Angielski dla Wymagających

RELATIVE CLAUSES

Relative Clauses - zagadnienie dość przyjemne, należące z natury do tych bardziej intrygujących. Po pierwsze, zawsze kojarzy mi się z podstawowym pytaniem zadawanym przez uczniów pt.: "No, dobrze, a teraz niech mi Pani powie jak to się nazywa po polsku!" No i tutaj zaczynają się schody... Bynajmniej nie ze względu na konstrukcję, czy też zastosowanie relative clauses! Ze względu na polską gramatykę i fakt, że tak naprawdę jej wcale nie znamy! Lub - nie pamiętamy ze szkoły. No więc, na powyższe pytanie zazwyczaj staram się unikać odpowiedzi, ale blog jest właśnie po to, żeby na takie pytania odpowiadać.... Zaczynamy!RELATIVE CLAUSES to zdania przydawkowe lub względne. Teraz warto sobie przypomnieć czymże była ta przydawka... Przydawka to część zdania opisująca rzeczownik, może być ona przymiotnikiem, np.: ŁADNY dom, zaimkiem - MÓJ kwiatek, imiesłowem - ROSNĄCY brzdąc lub PODLANY kwiatek, liczebnikiem - TRZECI szkrab lub wyrażeniem przyimkowym - spódnica Z WEŁNY. Ogólnie rzecz biorąc przydawka odpowiada na pytania: jaki? jaka? jakie? który? która? które? czyj? czyja? czyje? ile? z czego? dla czego?


Oto kilka przykładów RELATIVE CLAUSES: • The boy who lives here is very tall.
 • The pen which you lent me doesn't work.
 • I bought a house that was the cheapest.
 • The place where I was born is very nice.
 • The moment when he saw her was the most beautiful moment in his life.
 • The reason why I bought a house is that I have always wanted to live in the country.
 • Madonna, who has Italian origins, is considered to be the queen of pop.Te wyróżnione części zdania to właśnie RELATIVE CLAUSES. Jak można szybko się zorientować, opisują one rzeczownik w zdaniu głównym:Kolejną charakterystyczną rzeczą jest fakt, że zdania przydawkowe rozpoczynają się od bardzo charakterystycznych słów, tj. WHICH/ WHO/ THAT/ WHERE/ WHEN/ WHY/ WHOSE/ WHOM. Formalnie można je podzielić na dwie grupy: Relative pronouns (Zaimki względne): 

 • WHICH - który/która/któro (UŻYWAMY W ODNIESIENIU DO RZECZY MARTWYCH LUB ZWIERZĄT) 'The book which I gave you is very good.'
 • WHO - który/która/któro (UŻYWAMY TYLKO W ODNIESIENIU DO LUDZI!) 'The girl who you saw yesterday always wears black.'
 • THAT - może zastąpić WHICH oraz WHO w zdaniach definiujących/ ograniczających (Defining Relative Clauses) 'The house that/which we bought is very nice.' 'The teacher that/who told you that must be very clever.'
 • WHOSE - czyj/czyja/czyje 'The man whose dog bit you is our neighbour.'
 • WHOM - kogo/którego/których (jest to bardziej oficjalna forma od WHO) 'The woman who/whom he married is our cousin.'


Relative adverbs (Przysłówki względne): 
 • WHERE - gdzie 'The place where we stayed was horrible.'
 • WHEN - kiedy 'The day when I retire will have.'
 • WHY - dlaczego/dla którego 'The reason why I came here is that I wanted to tell you immediately what I had learned.'


CLICK BELOW TO GO TO AN ONLINE QUIZ ON RELATIVE CLAUSES:

RELATIVE CLAUSES - Millionaires ONLINE QUIZ

Share:

0 comments:

Prześlij komentarz

Follow Me:

Recent Posts

Categories

Vocabulary (122) Grammar (81) Something interesting to watch :) (70) Something interesting to read (38) Idioms (32) How to learn (24) Word of the Week (24) Odds and ends (19) Exercises (15) Grammar Exercises (13) Jak się uczyć języków obcych (13) Iconographic (9) Songs (9) Tenses (9) Conditionals (8) Learning Apps (8) Something interesting to listen (8) How to learn new vocabulary (7) Books (6) Customs and Traditions (6) Other (6) Phrasal Verbs (6) Punctuation (6) BBC LEARNING (5) Christmas (5) Culture (5) Gramatyka (5) Listening Comprehension (5) Modal Verbs (5) Relative Clauses (5) Reported Speech (5) Adjectives (4) Articles (4) Confusing Words (4) Jak się uczyć w domu (4) Mowa Zależna (4) Present Perfect (4) Present Perfect Simple (4) Pronunciation (4) Worksheets (4) Activities for teachers (3) Aplikacje do nauki języka angielskiego (3) Come (3) Confusing Verbs (3) FISZKI (3) Future (3) How to learn grammar (3) Ideas for teaching (3) Jak ćwiczyć słuchanie (3) Lessons (3) Let's (3) Must (3) Past Simple (3) Past Tenses (3) Present Perfect Continuous (3) Question Tags (3) Questions (3) Recenzja (3) Second Conditional (3) Shall (3) Zdania Warunkowe (3) A/AN (2) Activities for students (2) Application (2) Apps (2) B2 (2) Cat Idioms (2) E-Learning (2) Egzaminy (2) Emails (2) Essay (2) Expressing your opinion (2) FOR and AGAINST ESSAY (2) First Conditional (2) Formal (2) Future Perfect (2) Have to (2) How to learn from songs (2) How to write emails (2) Inspiration (2) Irregular Verbs (2) Jak pisać (2) Jak sie uczyć rozumienia ze słuchu (2) Jak uczyć (2) Links (2) Listening (2) Lyrics (2) Make (2) Making suggestions (2) Matura (2) Music (2) Music Idioms (2) Noun (2) Noun+Of+Noun (2) Opinion (2) Passive Voice (2) Perfect Tenses (2) Phrases invented by Shakespeare (2) Prepositions (2) Present Continuous (2) Present Simple (2) Present Tenses (2) Przymiotnik (2) Questions from readers (2) Quizlet (2) Reported Speech Advanced (2) Reported Speech Podstawy (2) Rozprawka (2) Semi-Formal (2) State verbs (2) Strona Bierna (2) Style (2) THE (2) Third Conditional (2) Upperintermediate (2) Vocabulary exercises (2) Word Order (2) Writing (2) ZERO ARTICLE (2) 's (1) ANY (1) Advanced (1) Anatomy Idioms (1) Animal Idioms (1) Black Friday (1) Building Idioms (1) Can (1) Can't (1) Cats (1) Causative HAVE (1) Co czytać (1) Comma (1) Communication (1) Compound Nouns (1) Could (1) Creative Homework (1) Czasy (1) Deduction (1) Demonstrative Adjectives (1) Dictionaries (1) Digital Tools (1) Disambiguation (1) Do (1) Dopełniacz Saksoński (1) Dos & Don'ts (1) Drugi Okres Warunkowy (1) Duolingo (1) Euphemisms (1) Extra Practice (1) Facial Expressions (1) False Friends (1) Films (1) Football (1) Future Continuous (1) Future Forms (1) Future Simple (1) GONNA (1) Get (1) Good links (1) Have (1) Have Got to (1) Have sth done (1) History (1) Hobbit (1) Homework (1) How to pronounce English sounds? (1) How to teach (1) How to use Digital Tools for homework? (1) Hyphens (1) If (1) Informal (1) Interesting Phrases (1) Intermediate (1) Inversion (1) Jak czytać (1) Jak słuchać (1) Jak ułożyć pytanie (1) Jokes (1) Konkursy (1) Książki po angielsku (1) Kursy (1) LIKE (1) Learning Styles (1) Legal English (1) Make and Do (1) Materials for classroom (1) May (1) Memory (1) Might (1) Mind Idioms (1) Mixed Conditionals (1) Mnemonics (1) Modals of Deduction (1) Monty Phyton (1) Necessity (1) Need to (1) New Words (1) Non-verbal Communication (1) Object (1) Obligation (1) Oxford Comma (1) PBL (1) Pamięć (1) Past Continuous (1) Past Perfect Continuous (1) Past Perfect Simple (1) Personalizacja (1) Podcasts (1) Poetry (1) Poligloci (1) Ponglisz (1) Porównania (1) Position of Prepositions (1) Possessive 's (1) Practice (1) Prezenty (1) Project Based Learning (1) Pytania (1) QUANTIFIERS (1) Recording Vocabulary (1) Review (1) Royal Idioms (1) Rzeczownik (1) SOME (1) SVO (1) Saxon Genitive (1) Scotland (1) Silent Letters (1) Similes (1) Slang (1) Song (1) Soundtrack (1) Subject (1) Synonyms (1) Słownictwo (1) Teachers (1) Ted (1) Ted Ed (1) Thanksgiving (1) That (1) The sounds of English (1) The subjunctive (1) These (1) This (1) Those (1) Tradition (1) Trzeci Okres Warunkowy (1) Turkey (1) Used to (1) VSO (1) Verb (1) Verbs of the senses (1) Video (1) Videos (1) Vocaroo (1) Warm-Ups (1) WordBit (1) Wordable (1) ZAimki Wskazujące (1) Zero Conditional (1) as...as (1) be going to (1) fixed phrases (1) flashcards (1) methodology (1) pdf (1) photocopiable (1) synonimy (1) tryb łączący (1) wish (1)

Copyright © IngliszTiczer.pl | Powered by Blogger

Design by ThemePacific | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com