Teach and Learn English

Phrasal verbs with COME part 4 COME OUT

Część pierwszą znajdziecie tutaj, drugą tutaj, a trzecią tu. Dzisiaj część czwarta poświęcona w całości czasownikowi come out.come out to wychodzić, wyjeżdżać, pojawiać się:

The sun came out.
Wyszło słońce.

He came out to say hello.
Wyszedł, żeby się przywitać.

Come out!
Wyjdź!

This nail won't come out!
Ten gwóźdź nie chce wyjść!

I have tried hard but the cork won't come out.
Próbowałem ciężko ale ten korek nie chce wyjść.

I love the time when buds come out in spring.
Uwielbiam ten czas kiedy pojawiają się pączki wiosną.

When does he come out of hospital?
Kiedy on wychodzi ze szpitala?

His new book comes out in December.
Jego nowa książka pojawi się w grudniu.

This film comes out next week.
Ten film wchodzi na ekrany w następnym tygodniu.


Jeśli nasze włosy lub  zęby come out to niestety ale nam wypadają:

After chemo, her hair started to come out.
Po chemioterapii jej włosy zaczęły wypadać.

Jeśli krew - blood comes out, to płynie lub wypływa; podobnie z dymem - smoke, tyle tylko, że ten wylatuje lub wydostaje się:

Everyone was waiting for the decision of the conclave when suddenly the black smoke came out.
Każdy czekał na decyzję konklawe, kiedy nagle wydostał się/ pojawił się czarny dym.

come out to schodzić, tak jak plamy mogą zejść z ubrania:
The stains came out!

This stain won't come out.
Ta plama nie chce zejść.

come out to wychodzić na jaw lub uzewnętrzniać się, okazywać się:

The truth came out when they didn't expect it.
Prawda wyszła na jaw kiedy się tego nie spodziewali.

It came out that...
Okazało się, że...

The truth is bound to come out.
Prawda wyjdzie w końcu na jaw.

I it ever comes out that...
Jeśli kiedykolwiek wyjdzie na jaw, że...

He decided to come out and told his parents he was gay.
Zdecydował się ujawnić i powiedział swoim rodzicom, że jest gejem.

come out well to wychodzić dobrze, np. o zdjęciach:

The photos haven't come out well enough.
Zdjęcia nie wyszły wystarczająco dobrze.

A model should come out very well in photos.
Modelka powinna dobrze wychodzić na zdjęciach.

i w końcu come out with sth - czyli wyskakiwać lub wychodzić z czymś, np. z jakimś pomysłem, propozycją, wymówką itp.:

When I asked her why she hadn't told me that before, she came out with some silly excuses.
Kiedy ją zapytałam dlaczego nie powiedziała mi tego wcześniej wyskoczyła z jakimiś głupimi wymówkami.

Tom came out with a proposal to organize a charity match to raise money.
Tom wyszedł z propozycją zorganizowania meczu charytatywnego w celu zebrania pieniędzy.


come out of sth to pochodzić z czegoś lub skądś:

This song comes out of their second album.
Ta piosenka pochodzi z ich drugiego albumu.

The money will have to come out of my savings.
Te pieniądze będę musiał wziąć z oszczędności.

come out of to też być skutkiem czegoś, wynikać z czegoś:

I hope some good will come out of all this.
Mam nadzieję, że coś dobrego z tego wyjdzie.

Nothing good came out of the disaster.
Nic dobrego nie wynikło z tej katastrofy.Jest też kilka ciekawych wyrażeń z come out:

May came out first in the exam.
May zdała egzamin najlepiej ze wszystkich.

Tim always comes out on top.
Tim jest zawsze najlepszy.

She came out of it well.
Nieźle sobie poradziła.

It came out wrong.
Wyszło nie tak.

Come straight out with it!
Powiedz to wprost!

You need to come out of your shell.
Powinieneś wyjść ze swojej skorupy.

Tom's come out in a rash.
Tom dostał wysypki.

She came out in a cold sweat.
Oblała się zimnym potem.

They came out in goose pimples when they heard about it.
Dostali gęsiej skórki jak o tym usłyszeli.

come out on strike to zastrajkować

come out of the closet to ujawnić swoja homoseksualność
Share:

1 komentarz:

  1. Bardzo dziękuje za tę stronę. Prosiłabym o więcej Phrasal Verbs, jeśli to możliwe.
    Serdecznie pozdrawiam ! :)
    Karolina

    OdpowiedzUsuń

Categories

Obsługiwane przez usługę Blogger.

Łączna liczba wyświetleń

Szukaj na tym blogu

Follow by Email

Copyright © IngliszTiczer.pl | Powered by Blogger

Design by ThemePacific | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com