3) Second Conditional (3) Shall (3) Zdania Warunkowe (3) A/AN (2) Activities for students (2) Application (2) Apps (2) B2 (2) Cat Idioms (2) E-Learning (2) Egzaminy (2) Emails (2) Essay (2) Expressing your opinion (2) FOR and AGAINST ESSAY (2) First Conditional (2) Formal (2) Future Perfect (2) Have to (2) How to learn from songs (2) How to write emails (2) Inspiration (2) Irregular Verbs (2) Jak pisać (2) Jak sie uczyć rozumienia ze słuchu (2) Jak uczyć (2) Links (2) Listening (2) Lyrics (2) Make (2) Making suggestions (2) Matura (2) Music (2) Music Idioms (2) Noun (2) Noun+Of+Noun (2) Opinion (2) Passive Voice (2) Perfect Tenses (2) Phrases invented by Shakespeare (2) Prepositions (2) Present Continuous (2) Present Simple (2) Present Tenses (2) Przymiotnik (2) Questions from readers (2) Quizlet (2) Reported Speech Advanced (2) Reported Speech Podstawy (2) Rozprawka (2) Semi-Formal (2) State verbs (2) Strona Bierna (2) Style (2) THE (2) Third Conditional (2) Upperintermediate (2) Vocabulary exercises (2) Word Order (2) Writing (2) ZERO ARTICLE (2) 's (1) ANY (1) Advanced (1) Anatomy Idioms (1) Animal Idioms (1) Black Friday (1) Building Idioms (1) Can (1) Can't (1) Cats (1) Causative HAVE (1) Co czytać (1) Comma (1) Communication (1) Compound Nouns (1) Could (1) Creative Homework (1) Czasy (1) Deduction (1) Demonstrative Adjectives (1) Dictionaries (1) Digital Tools (1) Disambiguation (1) Do (1) Dopełniacz Saksoński (1) Dos & Don'ts (1) Drugi Okres Warunkowy (1) Duolingo (1) Euphemisms (1) Extra Practice (1) Facial Expressions (1) False Friends (1) Films (1) Football (1) Future Continuous (1) Future Forms (1) Future Simple (1) GONNA (1) Get (1) Good links (1) Have (1) Have Got to (1) Have sth done (1) History (1) Hobbit (1) Homework (1) How to pronounce English sounds? (1) How to teach (1) How to use Digital Tools for homework? (1) Hyphens (1) If (1) Informal (1) Interesting Phrases (1) Intermediate (1) Inversion (1) Jak czytać (1) Jak słuchać (1) Jak ułożyć pytanie (1) Jokes (1) Konkursy (1) Książki po angielsku (1) Kursy (1) LIKE (1) Learning Styles (1) Legal English (1) Make and Do (1) Materials for classroom (1) May (1) Memory (1) Might (1) Mind Idioms (1) Mixed Conditionals (1) Mnemonics (1) Modals of Deduction (1) Monty Phyton (1) Necessity (1) Need to (1) New Words (1) Non-verbal Communication (1) Object (1) Obligation (1) Oxford Comma (1) PBL (1) Pamięć (1) Past Continuous (1) Past Perfect Continuous (1) Past Perfect Simple (1) Personalizacja (1) Podcasts (1) Poetry (1) Poligloci (1) Ponglisz (1) Porównania (1) Position of Prepositions (1) Possessive 's (1) Practice (1) Prezenty (1) Project Based Learning (1) Pytania (1) QUANTIFIERS (1) Recording Vocabulary (1) Review (1) Royal Idioms (1) Rzeczownik (1) SOME (1) SVO (1) Saxon Genitive (1) Scotland (1) Silent Letters (1) Similes (1) Slang (1) Song (1) Soundtrack (1) Subject (1) Synonyms (1) Słownictwo (1) Teachers (1) Ted (1) Ted Ed (1) Thanksgiving (1) That (1) The sounds of English (1) The subjunctive (1) These (1) This (1) Those (1) Tradition (1) Trzeci Okres Warunkowy (1) Turkey (1) Used to (1) VSO (1) Verb (1) Verbs of the senses (1) Video (1) Videos (1) Vocaroo (1) Warm-Ups (1) WordBit (1) Wordable (1) ZAimki Wskazujące (1) Zero Conditional (1) as...as (1) be going to (1) fixed phrases (1) flashcards (1) methodology (1) pdf (1) photocopiable (1) synonimy (1) tryb łączący (1) wish (1)

Copyright © IngliszTiczer.pl | Powered by Blogger

Design by ThemePacific | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com