Teach and Learn English

Future Perfect

To już ostatni post poświęcony formom wyrażania czasu przyszłego.

Najpierw był Future Simple (tutaj), potem BE GOING TO (tutaj), Present Simple i Present Continuous (tutaj) oraz Future Continuous (tutaj).

Dzisiaj będzie o niesamowicie ciekawej strukturze zwanej FUTURE PERFECT.

Future Perfect to czas przyszły, który może być SIMPLE (prosty; dokonany) lub CONTINUOUS (ciągły; niedokonany).

FUTURE PERFECT SIMPLE
FUTURE PERFECT CONTINUOUS

Budowa

WILL+HAVE+3rd FormWILL+HAVE+BEEN+VERB+ING

Przykłady

I will have finished my work by 6 p.m.
Skończę pracę do 18.00.


She’ll have cooked dinner before her husband comes back.
Zanim jej mąż wróci, ona ugotuje obiad.

The will have renovated this building by 2015.
Oni odnowią ten budynek do 2015.


I’ll have been learning English for 5 years by the end of this year.
Pod koniec tego roku minie 5 lat jak uczę sie angielskiego.

She’ll have been talking to the clients for 2 hours by lunchtime.
Do obiadu miną dwie godziny jak rozmawia z klientami.


We’ll have been waiting for them for more than an hour by noon.
W południe minie ponad godzina jak na nich czekamy.
Kiedy używamy
Do opisania tego co zrobimy do jakiegoś momentu w przyszłości.

Mamy jakiś termin, np. by 6 p.m., by 2015 do upłynięcia którego coś zrobimy. Często zwracamy uwagę na to ile zostanie zrobione:

I will have run 5 km before 11 a.m.
Przebiegnę 5 kilometrów do 11.00


Do opisania tego co i jak długo będziemy robić do jakiegoś momentu w przyszłości.

Również mamy termin, np. by the end of this year, by noon, etc., ale tym razem zwracamy uwagę na czas jaki upłynie do tego momentu w przyszłości (czyli jak długo będziemy wykonywać daną czynność):

I will have been running for 2 hours before 11 a.m.
Do 11.00 będę już biegać dwie godziny.


Ten moment w przyszłości, taki “DEADLINE” (termin końcowy) jest najczęściej opisany za pomocą przyimków:

BY
BY THE TIME
BEFORE


Share:

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Categories

Obsługiwane przez usługę Blogger.

Łączna liczba wyświetleń

Szukaj na tym blogu

Follow by Email

Copyright © IngliszTiczer.pl | Powered by Blogger

Design by ThemePacific | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com